zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PET výzva i pro obchodní řetězce

16.02.2007
Odpady
PET výzva i pro obchodní řetězce
Ačkoliv světová spotřeba PET jako obalového materiálu neustále roste, vrací se k recyklaci relativně málo odpadních PET láhví a množství sebraného PET je nižší než recyklační kapacity států EU. Efektivní recyklace totiž vyžaduje obaly, které splňují specifické požadavky.

Přestože existují technologie na zpracování suroviny z použitých PET láhví, které si poradí i se silně kontaminovaným materiálem (zbytky obsahu láhve, etiketa, lepidlo, uzávěr), je tento proces stále velmi nákladný.

CENA SUROVINY SE BLÍŽÍ CENĚ LÁHVE

Nejinak je tomu i na českém trhu. Samotnou recyklaci provází složitá a neekologická cesta. Láhve jsou recyklovatelné pouze po odstranění nalepených etiket, tj. odmáčení a rozpuštění lepidla za pomoci chemikálií. Použité láhve drcené na "vločky" procházejí složitým procesem odlučování cizorodých látek, chemickým praním, proplachováním a sušením. Teprve tehdy je možné drť z použitých PET láhví využít jako vstupní surovinu k výrobě preforem, ze kterých se opět vyfukuje různě tvarovaná PET láhev. Naprostá většina všech PET láhví určená pro nápojový průmysl se proto v současné době vyrábí z tzv. panenského plastu, polyetylentereftalátu. Cena suroviny, z níž se láhev vyrábí, tvoří 85 % ceny láhve.

DO SBĚRU JDE JEN MALÁ ČÁST

Současný spotřebitelský cyklus běžných PET láhví probíhá tak, že z panenského plastu, dovezeného ze zahraničí, se vyrábějí preformy, které se přepravují k výrobci láhví, odkud nové láhve putují k výrobci nápojů. V lepším případě si láhve vyrábí přímo on. Naplněné láhve jdou do obchodu a odtud ke spotřebiteli. Prázdné láhve se přes popelnici nakonec ocitnou na skládce, jsou spáleny nebo pohozeny do přírody. Jenom část použitých PET láhví spotřebitelé odloží do nádob určených pro sběr plastového odpadu. Obsah sběrných nádob je pak nutné třídit podle druhu plastů. PET láhve jsou využity buď k energetickým účelům, nebo po dalším třídění podle barev k recyklaci. Část vytříděných láhví je vyvezena jako hodnotná surovina do zahraniční. Ze zbývající části vznikají recyklací přímo výrobky (kabelové žlaby, zatravňovací dlaždice, zahradní nábytek a další) nebo polotovary (vlákna, pásky, fólie) například pro výrobu oděvů, koberců, batohů.

IDEÁLEM JE UZAVŘENÝ CYKLUS

Ideálním spotřebitelským způsobem recyklace PET láhví, který by byl nejen ekologičtější, ale i ekonomicky výhodnější, by byl cyklus s uzavřeným oběhem PET láhví s výrobou preforem u výrobce nápojů. Výrobce nápojů by v něm sám vyráběl láhve a preformy a disponoval technologií "bottle to bottle" na zpracování suroviny z použitých PET láhví. Hlavním předpokladem jsou však odpovídající vlastnosti láhví určených k recyklaci. Jako řešení se nabízí ekologická Domino Eco PET láhev nové generace, která je díky svým vlastnostem nejen šetrnější k životnímu prostředí a její recyklace je ekonomičtější. Po použití se dá jednoduchým způsobem bez pomoci dalších prostředků stlačit rukou na čtvrtinu původního objemu (vzniká úspora místa při jejich shromažďování, usnadňuje se přeprava do místa sběru, není potřeba lisů, deformátorů, propichovačů), její design umožňuje snadnou separaci jednotlivých částí - láhve, etikety a uzávěru.

MOTIVOVAT MŮŽE ZÁLOHOVÁNÍ

Ideální spotřebitelský cyklus s použitím tohoto typu PET láhví by byl následující. Nápoje jsou přepraveny od výrobce nápojů a současně láhví do obchodu. Odtud odchází ke spotřebiteli, který po vyprázdnění obsahu díky jednodušší manipulaci s prázdnou láhví snadno odstraní uzávěry a etikety a láhve stlačí. Ekologičtější chování spotřebitele přitom může motivovat například zálohování nebo dobrá výkupní cena. Spotřebitel stlačené láhve, zabírající minimální prostor, přepraví do sběrného místa (do obchodu, sběrného automatu či kontejneru). Shromážděná surovina bez další nebo minimální manipulace (třídění, čištění, lisování) putuje přímo do recyklačního provozu ke zpracování na rPET, vhodný pro výrobu nápojových láhví, resp. preforem. Jeho cena je přibližně na úrovni 65 % panenského plastu. Od výrobce rPET přes výrobce preforem putují hotové předlisky k výrobci láhví, čili výrobci nápojů. A cyklus je uzavřen.

PODPORA EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ

Projekt výroby těchto láhví v současnosti získává jinou dimenzi poté, kdy se do něho zapojily takové firmy, jako jsou České sběrné suroviny, Plastic Technologies and Products, Ekopet, Label design nebo Velplast. Je to výzva i pro obchodní řetězce, bez nichž se nepodaří nabídnout nové řešení zákazníkovi. Mohou podpořit ekologičtější chování zákazníků, a navíc získat konkurenční výhodu i pozitivní ohlasy nás všech. Pokud si tyto láhve najdou své místo na českém trhu, bude to znamenat nejen úsporu miliónů korun, ale i výraznou pomoc při řešení letitého ekologického problému.

AUTOR: Zdeněk Kubík

je jednatelem společnosti Maxdrinks
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí