zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

21.02.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 21. února 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1854/06 - bod 3 schůze vlády 5.2.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

26.
Informace o průběhu a výsledcích dvanáctého zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a druhého zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (6. – 17. listopadu 2006, Nairobi, Keňská republika) a návrh na přijetí změny Přílohy B Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu
č.j. 140/07 - předběžně rozesláno dne: 05.02.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

32.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku a CHKO Šumava pro firmu GNOSIS, s.r.o. k vjezdu motorových vozidel na účelové komunikace za účelem správy objektů Knížecí Pláně č.p. 1 a Bučina č.p. 149
č.j. 106/07 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Národní přírodní rezervace (NPR) Cahnov - Soutok a NPR Ranšpurk - výjimka pro realizaci botanického (bryologického) výzkumu, žadatel RNDr. Zbyněk Hradílek, Ph.D. a doktorand Mgr. Tomáš Berka z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc 
č.j. 107/07 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
CHKO Třeboňsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka - aplikace závadných látek na rybníce Starý Spálený v k.ú. Holičky, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 108/07 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Bc. Stanislava Šůnu, bytem Klíšská 72, Ústí nad Labem, k vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem pořizování fotografií 
č.j. 109/07 - předběžně rozesláno dne: 31.01.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny pro vstup, a to za účelem přípravy a realizace závodů v orientačním běhu
č.j. 119/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rybníky u Vitmanova - aplikace závadných látek na rybnících Ženich a Nový Vdovec v k.ú. Holičky, žadatel Rybářství Třeboň, a.s.
č.j. 120/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO České středohoří, pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace za účelem provádění údržbových a zabezpečovacích prací na hradě Kostomlaty
č.j. 121/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Národní přírodní rezervace (NPR) Habrůvecká bučina a NPR Býčí skála v CHKO Moravský kras - povolení vstupu pana Tomáše Růžičky, bytem Lelekovice 348, 664 31 Lelekovice, za účelem mapování výskytu holuba doupňáka 
č.j. 122/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky - výjimka pro geofyzikální průzkum seismickou metodou dle "Projektu geologických prací Podivín - Valtice 3D" pro Moravské naftové doly a.s. Hodonín, žadatel Geofizyka Kraków s.r.o., organizační složka, Oborného 12, 709 00 Ostrava
č.j. 123/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč, za účelem pořádání Mistrovství republiky v raftingu na řece Vltavě
č.j. 124/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro aplikaci látek optimalizujících vodní prostředí rybníků z důvodu rybářského hospodaření v I. a II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO 
č.j. 125/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Obec Javorník, Lesní společnost Javorník a Správu Singulárního spolku Javorník za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 126/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro stavbu ČOV a příjezdové komunikace
č.j. 127/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro TJ UNION Plzeň, sídlem Radčická 4, 304 27 Plzeň, k pořádání závodu Českého poháru vodáků na řece Otavě
č.j. 128/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rod - aplikace závadných látek na rybníce Rod v k.ú. Val, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 130/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko za účelem vstupu do I. zóny
č.j. 131/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Vojenskou zotavovnu Lipno, sídlem 382 26 Horní Planá, k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Nová Pec - Stožec
č.j. 142/07 - předběžně rozesláno dne: 05.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Karla Petráše, bytem Nové Hutě 14, 384 93 Kvilda, k vjezdu motorovým vozidlem na účelové komunikace na území NP Šumava za účelem malování obrazů 
č.j. 144/07 - předběžně rozesláno dne: 05.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), § 34 písm. e) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Kněhyně Čertův mlýn, NPR Mazák, NPR Mionší, PR Klíny, PR Smrk, PR Studenčany, PR Bučací potok, PR Malý Smrk, PR Malenovický kotel, PR Mazácký Grúnik, PR Travný potok, PR Travný, PR Čerňavina, PR Velký polom v CHKO Beskydy a z ochranných podmínek CHKO Beskydy
č.j. 156/07 - předběžně rozesláno dne: 07.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro vjezd a stání motorových vozidel na účelové komunikaci Stožec – Nové Údolí a na určených pozemcích pro paní Emmu Nečekalovou, majitelku těchto pozemků v osadě Nové údolí, v k.ú. Stožec, ve II. zóně NP Šumava
č.j. 167/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm a) a § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a Přírodní rezervace Mokřady horní Liběchovky, pro liniovou stavbu nového el. vedení NN VO 
č.j. 168/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Staré jezero - aplikace závadných látek na rybníce Staré jezero v k.ú. Lutová, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 169/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

54.
Změna usnesení vlády ČR č. 814 ze dne 28. června 2006, kterým byla povolena výjimka ze základních ochranných podmínek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, a to za účelem provádění dodavatelských prací a managementových opatření na území ve správě regionálních pracovišť - správ CHKO
č.j. 170/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

55.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I. a II. zóny Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, pro konání 2. ročníku cykloturistické soutěže SixNumbers 2007 
č.j. 171/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

56.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Třeboňsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Třeboň, za účelem použití biocidů v I. a II. zóně CHKO Třeboňsko
č.j. 172/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

57.
Národní přírodní rezervace (NPR) Karlštejn a NPR Koda v CHKO Český kras - výjimka pro vstup a odběr vzorků v rámci algologického výzkumu pro 4 pracovníky Jihočeské univerzity, biologické fakulty, 370 05 České Budějovice, Branišovská 31
č.j. 173/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

58.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, pro realizaci akce "Udržovací práce na rybníku Zlámanec v k.ú. Vortová"
č.j. 174/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

59.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro akci "Rekonstrukce a odbahnění rybníka Januš v k.ú. Stružinec a Všeradov"
č.j. 175/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

60.
CHKO Třeboňsko, Národní přírodní památka (NPP) Vizír - aplikace závadných látek na rybníce Vizír v k.ú. Hamr, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 
č.j. 176/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

6.
Souhrnná zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví a dále Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů za rok 2005
č.j. 116/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: ministr zdravotnictví

7.
Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí
č.j. 117/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: ministr zdravotnictví

8.
Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Čtvrté ministerské konference o životním prostředí a zdraví 
č.j. 118/07 - předběžně rozesláno dne: 01.02.2007
Předkládá: ministr zdravotnictví

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí