zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rady zdarma, služby za peníze

13.03.2007
Legislativa
Chemické látky
Rady zdarma, služby za peníze
Velké firmy splní požadavky nové evropské chemické politiky, menší a střední podniky často ani nevědí, že tuto povinnost mají také a že to nebude levná věc.
Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP) začne na jaře školit jak manažery, tak zaměstnance podniků chemického průmyslu a navazujících odvětví v tom, jak se vyrovnat s povinnostmi, které jim ukládá v prosinci přijatá evropská chemická politika REACH. Druhou fází je pak školení týkající se podpory výzkumu a vývoje.

Na projekt s názvem Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR získal svaz finanční podporu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí také státním rozpočtem ČR. Příspěvek dosáhne 19 milionů korun. Jak konstatuje ředitel SCHP Ladislav Novák, jde především o podporu konkurenceschopnosti domácích podniků. Jinak řečeno: aby konkurovaly úspěšně na trhu, přestože budou mít náklady na REACH a budou investovat do nových technologií.

Nyní probíhá veřejná soutěž vypsaná na nákup služeb k tomuto projektu. Jde o komplexní dodávku, rozdělenou do tří částí. Jednak jsou to vzdělávací moduly, dále specializované školení zástupců zaměstnavatelů a odborné školení zaměstnanců. Vše se zaměřuje na problematiku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH). Lhůta pro podání nabídek končí 5. března 2007. Školení pak musí začít poměrně brzy - do dvou měsíců od podpisu smlouvy. Zakázka má hodnotu zhruba 4 miliony korun včetně DPH. Cenová nabídka není úplně rozhodující, hlavní je kvalita a zkušenosti realizačního týmu.

IMPLEMENTACE REACH se týká nejen výrobců a zpracovatelů, ale i obchodníků a uživatelů. Ti musejí být schopni prokázat, že chemické látky, uváděné na trh v zemích EU, byly zaregistrovány u Evropské chemické agentury v Helsinkách. Přijetí evropské chemické politiky bylo provázeno ostrými střety, výsledek je tedy nutně kompromisní. Nastartování celého systému je však již nesporné. REACH vchází v platnost 1. června letošního roku, jeden rok pak mají povinné subjekty na přípravu, což představuje v tuto chvíli především nutnou inventuru látek, kterých se REACH dotkne. Dále je třeba začít sbírat povinná data. Od 1. června 2008 začíná tzv. předregistrace látek u helsinské agentury. Poté přichází fáze, kdy všechny látky s objemem výroby či importu jedna a více tun ročně musejí být registrovány, a to postupně podle množství nebo potenciální nebezpečnosti.

Například u sokolovské chemičky Hexion Specialty Chemicals (HSC) je minimálně šest výrobků ze sedmi, kterých se REACH týká, ve skupině s výrobou nad 1000 tun ročně. Ty musejí registrací projít do 42 měsíců po vstupu REACH v platnost. Podle informace podniku lze náklady výrazně snížit, pokud se zapojí do konsorcií zajišťujících společné testování látek. Nevýhodou však prý je, že náklady na testování se nemají dělit podle objemu výroby, ale rovným dílem mezi členy konsorcia, což zvýhodňuje velké nadnárodní koncerny s velkým podílem na trhu. HSC počítá s celkovými náklady na registraci sedmi výrobků až 170 milionů korun. Nejde jen o registrační poplatky a testování, ale také investice do jednotného informačního systému a náklady na mzdy výzkumného a servisního personálu.

Poplatky za testování jedné látky se pohybují mezi 19 000-89 000 eur, na registraci připadne minimálně 32 000 eur, na autorizaci pak nejméně 60 000 eur. Evropská komise na základě výsledků studie dopadů na průmysl odhaduje, že na testování a registraci bude v EU zapotřebí vynaložit minimálně 1,47 miliardy eur, pravděpodobnější je však částka 3,6 miliardy eur.

Nositelem REACH v ČR je Ministerstvo životního prostředí, kde vznikne ve smyslu nařízení EK specializovaný národní "help desk". Na této činnosti by měl Svaz chemického průmyslu ČR zájem se také podílet.

STOVEK AŽ TISÍCŮ FIREM v Česku se implementace REACH týká, ale přesné číslo nikdo nezná. Komplexní databáze neexistují. Svaz chemického průmyslu má 110 členů, jsou to však spíše větší podniky. Další firmy jsou evidovány v Asociaci malého a středního podnikání, v Hospodářské komoře a v různých odvětvových svazech včetně Svazu obchodu a cestovního ruchu. Stovky menších podniků nemají podle slov Ladislava Nováka o REACH ponětí, natož aby si chystaly 32 tisíc eur na registraci jedné chemické látky. Odstrašující je pro mnoho podnikatelů jen přečíst si, co vlastně mají dělat. Oficiální překlad evropské chemické politiky má 850 stránek textu.

"Podniky jsou v blahé nevědomosti, tohle je ale revoluce," říká Novák. REACH se přitom vztahuje na kohokoli, kdo vyrábí víc než jednu tunu nějaké chemické látky ročně, to není mnoho a vejde se do toho i malý výrobce drogistického zboží. Právě těm má sloužit program Adaptabilita, jehož druhou částí je školení v oblasti inovací, nových technologií, přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe a orientace v podpůrných programech pro tuto oblast. I toto proškolování bude zdarma.

Chemický svaz zakládá také dceřinou servisní organizaci REACH centrum CZ. Ta bude sloužit těm, kdo se rozhodnou činnosti spojené s faktickými úkony, jako je vypracování registračního souboru, kontakt s Evropskou chemickou agenturou či vyhledávání partnerů pro konsorcia neprovádět sami, ale zadat je. Tyto služby už budou za peníze.

Pro konzultační firmy je zavádění REACH velkým byznysem, takže v rámci projektu Svazu chemického průmyslu jsou alespoň nezbytné začátky pro "chudší" malé firmy jakýmsi darem z nebes. Je sice možné, že se tak zadarmo vyškolí i ti, kteří pak budou získané know-how prodávat, ale to není podle Nováka důležité. Tím je v tuto chvíli hlavně základní znalost o tom, co to je vlastně REACH.

Existuje odhad, že náklady na REACH pro české výrobce a dovozce se pohybují ve výši 5,5 až 11 miliard korun. Odhady se různí podle odvětví.

AUTOR: Milena Geussová
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí