zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autovraky a životní prostředí - správná likvidace autovraků

20.03.2007
Odpady
Autovraky a životní prostředí - správná likvidace autovraků
Automobilismus, lépe řečeno osobní silniční doprava, je jednou z lidských činností, jejíž vliv na životní prostředí se v posledním desetiletí zvýšil a výrazně poškozuje životní prostředí.
Za posledních 15 let se objem dopravních výkonů osobní silniční dopravy dokonce téměř zdvojnásobil a rychleji rostla pouze osobní doprava letecká.

Průměrné vytížení osobních automobilů přitom zůstává dlouhodobě nízké. Pohybuje se mezi 1,3-1,4 člověka na automobil a výrazně se nemění (vypočteno z dat zveřejněných v Ročence dopravy). Z toho plyne, že i v případě zlepšujícího se technického stavu vozidel, snižující se spotřeby pohonných hmot a plnění přísnějších emisních norem u nových automobilů bude zatížení životního prostředí, zejména emisemi z dopravy do ovzduší, vysoké, neboť bude potřeba velký počet automobilů, nutných k poskytnutí požadovaných přepravních výkonů.

Další problematickou oblastí je samotná obnova početného vozového parku za modernější. Automobily se skládají nejen z relativně lehce recyklovatelných materiálů, jako jsou kovy a plasty, ale obsahují také elektrozařízení, provozní kapaliny či lepená skla a další kompozitní materiály, které mohou při nevhodném zacházení či úniku ohrozit životní prostředí.

DOKLAD O LIKVIDACI

Aby se poškozování životního prostředí předešlo, je nutné předložit při odhlašování motorového vozidla z evidence tzv. doklad o jeho předání k ekologické likvidaci, který mohou vydat pouze zařízení schválená ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Toto opatření má vést ke snížení dopadů na životní prostředí způsobených odstraňováním autovraků. Za tímto účelem byly pro zpracování autovraků stanoveny minimální míry jejich materiálového a energetického využití.

Zmíněná zařízení však až dosud podmiňovala převzetí autovraku ke zpracování a vydání příslušného dokladu zaplacením poplatku v řádu tisíců korun. Jedinou výjimkou byly až do konce roku 2006 automobily (autovraky) vyrobené po 1. červenci roku 2002. Pro tyto automobily byli výrobci a dovozci, kteří u nás automobil uvádějí na trh, povinni zajistit sběr, zpracování, využití a odstranění z nich vzniklého autovraku bezplatně.

Od 1. ledna roku 2007 se však povinnost výrobců a dovozců automobilů zajistit bezplatně sběr, zpracování, využití a odstranění automobilu, který dodali na trh, rozšířila na všechny kompletní autovraky. Jde tedy o autovraky, kterým nechybí tzv. nutné části vozidla, zejména hnací a převodové agregáty, karoserie, katalyzátor atd., nebo na nich nebyly provedeny nepovolené úpravy. Toto opatření by mělo vést k významnému zlepšení nakládání s autovraky a vysloužilými automobily, protože motivuje majitele, aby kompletní autovrak odevzdali bezplatně do určeného zařízení. Pokud odevzdají kompletní autovrak, nejsou nuceni platit poplatky za jeho likvidaci.

PŘEHLED ZPRACOVATELŮ

Je důležité vědět, že výrobci a dovozci automobilů často neposkytují službu odběru autovraku ve svých prodejnách, ale pouze u jimi sjednaných tzv. autorizovaných společností či smluvních partnerů, tedy u oprávněných zpracovatelů autovraků. Důležité a příjemné pro majitele autovraků také je, že zpracovatelé zpravidla poskytují zdarma odvoz autovraku z kteréhokoliv místa v oblasti, která jim přísluší.

Aktuální přehled zpracovatelů autovraků pro jednotlivé značky automobilů je možné najít např. na internetových stránkách Sdružení dovozců automobilů (včetně značek tuzemských) v sekci životní prostředí, na adrese portal.sda-cia.cz. Aktuální přehled všech zařízení, schválených ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (zpracovatelů autovraků) podle zákona o odpadech lze nalézt na stránkách Ministerstva životního prostředí v sekci životní prostředí/odpady a obaly/odpady/autovraky, na adrese www.env.cz.

Další důležité informace k připravované-mu informačnímu systému vyřazených automobilů a informace o povinnostech občanů či zpracovatelů autovraků lze nalézt na stránkách www.isva.cz.

Ing. David Horatius
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí