zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

12.03.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v ponděí 12. března 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

13.
Informace o stavu plnění Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné rekultivaci, uzavřené mezi podnikem Diamo, s. p. a Sdružením Čistá Ostrava" ve věci "Nápravná opatření - Laguny Ostramo"
č.j. 206/07 - bod 6 schůze vlády 28.2.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14.
Návrh opatření k zajištění sanačních prací na lokalitě Lomu Ležáky
č.j. 258/07 - předběžně rozesláno dne: 01.03.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15.
Návrh postupu realizace opatření na ochranu před povodněmi v povodí horní Opavy
č.j. 274/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

Bez rozpravy:

25.
Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992)
č.j. 236/07 - předběžně rozesláno dne: 28.02.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

36.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Obecní úřad Stožec k pořádání přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2007"
č.j. 227/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Změna usnesení vlády ČR č. 540 ze dne 10. května 2006, kterým byla povolena výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Vítězslava Holého a pana Ing. Ivana Kalinu, k vjezdu dvěma motorovými vozidly na účelovou komunikaci Nová Hůrka - Hůrka za účelem opravy kaple Sv. Kříže
č.j. 228/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro firmu MADETA, a.s. k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí za účelem zásobování hotelu GANEA
č.j. 229/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek CHKO Pálava, uvedených v § 26 odst.3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p. LZ Židlochovice za účelem leteckého zásahu s použitím biocidů proti klíněnce jírovcové v porostech, nacházejících se na území II. zóny CHKO Pálava
č.j. 230/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 231/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro družstvo Selské lesy Hředle za účelem použití biocidů v II. zóně CHKO Křivoklátsko
č.j. 232/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., a to za účelem pořádání 5. a 6. závodu Českého poháru a Mistrovství ČR družstev ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn pro TJ Lokomotiva Plzeň
č.j. 233/07 - předběžně rozesláno dne: 23.02.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro obec Březová za účelem použití biocidů v lesních porostech ve vlastnictví obce a které se nacházejí na území II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 276/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek I a II zóny Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce pro použití biocidů k hubení hmyzích škůdců a k likvidaci buřeně 
č.j. 277/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem archeologického průzkumu
č.j. 278/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Lesy Bzová s.r.o. za účelem použití biocidů v lesních porostech ve vlastnictví žadatele a nacházející se na území II. zóny CHKO Křivoklátsko
č.j. 279/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, pro použití biocidních přípravků na hubení hmyzích škůdců v I. a II. zóně LHC Mnichov
č.j. 280/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko pro zpevnění lesního pozemku a vytvoření přibližovací linky v k.ú. Přeseka, v I. zóně CHKO 
č.j. 281/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

49.
Povolení výjimky podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., pro Auto sport klub Hořovice, a to za účelem pořádání automobilové soutěže „Rallye Hořovice 2007“ v úseku Třenice – Bzová, částečně na území CHKO Křivoklátsko, ve dnech 5. a 6. května 2007
č.j. 282/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

50.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro vjezd a stání motorových vozidel na účelové komunikaci Nová Pec – Černý Kříž – Stožec pro JEDNOTU – Družstvo spotřebitelů Kaplice za účelem zásobování odběratelů v obcích Černý Kříž a Stožec
č.j. 283/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

51.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České Švýcarsko pro základní organizaci odborového svazu zaměstnanců firmy Preciosa – Lustry, a.s., pro pořádání dálkového pochodu „Za kvetoucí měsíčnicí“ na území NP České Švýcarsko
č.j. 284/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

52.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm. d) zákona pro Lesní sdružení Velká n. Veličkou za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 285/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

53.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., pro Českou obec sokolskou, a to za účelem splouvání řeky Otavy v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn v rámci pořádání semináře „Vodní turistika a rafting“ ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2007
č.j. 286/07 - předběžně rozesláno dne: 05.03.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí