zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík globální energetický scénář Greenpeace vítá

05.02.2007
Energie
Martin Bursík globální energetický scénář Greenpeace vítá

„Je to zajímavá vize, která by mohla být realizovatelná, bude-li dostatek politické vůle,“ komentoval místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík globální energetický scénář, který představila organizace Greenpeace pod názvem „Energetická (r)evoluce: trvale udržitelná budoucnost světové energetiky“. „V českém kontextu to odpovídá politice, kterou se budu snažit ve vládě v oblasti energetiky prosazovat,“ dodal vicepremiér Bursík. Připomněl, že návrhy v oblasti úspor a obnovitelných zdrojů korespondují také s návrhem nové energetické politiky EU, který předložila před třemi týdny Evropská komise. Návrh Komise počítá se závazkem EU-27 snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 oproti roku 1990 s dlouhodobým cílem snížení celosvětových emisí o 50 % do roku 2050.

Globální energetický scénář Energy (r)evolution dnes v Praze prezentovala česká pobočka nevládní organizace Greenpeace. Kromě jejích expertů se na něm podíleli také odborníci z Evropské rady pro obnovitelné zdroje energie (EREC) a Ústavu technické termodynamiky německého Centra pro letectví a kosmonautiku (DLR). Podle dokumentu by mohly obnovitelné zdroje v kombinaci s využitím kompletního potenciálu energetických úspor do roku 2050 pokrýt až 50 % světové spotřeby energie (pro výrobu elektřiny a tepla a v dopravě). Dokument kromě toho navrhuje, jak do stejného data snížit globální emise oxidu uhličitého o bezmála 50 % a zároveň zajistit předpokládaný růst světové ekonomiky.

„Budoucnost leží ve využití stávajících technologií obnovitelných zdrojů, větším důrazu na energetickou efektivitu a rozšíření decentralizovaných energetických řešení,“ shrnuje navrhovanou cestu v předmluvě k materiálu předseda mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) Rádžendra Pačaurí. Obnovitelné zdroje by se měly stát páteří světové ekonomiky - nejenom v zemích OECD, ale také v rozvojových zemích, zejména v Číně, Indii a Brazílii. Podle Energetické (r)evoluce by obnovitelné zdroje mohly do roku 2050 celosvětově zajistit až 70 % elektřiny a 65 % tepla.


Materiál však klade několik podmínek, bez jejichž naplnění se těchto cílů dosáhnout nedá:

1)     Odstranění přímých i nepřímých dotací pro fosilní a jaderná paliva a důsledné uplatňování principu „znečišťovatel platí“. Do cen je nutné zahrnout veškeré vedlejší náklady – na životní prostředí, lidské zdraví či bezpečnost.

2)     Stanovení právně závazných cílů pro energii z obnovitelných zdrojů.

3)     Vytvoření stabilního prostředí pro investory (např. dlouhodobou garancí výkupních cen, jako je tomu v ČR).

4)     Garance prioritního přístupu do přenosové soustavy.

5)     Přísné standardy energetické účinnosti pro všechna zařízení, spotřebovávající energii, domy i dopravní prostředky.

Podobná jsou i opatření, která navrhuje v nové energetické politice EU v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor Evropská komise:

1)        Urychlené zavádění dopravních prostředků s efektivním využitím paliva, vyšší využívání veřejné dopravy a internalizace externalit do cen v dopravě.

2)        Přísnější standardy pro elektrospotřebiče a jejich štítkování

3)        Rychlé zvyšování energetické účinnosti budov. Nízkoenergetické domy by se měly stát normou nové výstavby.

4)        Využití daňové soustavy k efektivnějšímu využívání energie.

5)        Zvyšování energetické efektivity výroby, přenosu i koncového využití elektřiny i tepla.Další informace:

www.greenpeace.org

ec.europa.eu

www.erec.org

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
8. 2017
19-26.8.2017 - Tábor, výlet, pobytová akce
LTD Polana
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
12
9. 2017
12-14.9.2017 - Veletrh, výstava
Birmingham
22
9. 2017
22-24.9.2017 - Seminář, školení
Ekodomov, V Podbabě 29B, Praha 6
26
9. 2017
26-28.9.2017 - Konference
Duisburg
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí