zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové knihy - Lesy Drahanské vrchoviny

03.03.2007
Příroda
Les
Nové knihy - Lesy Drahanské vrchoviny
Kniha obsahuje rozšířené a doplněné texty ke stejnojmenné výstavě, která proběhla ve výstavních prostorách Muzea Boskovicka na jaře roku 2006
Z předmluvy Prof. Ing. Vladimíra Tesaře, CSc., dr. h. c., emeritního profesora Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně: Lesníci mohou při listování (knihou) usoudit, že se patří tu a tam něco doplnit, zdůraznit, uvést do jiných souvislostí. Avšak kdo z lesnických specialistů, ovlivněný svým zaměřením a zkušenostmi, se odváží sestavit takové dílo a dosáhnout jeho vydání? Odvážil se toho mladý autor, nelesník, což mu poskytlo určitou výhodu odstupu. Odstup Hynka Skořepy však není příliš velký, protože přírodovědné univerzitní vzdělání mu umožnilo plně pochopit a sdělit přírodní podstatu lesa. Se schopností rozhlédnout se doširoka a ponořit se do hloubky se mu nakonec podařilo uchopit lesnictví v celé šíři. … Bez potřebné dávky umíněnosti a současně odpovědnosti by se toto dílo nezrodilo. Za to, jak nám autor přibližuje lesy Drahanské vrchoviny, si zaslouží uznání. I když na ně nahlíží poněkud z povzdálí, činí tak věrohodně. … Svěží publikace tak prokazuje dvojí službu. Na jedné straně laickou veřejnost dobře poučí a přivádí ke spoluodpovědnosti za les, ve kterém hledá uvolnění nebo třeba užitek. Na straně druhé nezkresleně představuje lesníky, kteří za svého života nestihnou vykonat vše co les potřebuje a úkol musí předat následovníkům, protože život lesa nikdy nekončí.…

Kniha obsahuje rozšířené a doplněné texty ke stejnojmenné výstavě, která proběhla ve výstavních prostorách Muzea Boskovicka na jaře roku 2006 a poté putovala do dalších muzeí v okolí Drahanské vrchoviny. Drahanská vrchovina je zde pojata jako přírodní lesní oblast, tedy poměrně rozsáhlé území táhnoucí se od Brna na jihu až po Bouzov na severu. Snahou autora a jeho spolupracovníků bylo přiblížit zdejší významná lesní společenstva, nastínit způsoby hospodaření v lesích v minulosti a v současnosti či připomenout regionálně významné lesníky v dřívějších dobách. Dozvíte se třeba, jak se vyvíjelo lesní hospodářství v oblasti a jaký vliv mělo na proměnu druhové skladby zdejších lesů, jakým způsobem se v lesích pálilo dřevěné uhlí a vápno nebo vyráběla kolomaz, jaká zvěř v nich žila v minulosti či které ze zajímavých organizmů zde najdeme dnes. Knihu doplňují vzpomínky Josefa Wettera a Vladimíra Tesaře na jejich lesnické začátky, les a lidi kolem něj před asi šedesáti lety.

Ve spolupráci s Muzeem Boskovicka vydalo nakladatelství Albert v Boskovicích v roce 2006, 156 stran, brožovaná, barevná příloha, doporučená cena 175 Kč. Knihu si můžete objednat na e-mailu: albert-knihy@quick.cz, www.albertknihy.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí