zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

I říční doprava má výhody

21.02.2007
Voda
I říční doprava má výhody
Vnitrozemská říční doprava může být velice výhodná po stránce ekonomické i ekologické. Záleží však na mnoha okolnostech, zda se všech předností říční dopravy před alternativami podaří využít. Přírodní podmínky jsou jen jednou z těchto okolností, i když jistě určující. Těmi dalšími jsou např. vhodná dopravní technika a jistě také dobrý nápad.

O perspektivách rozvoje říční dopravy v Evropě lze bez zábran hovořit prakticky pouze v souvislosti s oblastmi středních a dolních toků největších řek a jejich přítoků. Kolem využívání vodních cest třídy IV a vyšší je nejméně různých "ale", která říční dopravu a možnosti jejího rozvoje komplikují.

Takových říčních magistrál je na starém kontinentu celkem 4800 km. Pravděpodobně nejdůležitější z nich je Rýn. Propojuje hluboké evropské vnitrozemí s největším námořním přístavem na kontinentu, nizozemským Rotterdamem a s Amsterodamem (od roku 1992 díky kanálu Dunaj-Mohan-Rýn také s Černým mořem). Toho dovedou výborně využít zejména země ležící při ústí Rýna. Rýn tvoří velice významnou dopravní tepnu i pro Německo, přes jehož území vede více než 800 z celkových 1320 km délky tohoto evropského veletoku. Spolu s přítoky Neckarem, Mohanem, Moselou a Saarou vytváří Rýn páteř vnitrozemských vodních cest, po nichž se v Německu ročně přepravuje přibližně 240 mil. t zboží. Přepravní výkon dosahuje až 65 mld. tkm, což odpovídá 90 % výkonu německých železnic a 14 % všech přepravních výkonů SRN vůbec, když průměrný podíl vodní dopravy v celé EU činí necelých 7 %.

Význam říční dopravy je ovšem především dán poptávkou. Té musí vycházet vstříc nabídka nejen přepravních společností (rejdařství), ale také logistických firem, které pro klienty projektují a provozují dodavatelsko-odběratelské řetězce.

Příklad úspěšné inovace tradičního způsobu dopravy nedávno realizovala evropská logistická společnost Wincanton. S výrobcem zemědělských strojů Deere & Co. spolupracuje v Německu již 50 let. Zajišťuje přepravu traktorů a kombajnů z jihoněmeckých produkčních závodů v Mannheimu a Zweibrückenu do námořních přístavů Antverp a Rotterdamu, odkud stroje putují k zákazníkům do 160 zemí Evropy a světa. Původně se k přepravě využívaly říční čluny, které se klasicky nakládaly a vykládaly přístavními jeřáby.

Deere plánoval výrazné zvýšení produkce a poptával logistického partnera pro zajištění a usnadnění odbytu hotových výrobků. Jednou z jeho podmínek bylo, že každé nové řešení musí mj. zajistit lepší ochranu životního prostředí. Wincanton propojil tradiční dopravní cestu po Rýnu s nejmodernějšími technologiemi. Založil společný podnik pro vývoj a výrobu unikátních, specializovaných říčních plavidel, která mohou v jednotlivých plavbách převézt až 250 kombajnů a traktorů. Do lodi nejsou stroje nakládány, ale vjíždějí do ní po sklopných rampách prakticky přímo z výrobní linky. Podobně se v cílovém přístavu vozidla po vlastní ose "vyloďují". Roční přepravní kapacita plavidel dosahuje 15 tis. strojů Deere, což odpovídá výkonu 4,5 mil. tkm.

Plavba jedné této lodi po Rýnu tak například "ušetří" 60 až 70 jízd kamionem, na který se vejdou tři, nejvýše čtyři kombajny nebo traktory. Kromě toho odpadají časově náročné manipulace při nakládání a vykládání strojů. Závady a poškození výrobků způsobené manipulací a dopravou klesly prakticky na nulu. Ne nevýznamnou výhodou pro Deere byly úspory nákladů na skladování hotových výrobků - plující loď sama je praktickým příručním skladem, ze kterého lze operativně v různých přístavech expedovat zásilku prodejci či zákazníkovi.

Řešení Wincantonu pro Deere dokládá i to, že relativní a často zmiňovanou nevýhodu vodní dopravy, pomalost, lze částečně překonat technologickou inovací. Čas potřebný k nakládce a vykládce plavidla byl zkrácen na polovinu a v konečném efektu se zemědělské stroje dostávají k zákazníkovi dříve. Naopak výhodou se stává přesnost, neboť na řekách vznikají dopravní zácpy jen velmi výjimečně. Nepřekvapí tedy, že vnitrozemské vodní dopravy využívají například také automobilky Ford v Kolíně nad Rýnem a Volkswagen ve Wolfsburgu.

Ekologický efekt řešení společnosti Wincanton je zřejmý. Odráží výhodnost říční dopravy pro životní prostředí obecně. Říční loď o výtlaku 2500 t spotřebuje třetinu paliva, co nákladní automobil. Ve stejném poměru se pochopitelně pohybují emise skleníkových plynů CO2.

Inovativní přístup k říční dopravě může přinášet pozitivní ekologické i ekonomické efekty, a to zejména zemím, které disponují vysoce kvalitními vnitrozemskými vodními cestami. Ve starých členských zemích EU za uplynulých 30 let vzrostly výkony říční dopravy o 20 %. Na Nizozemsko, Německo a Belgii připadá 90 % všech výkonů říční dopravy v EU-15, přičemž v Nizozemsku se vodní doprava podílí na dopravních výkonech více než 40 %.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí