zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

16.03.2007
Obecné
Krátce - různé

V Saudské Arábii byly do divočiny vypuštěny vzácné horské gazely, kterým jim delší dobu hrozí akutní vyhynutí.
Gazela horská (Gazella gazella) patří mezi živočichy vysoce ohrožené vyhynutím. Může za to především ztráta jejich přirozeného životního prostředí a pokračující lov.
Nyní se podařilo 17 těchto zvířat vypustit do volné přírody v rezervaci Ibex v Saudské Arábii. Jedná se o první podobnou akci za posledních deset let.
Některé z gazel dostaly radiové obojky, aby mohli vědci sledovat jejich pohyb při hledání nového domova. Tato data pomohou určit jejich rozptýlení po rezervaci a umožní sledovat, zda skutečně přežijí v novém prostředí.

Ve dnech 8. a 9. března se v Bruselu sešli předsedové vlád a prezidenti členských států EU k projednání dalších reforem a podpoře ekonomického rozvoje.
Velkou pozornost věnovala Rada zejména integrované politice v oblasti klimatu a energetiky vzhledem k tomu, že výroba a spotřeba energie jsou hlavními zdroji emisí skleníkových plynů. Energetická politika, při plném respektování volby členských států, co se skladby zdrojů energií týče, bude sledovat zejména tyto cíle:
zvýšení bezpečnosti dodávek
zajištění konkurenceschopnosti evropských ekonomik a dostupnost cenově přijatelných energií
podpora udržitelnosti životního prostředí a boj proti změně klimatu
Evropská rada na závěr jednání doporučila členským státům
posílit vnitřní trh a konkurenceschopnost, vytvořit lepší rámcové podmínky pro inovace a větší investice do výzkumu a vývoje, zvýšit kvalitní zaměstnanost a zlepšit sociální soudržnost
posílit program zlepšování právní úpravy s cílem vytvořit dynamičtější podnikatelské prostředí
vypracovat udržitelnou integrovanou evropskou politiku v oblasti klimatu a energetiky

Evropská komise v rámci evropské energetické politiky připravila náčrt strategického plánu pro energetické technologie (SET-Plan). Navrhuje v něm transformaci inovačních procesů energetických technologií a změření se na prioritní technologie, kterými by mohly být např. biorafinerie, udržitelné využívání uhlí a zemního plynu, palivové články a vodík, IV.generace jaderného štěpení.  Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby se zapojily do veřejné konzultace vyplněním on-line dotazníku. Konzultace je otevřena do 13. května 2007.
- Konzultace a dotazník
- Sdělení Komise v české verzi
http://www.cebre.cz/cz/archiv-zprav/zprava-1070

Norsko oznámilo, že se od roku 2008 připojí k systému obchodování emisemi skleníkových plynů, který zavedla EU. Norský systém bude přísnější než systém EU. Bude pokrývat cca 40 % norských průmyslových zdrojů emisí, ale povolenek bude vydáno méně, a proto lze očekávat, že cena za tunu CO2 se bude pohybovat až kolem 24 USD. Do obchodování emisemi budou spadat průmyslové sektory výroby energií, zpracování ropy, hutnictví, ocelářství, výroba cementu a keramiky, dřevozpracující průmysl a průmysl zpracování ryb.

Brněnská bývalá skládka v Černovicích stále zlobí. Podle důveryhodných zdrojů jsou poslední výsledky sledování kvality podzemních vod značně zneklidňující, zejména co se týče hodnot obsahu chlorovaných uhlovodíků.Skládka sloužicí v minulosti Brnu pod desítky let není stále rekultivována a její okolí není zajištěno před výluhy z ní. Přitom je skládka oficiálně uzavřena již od r.1997. Město Brno provádí monitoring situace v omezeném rozsahu, zároveń zde probíhá experiment s použitím alternativních rekultivačních zemin pro zlevnění jejího zabezpečení. Situace je možná i určitou výzvou pro nové vedení města Brna. Zatím se tento velmi komplikovaný oříšek totiž nepodařilo nikomu z předchůdců rozlousknout.

Český ministr životního prostředí Martin Bursík vyzval podle agentury APA rakouskou stranu, aby podala oficiální cestou námitky proti ventilům v jaderné elektrárně Temelín. Sám již zaslal českému ministerstvu zahraničí odbornou expertizu svého resortu poukazující na možné závady u ventilů, ale bez obdobných výhrad z Rakouska se s tím prý zatím nedá nic dělat. "Jakmile bude tato námitka předložena, zasadím se o to, abychom splnili své závazky," dodal Bursík.
Ministr dal najevo určité pochopení vůči rakouské kritice Temelína, protože v Rakousku prý existuje vyšší citlivost pro otázky životního prostředí a také k rizikům jaderných elektráren. Čeští Zelení podle Bursíka "vidí Temelín jako realitu", i když z ní "nemají žádnou radost".

Společnost Holcim, přední výrobce a dodavatel stavebních materiálů, a Světová unie ochrany přírody (World Conservation Union - IUCN) podepsaly dohodu o spolupráci při ochraně ekosystémů a otázkách biodiverzity, které souvisejí s oblastí výroby stavebních materiálů.
IUCN a Holcim se už také dohodly na prvních projektech - ty se zaměřují na přezkoumání kvality ochrany biodiverzity v provozovnách firmy Holcim na Srí Lance a na podporu při plánovaní a implementaci projektů rekultivace těžebních prostorů. Kromě toho se bude zkoumat možnost použití biomasy vyrobené podle principů trvale udržitelného rozvoje jako alternativního paliva při výrobě cementu, čímž by se vytvořil dodatečný zdroj příjmů pro komunity v blízkosti provozoven společnosti Holcim.
Do ochrany přírody investovala v době letošní zimní odstávky i společnost Holcim Česko v Prachovnicích, a to 45 milionů korun do výměny zbylých elektrofiltrů, kvalitnějšího odolejování odpadních vod a instalace nejmodernějšího zařízení pro dávkování kapalných alternativních paliv. Celkem od svého vstupu do ČR v roce 1992 vložila firma do modernizace cementárny více než 2,3 mld. Kč, z toho téměř 350 milionů korun do ochrany životního prostředí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí