zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

O VODĚ, O TRÁVĚ, O LESE…

29.01.2007
Voda
Zemědělství
Les
O VODĚ, O TRÁVĚ, O LESE…
Refrén známé Nohavicovy písničky o kometě jako by se přímo hodil k novému tématu Ekologických veletrhů Brno.

Počasí si s letošní zimou opět pohrálo a výsledkem nejsou jen obavy zemědělců a vodohospodářů z následků sucha a tepla či strach z prudkých návalů sněhu a hrozících povodní. V živé paměti ještě máme nenahraditelnou kalamitu způsobenou v lesních porostech následkem nedávné vichřice. Snad i proto spojili síly odborníci všech důležitých institucí a společně se budou prezentovat právě na brněnském výstavišti koncem května. V rámci mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE se budou podílet na řadě programů, které osvětlí veřejnosti mj. i následky tzv. ekologických katastrof a možnosti, jak jim čelit.

 

MZe, podniky Povodí a Lesy ČR poprvé společně

„Skladba Ekologických veletrhů Brno znamená propojení výstav ENVIBRNO
a „VOD-KA“ (výstava VODOVODY-KANALIZACE). Nabízí se přímo spojení v oblasti vody – od ochrany vodních zdrojů a jejich zabezpečení k využití v umělém oběhu, tedy v zásobování obyvatel a uzavření oběhu vody vyčištěním. Z diskusí s náměstkem BVV Ing. Alešem Pohlem vyplynula forma „propojení“ obou výstav účastí správců vodních toků a ministerstva zemědělství, které má správce v gesci jako zakladatel resp. zřizovatel,“
 řekl vrchní ředitel úseku vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR , RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Přípravě aktuálních doprovodných programů veletrhů se jeho resort věnuje již delší dobu, jako odborný poradce i garant.

V letošním roce bude odborný doprovodný program ještě pestřejší a pro návštěvníka přínosnější. „Aktivity Ministerstva zemědělství ČR a presentace profilu s. p. Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře, Zemědělské vodohospodářské správy ČR a s. p. Lesy ČR budou součástí letošních Ekologických veletrhů poprvé. Věřím, že spolu s doprovodným program přinesou  široké veřejnosti nejenom zajímavé údaje o našich vodách, ale především řadu využitelných informací. V první řadě jde o informační systém s údaji o vodních stavech, záplavových územích atd., informace o vodohospodářské legislativě a její aplikaci v praxi. Seznámí rovněž s pokyny pro různé dotační tituly směřované ke zlepšení kvality života obyvatel (infrastruktura vodovodů, kanalizací, čištění odp. vod ) a také k ochraně před nepříznivými účinky vod. Ve spojení s dalšími akcemi na Ekologických veletrzích jsme s náměstkem Pohlem připravili kvalitní účast v tomto ročníku a není náhoda, že v průběhu veletrhu uspořádáme dva semináře pro všechny vodoprávní úřady ČR, a tak umožníme jejich pracovníkům i návštěvu všech expozic,“ doplnil RNDr. Punčochář.

 

Co přináší Ekologické veletrhy Brno vodohospodářům a samosprávě krátce shrnul generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Ing. Pavel Mylbachr.

„Prezentace v rámci veletrhů pro nás představuje příležitost jak informovat širší veřejnost o aktuálně řešené problematice jakou je  program Prevence před povodněmi, program odstraňování povodňových škod nebo řešení otázky sinic na VD Brno či dalších vodních dílech.

Ukázky protipovodňových opatření mají pro představitele zastupitelstev a jednotlivé občany významnou informativní hodnotu a i my je velmi kladně hodnotíme. Důležité je ale připomenout, že významnou roli v prevenci před povodněmi hraje také vývoj měřicí techniky a možnosti přenosu a vyhodnocení  dat. Dobré je vždy představit již realizované protipovodňové akce a jejich efekt za posledních povodní, což Povodí Moravy, s. p. v rámci letošních veletrhů plánuje.“

 

ON-LINE registrace pro návštěvníky

"Koncem února plánujeme spuštění online systému, který návštěvníkům Ekologických veletrhů Brno umožní snadné objednání vstupenek, katalogu vystavovatelů, dále nabídne asistenční služby při sjednávání schůzek s vystavovateli či hledání ubytování v průběhu veletrhu, a také možnost přihlášení na jednotlivé doprovodné programy veletrhu," řekl Martin Lánský, manažer PR a reklamy Ekologických veletrhů Brno.

 

Více na www.ekologickeveletrhybrno.cz.

 

Martin Lánský, Tel.: 420 541 152 890, Fax: 420 541 152 889, E-mail: mlansky@bvv.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí