zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MZE: Opět přibývá ekologických farem

19.02.2007
Zemědělství
MZE: Opět přibývá ekologických farem

Po mírném úbytku ekologických zemědělců v roce 2005 se v České republice v loňském roce opět zvýšil počet farem zařazených do režimu ekologického hospodaření. Informovala o tom dnes tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Táňa Králová. K 31. prosinci 2006 bylo podle ní evidováno 963 ekofarem, jejich počet tak během roku stoupl o 134.

„Tento pozitivní trend pokračuje i v letošním roce. Během ledna se do ekologického zemědělství přihlásilo dalších devět farem. V blízké době by celkový počet mohl překročit jeden tisíc,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zájem o ekologické hospodaření přičítá především zvýšení dotací, které se po sedmileté období počínaje letoškem budou vyplácet z Programu rozvoje venkova. „Ročně by na ekologické zemědělství mělo jít během sedmiletého období kolem půl miliardy korun. Své ovoce přináší také větší propagace ekologického zemědělství a biopotravin, na kterou se zaměřilo naše ministerstvo ve spolupráci s partnery,“ dodal Petr Gandalovič.

Celková výměra půdy zařazené v ekologickém zemědělství je 281 535 hektarů, oproti roku 2005 se zvýšila o 26 553 hektarů. Podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy stoupl meziročně z 5,98 na 6,61 procenta.

„Příznivé je, že se rozšiřuje výměra orné půdy a trvalých kultur,“ ocenil Petr Gandalovič. Zatímco plocha trvalých travních porostů stagnuje na úrovni roku 2003, přibylo vloni 2713 hektarů ekologicky obhospodařované orné půdy na celkových 23 479 hektarů.

V uplynulém roce se rovněž zvýšil počet výrobců biopotravin o 27 a celkově je tak 152 podniků. Z jejich strany tak roste poptávka po biosurovinách, zlepšují se také možnosti odbytu biopotravin díky stále většímu zájmu spotřebitelů. Řada výrobců biopotravin rozšiřuje sortiment o různé novinky.

Od letošního roku se zvyšují sazby dotací, které budou ekologičtí zemědělci dostávat z Programu rozvoje venkova. Zatímco v uplynulých třech letech čerpali z Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) na hektar orné půdy 3520 korun, letos obdrží 4266 korun (155 eur). U trvalých travních porostů se dotace zvyšuje z 1100 na 2449 korun na hektar (89 eur/ha), u zeleniny a speciálních bylin na orné půdě z 11 050 na 15 524 korun na hektar (564 eur/ha), u sadů a vinic z 12 235 na 23 368 korun na hektar (849 eur/ha). Uvedené zvýšení se týká těch zemědělců, kteří se letos do dotačního programu nově hlásí, a také těch, kdo převedou své závazky uzavřené v rámci HRDP do Programu rozvoje venkova. Výše letošních dotací vychází z návrhu vládního nařízení k agroenvironmentálním opatřením, kde jsou sazby uvedené v eurech. Na koruny se pro tento rok přepočítávají podle kursu 27,525 koruny za euro, tj. směnného kursu k 2. lednu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie.

Vedle rostoucích dotací přispívá k vyššímu zájmu o ekologické hospodaření také konkurenční prostředí v oblasti kontroly a certifikace. Do konce roku 2005 fungovala pouze organizace KEZ o.p.s., během loňska ministerstvo zemědělství pověřilo touto činností další dvě společnosti, a to ABCERT GmbH (od 1. ledna) a Biokont CZ s. r.o.(od 9. srpna). Kontrolní organizace si konkurují také snižováním administrace. Zároveň byla zjednodušena legislativa.

Na propagaci ekologického zemědělství a biopotravin vydalo ministerstvo zemědělství v loňském roce ze svého rozpočtu přes čtyři miliony korun. Září bylo už podruhé vyhlášeno měsícem ekologického zemědělství.

Struktura půdního fondu v ekologickém zemědělství ČR - rok 2006

Plochy

Výměra (ha)

Orná půda

23 478,57

TTP

232 189,53

Trvalé kultury

1 195,61

Ostatní plochy

24 670,97

Celkem

281 534,68

Počet podniků zařazených v EZ k 31.12.2006

Podnikatelské subjekty podle předmětu činnosti

Počet

Ekologičtí podnikatelé, žadatelé o registraci

963

Výrobci biopotravin (včetně vlastní distribuční činnosti)

152

Osoby uvádějící bioprodukty a biopotraviny do oběhu

57*

Dovozci biopotravin ze třetích zemí

13

Výrobci krmiv a osiv

10

Smluvní zpracovatelé (samostatně registrovaní)

4

Ekologický včelař

1

Celkem podniků

1 200

* V souladu se zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, nepodléhají od roku 2006 registraci maloobchodní prodejny, které pouze prodávají biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. Z tohoto důvodu se tyto subjekty ve statistických přehledech již nevyskytují.

Struktura zemědělského půdního fondu ekologického zemědělství v letech 2001 - 2006 (ha)

Plochy (ha)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Orná půda

19 164

19 536

19 637

19 694

20 766

23 478,57

TTP

195 633

211 924

231683

235 379

209 956

232 189,53

Trvalé kultury

963

898

928

1 170

820

1 195, 61

Ostatní plochy

2 354

2 778

2 747

7 056

23 440

24 670 ,97

Celkem

218 114

235 136

254 995

263 299

254 982

281 534,58


Zdroj: Agris
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí