zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.02.2007
Obecné
Krátce - různé

Dne 20. února 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU pro životní prostředí. Budou projednávána následující témata:
Změna klimatu (Závěry Rady k cílům EU po roce 2012), Příspěvek Rady ministrů k jarnímu zasedání Evropské rady (Závěry Rady), Návrh směrnice začleňující emise z letectví do systému obchodování se skleníkovými plyny (ETS) (Politická debata), Tematická strategie udržitelného používání pesticidů (Závěry Rady), Geneticky modifikované organismy (na zasedání Rady se bude hlasovat o návrhu rozhodnutí o zákazu používání a prodeje GM kukuřice linie MON 810 v Maďarsku a o návrhu rozhodnutí o uvedení na trh geneticky modifikovaného karafiátu), Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se vytváří rámec pro ochranu půdy (Politická debata) a Sdělení Komise o výsledcích přezkumu strategie Společenství pro snížení emisí CO2 z automobilů. Jednání se zúčastní místopředseda vlády a ministr životního prostředí RNDr. Martin Bursík.

Negativní hodnocení kvality životního prostředí ve svém městě obyvateli ve věku 45-54 let se pohybuje v poměrně širokém rozpětí od 5 % do zhruba 25 %. Nejvíce lidí nespokojených se životním prostředím v místě bydliště je v Karviné, Plzni, Olomouci a Kolíně (nad 20% nespokojených). Nejméně nespokojených je naopak v Šumperku, Jablonci n. Nisou a v Jindřichově Hradci (kolem 5 % nespokojených). ZDROJ: Státní zdravotní ústav

Evropská chemická agentura, která bude spravovat systém zavedený novou evropskou legislativou v oblasti chemického průmyslu známou pod názvem REACH, se začíná konstituovat. Evropská komise již vypsala výběrové řízení na ředitele agentury, jež bude sídlit v Helsinkách a v krátké době zahájí i výběr dalšího odborného a podpůrného personálu. Na konci letošního roku by počet jejích zaměstnanců měl dosáhnout 100 osob. V roce 2010 se počítá se 400 zaměstnanci agentury.

Německý ministr životního prostředí Sigma Gabriel oznámil, že Německo nakonec nepodá žalobu na Evropskou komisi ve věci národního alokačního plánu pro průmyslové emise k Evropskému soudnímu dvoru. Komise totiž Německu značně snížila celkovou alokaci povolenek CO2 v rámci evropského systému pro obchodování s emisemi. Svým rozhodnutím chce Německo, jež nyní EU předsedá, jít příkladem dalším zemím a posílit důvěryhodnost celého systému obchodování s emisemi. Naopak Slovensko, které je také nespokojeno se schváleným alokačním plánem, je rozhodnuto žalobu na Komisi podat.

Čechtice - Obyvatelům obce se na konci roku začalo lépe dýchat. Už nemusí nasávat hustý dým z komínu základní školy. K výrazné změně ovzduší pomohla instalace dvou tepelných čerpadel, která nahradila dosavadní kotel na uhlí. äKdyž se zatopilo, třetina Čechtic nemohla dýchat,ô přiznává starosta Antonín Šotola. Čerpadly za téměř devět milionů korun vyřešila obec topení nejen v základní a mateřské škole, ale i v několika bytech. äTopili jsme klasicky hnědým uhlím, které z nějakých příčin i špatně hořelo. Takto uspoříme energii a především budeme šetrnější k ekologii,ô doplnil starosta. Čechtičtí na tepelná čerpadla získali dotaci ze státního fondu životního prostředí. Část z celkové ceny uhradí obec z vlastních prostředků, které vzniknou úsporou nákladů na topení, jež obec do současnosti vynakládala. Kromě topení, získá základní škola novou vzduchotechniku pro školní jídelnu. äObecní zastupitelstvo už schválilo výsledek výběrového řízení na dodávku vzduchotechniky. Přestože jde o celkem novou budovu, nebyla tato část dořešena a vznikaly tam tepelné ztráty,ô upřesňuje starosta s tím, že zařízení přijde na tři sta tisíc korun, které půjdou z obecní pokladny.

Liberec - V podstatě celé dolní centrum Liberce může být vyhlášeno jako povodňová zóna. Uvažuje o tom Povodí Labe.
Vyhlášení aktivní zóny záplavového území v dolním centru by s sebou neslo prakticky zákaz další výstavby,, nebo by ke všem novým stavbám museli investoři vybudovat nákladná protipovodňová opatření.
Město musí nyní zpracovat koncepci protipovodňových opatření, kterou předloží koncem roku Ministerstvu zemědělství ČR s žádostí o dotaci. Podle informací Deníku může cena za protipovodňová opatření dosahovat až k jedné miliardě.

Nový charitativní projekt zaměřený na ochranu životního prostředí Global Cool podepsal dohodu s internetovým portálem MySpace, V Festival, společností organizující letní hudební festivaly ve Velké Británii, a NME, nejprodávanějším hudebním časopisem na světě, patřícím pod vydavatelství IPC. Jako jejich partneři se uvedená média zapojí do kampaně proti globálnímu oteplování online vysíláním, vydáváním článků věnovaných tomuto tématu a propagací díky hudbě. Zakladatelem této charity je Dan Morell, přidal se i herec Orlando Bloom a mnoho dalších známých osobností.
Na webových stránkách www.global-cool.com, které byly spuštěny minulý týden, jsou uvedeny rady, jakým způsobem snížit spotřebu energie v každodenním životě jako třeba: chodit do práce pěšky, prát prádlo na nižší teplotu, používat úsporné žárovky a další. Jedním z projektů Global Cool je akce "20 liber pro tunu chladu", což znamená, že tento příspěvek je použit na podporu alternativních zdrojů energie, informovanosti o těchto zdrojích a na další kampaň na snižování emisí CO2. Global Cool je financován značným počtem cenných papírů, které již vynesly 120 milionů liber.

Čína vypracovala preventivní program proti vážným a mimořádným ekologickým pohromám na řekách Song Huajiang a Liao He v severovýchodní Číně.
Čínské ministerstvo vodohospodářství informovalo, že podle nového akčního plánu, v případě ekologické katastrofy příslušný orgán musí reagovat do jedné hodiny poté, co získal informaci. Ve zmíněném časovém termínu musí být provedena kontrola vody a pokud došlo k vážnému znečištění vodního toku, místní úřady o tom musí do jedné hodiny informovat příslušný orgán ústřední vlády.
Příslušný orgán rozhodl vypracovat tento program poté, co v oblasti řeky Song Huajiang v loňském roce došlo k vážnému zněčištění vodního toku, což vážně ovlivnilo život lidí na obou březích řeky.

Kunka ohniva (Bombina bombina) je nenapadne sedave, tmave zbarvena se zelenymi skvrnami, na brise ma ohnive skvrny  a patri na seznam ohrozenych druhu zab v Ceske republice.
V prubehu casoveho obdobi 1985 – 2006 shromazdovali Blanka  Mikatova a Mojmir Vlasin  data o vyskytu kunky ohnive na Kralovehradecku. Pokles lokalit s vyskytem kunky je alarmujici:
v roce 1985 byl jeji vyskyt zaznamenan na 79 lokalitach, v poslednich peti letech pouze na 11 lokalitach.
Kunky jsou vyrazne ohrozeny krajinotvornymi zmenami – scelovanim zemedelske pudy, upravami rybniku, melioracemi mokradu, premenou luk na pole apod.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí