zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministerstvo zemědělství potají přepsalo plán péče o řeky, seznam přehrad už v něm není

21.02.2007
Voda
Ministerstvo zemědělství potají přepsalo plán péče o řeky, seznam přehrad už v něm není

PRAHA – Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství zpracovala nový návrh Plánu hlavních povodí ČR1). O jeho zveřejnění ale úřady neinformovaly obce ani nevládní organizace. Právě ty se zasadily o stažení původního plánu, který navrhoval výstavbu až dvou set nových přehrad na českých řekách v příštích čtyřiceti letech pod záminkou ochrany obyvatelstva před globálními změnami klimatu. Podle Arniky je nový návrh lepší, přesto ale stále nezaručuje upřednostňování levnějších a šetrnějších metod ochrany před povodněmi a suchem před betonováním krajiny. Ještě letos má Ministerstvo zemědělství zveřejnit konkrétní opatření k naplnění svého plánu.

„Překvapilo nás, že nás ministerstvo na zpracování nového Plánu hlavních povodí neupozornilo. Předpokládali jsme, že po bouřlivé debatě o tomto dokumentu koncem loňského roku nás úřad sám vyzve k jeho připomínkování,“ podivuje se vedoucí Programu Ochrana přírody sdružení Arnika Kateřina Hlavatá. Plán hlavních povodí se před několika dny sice objevil na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, není na nich ale žádná informace o způsobu podávání připomínek ani termínech dalšího schvalování.

„Obce, kterých se plán povodí týká, o nové verzi dokumentu nikdo neinformoval. Opět se tak rozhoduje o nás bez nás,“ říká starosta Dolní Kalné na Královéhradecku Josef Klimenta. Jeho obec bezprostředně ohrožuje plán na výstavbu přehrady Vestřev, která by Dolní Kalnou zatopila. Podle Klimenty trvala lhůta na připomínkování nového Plánu hlavních povodí pouhé čtyři dny, takže se veřejnost opět nemohla vyjádřit.

Kontroverzní seznam dvou set nových přehrad, proti kterému se zvedl masivní odpor šedesáti starostů obcí, odborníků i místních občanských sdružení, ministerstvo z nové verze Plánu hlavních povodí vyřadilo. Místo něj je v dokumentu tzv. seznam prioritních oblastí pro řešení povodní2). Právě do tohoto seznamu se ale znovu vloudily některé z kritizovaných projektů, mimo jiné přehrada v Nových Heřminovech na Ostravsku nebo nádrž Mělčany v údolí řeky Dědiny na Královéhradecku.

„Nový Plán hlavních povodí je celkově vyváženější, klade větší důraz na potřebu zadržet vodu v krajině než původní verze. Zároveň jasně říká, že intenzivní zemědělství a lesnictví se výrazně podílí na zvýšeném odtoku vody z krajiny. To je pozitivní obrat,“ hodnotí nový plán Kateřina Hlavatá. „Přesto je osud některých vzácných lokalit stále nejistý. Kontroverzní přehrady a další technická opatření se nyní mohou objevit v plánech povodí jednotlivých řek, které budou letos a příští rok postupně zveřejňovat správy těchto povodí. Obce a občanská sdružení by nyní měli bedlivě sledovat přípravu těchto regionálních plánů a prosazovat taková opatření, která nepovedou k dalšímu betonování říčních koryt a zaplavování údolí nesmyslnými nádržemi,“ upozorňuje Hlavatá.

Nový Plán hlavních povodí, zpracovaný ministerstvy zemědělství a životního prostředí, by měla do 15. března schválit vláda. Studii pro správu prioritních oblastí pro předcházení povodním bude pravděpodobně zpracovávat Vysoké učení technické v Brně. Z obou dokumentů budou následně vycházet plány jednotlivých povodí na období do roku 2009. Celý proces přípravy těchto plánů vychází z Rámcové směrnice o vodách3) Evropské unie, která má do roku 2012 zajistit optimální čistotu řek a co nejvíce přirozený stav vodních toků. Arnika poskytuje bezplatné konzultace obcím a občanským sdružením, která se chtějí příprav strategických plánů aktivně účastnit.

 

Přílohy:

1) Plán hlavních povodí

PHP představuje státní politiku v oblasti vodního hospodářství. Vypracovává jej Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí a jednotlivými kraji. PHP určuje cíle, kterých se má dosáhnout ve vodním hospodářství a opatření, která k dosažení cílů vedou. Nejkontroverznější částí PHP se stala koncem roku 2006 příloha, obsahující výčet cca 200 území, která mají být hájena pro případnou výstavbu přehrad. K dokumentu jsou také přiloženy mapové podklady. Na základě nesouhlasu obcí, občanských sdružení a vědců byl PHP v roce 2007 přepracován a původní seznam „území hájených pro výstavbu přehrad“ nahradil „seznam prioritních oblastí povodňové ochrany“.

 

Aktuální verze plánu hlavních povodí je dostupná zde:

www.mze.cz

 

2) Seznam prioritních oblastí pro ochranu před povodněmi:

 

Hlavní povodí Labe

§         Komplex protipovodňových opatření na Lužnici a Nežárce

§         Komplex protipovodňových opatření v povodí dolní Vltavy v úseku Štěchovice - Mělník

§         Komplex protipovodňových opatření v území středního Labe v úseku Kolín – Mělník

§         Protipovodňová opatření v Liberecko-Jablonecké aglomeraci

§         Protipovodňová opatření v údolí vodního toku Dědiny

§         Komplex protipovodňových opatření v území dolního Labe v úseku Křešice – Hřensko

§         Ochrana České Lípy a obcí v záplavovém území Ploučnice, včetně povodí Svitávky

§         Komplex protipovodňových opatření a ochrana obcí v území soutoku Ohře a Labe

 

Hlavní povodí Odry

§         Protipovodňová opatření k ochraně obcí na horní Opavě

 

Hlavní povodí Moravy

§         Protipovodňová opatření v území Olomouce

§         Protipovodňová opatření v území Litovle

§         Protipovodňová opatření v území Uherského Hradiště a Starého Města

§         Komplex protipovodňových opatření na dolní Bečvě a soutoku s Moravou

§         Rekonstrukce suchých nádrží (poldrů) a řízených inundací pod vodním dílem Nové Mlýny

§         Zvýšení retence na soutoku Moravy a Dyje

§         Řízené inundace v území Kroměříže

§         Řízené inundace v území Mohelnické brázdy

 

3) Podrobnosti o Rámcové směrnici o vodách:

voda.arnika.org

Tisková zpráva Programu Ochrana přírody sdružení Arnika a Arniky – Děčín

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí