zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Komise hodnotí 59 přihlášených projektů

09.03.2007
Obecné
EMS
Komise hodnotí 59 přihlášených projektů
Posledním dnem měsíce ledna ukončilo Business Leaders Forum přijímání přihlášek do 16. ročníku prestižní soutěže "Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2006".
K tomuto datu se sešlo rekordních 59 přihlášených projektů, které nyní čekají na zhodnocení odbornou porotou.

Rostoucí počet přihlášek je důkazem toho, že organizacím nejsou lhostejné dopady, které přínáší jejich činnost na okolí, v němž působí. Letošní ročník zaznamenal rekordní počet přihlášek od dob svého pořádání. Prvotní myšlenku soutěže si připisuje britská společnost Imperial Chemical Industries, která položila základ soutěže již v roce 1990. Cílem bylo vzbudit zájem o aktivní přístup k ochraně životního prostředí mezi svými obchodními partnery. Úspěšné absolvování prvního ročníku ukázalo, že idea soutěže oslovuje i širší veřejnost a pod vedením Business Leaders Fora se může dále prosadit a zpřístupnit všem.

Letošní kandidáti

Převažujícími kandidáty na ocenění i nadále zůstávají komerční subjekty různého zaměření. Jejich projekty se stále častěji nezaměřují jen na přímočarou ochranu životního prostředí - vedle programů snižování objemu odpadů, recyklačních programů, náhrad škodlivých materiálů šetrnějšími a vývoje nových technologií vstupuje do popředí i snaha o zvýšení bezpečnosti práce nebo péče o zdraví zaměstnanců a obyvatelstva. Tento trend dokládá i meziroční růst počtu přihlášek deklarujících zájem o zaměstnance a prostředí, ve kterém pracují. Ty v absolutních číslech vzrostly o šest projektů. Celkově firmy soutěži dominují s 34 přihlášenými projekty.

Místní komunity v soutěži prezentují projekty, které mají vyvolat pozitivní vztah občanů k jejich okolí a podnítit jejich zájem o ochranu životního prostředí. Snahy měst a místních komunit směřují k modernizaci a zkulturnění městských částí, nalezení řešení v otázce odpadů nebo pořádání výstav. Přihlášek od těchto subjektů se letos sešlo 18.

Školy se jako vzdělávací instituty drží účelu, k němuž jsou zřizovány. Proto mezi přihláškami najdeme i náměty projektů. Většinou se jedná o programy školící zábavnou formou žáky, studenty i učitelský sbor v oblasti ekologie. Do soutěže bylo přihlášeno sedm podobných projektů.

O ceně

Přihlášené projekty budou posouzeny komisí složenou z významných odborníků v oblasti životního prostředí v čele s prof. RNDr. Bedřichem Moldanem, CSc, ředitelem Centra pro otázky životního prostředí UK. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na přelomu dubna a května roku 2007 na vysoké společenské úrovni za účasti předních představitelů průmyslu a obchodu, veřejné správy a nevládních organizací. Je již dlouhou tradicí, že záštitu nad soutěží přebírá ministerstvo životního prostředí a její excelence Linda Duffield, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR.

Mezi firmy, které doposud získaly ocenění, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice, Kovohutě Příbram, Česká rafinérská, Elektrárny Opatovice, Komutex, Tesla Sezam, Metrostav, TC Mach, Wiegel CZ žárové zinkování, Juwital, Kovohutě Příbram nástupnická. Zvláštní ocenění obdržela ZŠ Molákova, Škola Mesit a Karviná 2000, Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Veskom spolu s Obecním úřadem Borová Lada, Diakonie Broumov, Městský úřad Holešov a Obec Vrutice, TARMAC CZ a.s., MUCOS Pharma CZ, s.r.o. a Středočeské sběrné suroviny.

AUTOR: (rkp)

Investice za 43 milionů Kč

Ústecký kraj - Na začátku února slavnostně ukončena rekonstrukce a modernizace Dětského domova a školní jídelny v Tisé na Ústecku. Otevření dětského domova a školní jídelny se zúčastnil hejtman Jiří Šulc, kterého jsme se zeptali na základní fakta.

* Kolik stála rekonstrukce a modernizace zdejšího dětského domova?

Víte jak to chodí. Někdo boří, třeba nedávný orkán Kyrill i tady v Tisé něco poškodil, ale těch pár tisícovek zaplatí pojišťovna. Ústecký kraj dal do celkové rekonstrukce domova přes 43 milionů korun, a to už je porce! Musím říci, že projektanti (Zefraprojekt) i dodavatel stavby (REPAM-UL) odvedli dobrou práci.

* Jak jste jako nejvyšší představitel kraje spokojen s úpravami a modernizací?

Jedním slovem -nádherné. Ve zdejším dětském domově nyní žije 32 dětí ve věku od 3 do 19 let. Mají tu dva ubytovací pavilony, pokoje jsou většinou pro dva "nocležníky", ale nechybějí ani jednolůžkové pokoje. Samozřejmostí jsou koupelny a sociální zařízení jak v hotelu, nejmodernější je i kuchyně a stravovací část a -což je opravdu mimořádné - děti tu budou mít k dispozici spousty místa pro své aktivity a koníčky. Třeba velkou keramickou dílnu s elektrickou pecí za sto tisíc korun a také na ochozu dílny vlastní galerii. Dětem se tady teď bude dobře žít, o tom jsem přesvědčen. Nakonec s mnoha jsem osobně mluvit a byly nadšené.

Studenti se seznamovali s problematikou EU

Zlínský kraj - Projekt TEENAGE EUROPE 2007, který si dává za cíl informovat mladé lidi o systému fungování Evropské unii, pokračoval včera setkáním středoškoláků ve zlínské Baťově vile. Tuto kampaň pořádá pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a navazuje na úspěšný projekt z roku 2005, do něhož se zapojilo 65 škol z celé České republiky. V rámci projektu absolvují studenti přednášky a tematické semináře, vstupují do interaktivních diskusí a workshopů, zaměřených hlavně na oblast politologie a práva.

"Byl jsem mile překvapen zájmem studentů o tuto akci a věřím, že mezi středoškolskou mládeží přispěje k prohloubení zájmu o záležitosti Evropské unii. Potěšila mě hojná účast studentů, kteří se prostřednictvím takto koncipovaných vzdělávacích aktivit učí na základě relevantních informací samostatně kriticky přemýšlet a utvářet si vlastní názor na aktuální otázky současnosti," uvedl Josef Slovák, náměstek hejtmana pro oblast školství. Mezi účastníky přivítal studenty regionálních středních škol: Gymnázia ve Zlíně, Masarykova gymnázium ve Vsetíně, Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě, Gymnázia v Kroměříži, Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Uherské Hradiště. Závěry a otázky vzešlé z diskusí budou následně zpracovány a témata budou zaslána českým europoslancům. Studenti tak mohou tímto způsobem komunikovat s českými zástupci v Evropském parlamentu. Samotného zlínského klání se zúčastní poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zatloukal.

45 milionů korun obcím

Zlínský kraj - Celkovou částku 45 milionů korun chce rozdělit obcím v regionu v letošním roce Zlínský kraj v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Krajská rada na svém posledním jednání doporučila znění podprogramu schválit zastupitelstvu. Finanční prostředky budou poskytovány v pěti dotačních titulech:

1. Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuelně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, hřbitovy, drobná architektura, ostatní)

2. Úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně

3. Rekonstrukce místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu

4. Integrované projekty venkovských mikroregionů - budou podporovány tyto typy projektů: zpracování strategických a rozvojových programů, studií, generelů, propojení obnovy občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu

5. Podpora zpracování žádostí o podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Moravy, Programu rozvoje venkova a Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika.

V porovnání s předchozím rokem, kdy žadateli mohly být jen obce do tisíce obyvatel, mohou o dotace požádat obce do 1500 obyvatel a dále svazky obcí.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí