zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studie a program brownfields

09.02.2007
Geologie
Studie a program brownfields
V současné době jsou v akciové společnosti Synthesia Pardubice realizovány akce na odstranění starých ekologických zátěží za zhruba 300 milionů korun.
Chemička podědila jedny z největších ekologických zátěží v Pardubickém kraji. Některé odpady z chemické výroby byly ukládány v areálu firmy od padesátých až do devadesátých let minulého století.

Náprava přijde na víc než tři miliardy
Ekologický audit v Synthesii byl zpracován již v roce 1994. Na jeho základě podepsal Fond národního majetku (FNM) s podnikem tzv. ekologickou smlouvu, podle které má být odstraňování starých ekologických zátěží financováno ze státního rozpočtu, tedy hrazeny náklady efektivně vynaložené na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací. Podle rizikové analýzy a studie proveditelnosti byly náklady na odstranění všech zátěží na území společnosti vyčísleny ve výši 2,3 miliardy korun. Postupem času byla upravována i tato částka. V roce 2002 podepsal FNM s podnikem dodatek ekologické smlouvy, kde garance státu na odstranění starých ekologických zátěží byly stanoveny na částku 3,12 miliardy korun.
"Finanční náročnost všech prací roste jednak s inflací a jednak s tím, jak probíhaly další aktualizace studie proveditelnosti včetně pilotních zkoušek, tedy odzkoušení dostupných technických a technologických postupů na odstranění jednotlivých lokalit starých zátěží," upřesnil tiskový mluvčí společnosti Synthesia Daniel Rubeš.

Věci se ubírají správným směrem
Kromě výrazné kontaminace půdy a podzemních vod, s čímž se potýká většina obdobných podniků, je v Synthesii registrováno celkem 1 029 760 tun různých odpadů z chemické výroby, které jsou většinou volně uloženy v nezabezpečených prostorách. Jsou to laguny železitých kalů, betasmoly, destilačních zbytků, dále skládky směsného odpadu z chemických výrob, sedimenty z technologických vod a laguna sádry z neutralizační stanice. "Chtěli bychom se zbavit veškerých zátěží do roku 2010," tvrdí Rubeš. A věci jdou podle jeho slov správným směrem, snad by v některých případech mohla potřebná rozhodnutí víc akcelerovat. "Na jednotlivé projekty vypisuje Ministerstvo financí, které převzalo celou agendu po zaniklém FNM, výběrová řízení a následně podepisuje realizační smlouvu s výhercem tendru. Jedná se o zakázky v řádech stamilionů. Ale vyhlašování soutěží a jejich hodnocení komisí se v nedávné minulosti značně protahovala. Máme však příslib, že v současné době se věci výrazně pohnou dopředu," říká Rubeš. Podnik celou věc sám přímo nijak ovlivnit nemůže, protože nemá ani zástupce ve výběrových komisích, které jmenuje vláda, ačkoliv povinnost zajistit sanaci a dosáhnout potřebných parametrů je uložena Českou inspekcí životního prostředí přímo Synthesii. Podnik pro urychlení některých záležitostí vynaložil ze svých prostředků začátkem loňského roku téměř jeden milion Kč na zpracování technických studií a provedení doplňkových analýz podzemních vod. Zájmy regionu a podniku by v ministerské komisi měli hájit zástupci krajského úřadu. "Kraj nemůže proces výběrových řízení na dodavatele prací k odstranění ekologických škod nijak ovlivnit. Náš zástupce je jeden z deseti a vše probíhá podle metodiky ministerstva, které jednotlivé akce financuje," uvedla krajská tisková mluvčí Kateřina Nohavová. Tento paradox, kdy podnik, v kterém práce probíhají a od dodavatele je přebírá, by se měl změnit "V současné době je připraven metodický pokyn ministerstva, podle něhož budou zástupci nabyvatele členy výběrových komisí," uvedl Jan Otčenášek z oddělení komunikace MF ČR.

Letos už některé ekologické "skvrny" zmizí
V letošním roce by měla být úplně zlikvidována laguna železitých kalů, do které byly v letech 1958-1992 ukládány odpady např. z výroby polotovarů pro organická barviva. Laguna obsahuje zejména směs oxidů železa s obsahem aromatických aminů a anilínu. Dvě třetiny laguny byly odtěženy už v loňském roce. Likvidace probíhá formou recyklace s využitím ve výrobě cementu a cihel a následně ve stavebnictví. Ve druhé polovině letošního roku bude také zahájena sanace laguny betasmoly a destilačních zbytků, které představují cca 40 tisíc tun organického odpadu s obsahem aromatických uhlovodíků jako naftalen, naftol, anilín a další látky z výrob z období let 1956-1992. Vytěžený odpad bude přepracován a následně termicky využit. Akce přijde zhruba na 240 milionů korun. V průběhu druhé poloviny letošního roku by se mělo také rozhodnout o dodavateli prací na vyčištění kontaminovaných podzemních vod, tzv. saturované zóny horninového prostředí. "Toto je akce, která má pro naši společnost nejvyšší prioritu, podle předpokladu se budou náklady na sanaci pohybovat kolem 700 milionů korun," upřesnil Rubeš. A pokračoval: "Současně jsou aktualizovány podklady pro řešení sanace skládek směsného odpadu z chemických výrob, ty by měly přijít na pořad hned po saturované zóně."
Prostředí v pardubické chemičce se lepší rok od roku. Firma zastavila některé ekologicky náročné výroby. Podnik se aktivně zapojil do studie a programu využití brownfields, jež organizuje vládní agentura CzechInvest a také Krajský úřad Pardubického kraje. Do některých hal po chemické výrobě se po jejich rekonstrukcích stěhují nové firmy, které často nepodnikají v oblasti chemického průmyslu. Jiné objekty byly Synthesií rekonstruovány a využívají se pro výrobu nových produktů. Rekonstrukce probíhají i v současné době. Řada objektů na konci životnosti byla odstraněna a i do budoucna bude tento trend pokračovat.
Zlepšila se i krizová komunikace se zástupci okolních obcí. Nácvik činností v případě krizové situace v loňském roce vyvrcholil cvičením Integrovaného záchranného systému "Nebezpečí 2006", do něhož byly okolní obce zapojeny rovněž. Po odstranění všech starých ekologických zátěží má podnik šanci opustit seznam největších znečišťovatelů nejen v kraji, ale i České republice.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí