zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Začalo ekologické hodnocení obchvatu Bíliny

20.03.2007
EIA
Začalo ekologické hodnocení obchvatu Bíliny

Trasou za oběť padnou místní zahrádky a příroda pod přírodní rezervací

Do pátku 23. března mohou na Ministerstvo životního prostředí do Prahy posílat občané své námitky k plánované trase obchvatu Bíliny novou dvoupruhovou silnicí č. I/13. Nyní se v rámci zjišťovacího řízení sbírají podněty veřejnosti a státních úřadů k upřesnění obsahu následné podrobné ekologické dokumentace. Děti Země budou žádat posouzení dalších variant, včetně modernizace současného průtahu, který může mít menší negativní vlivy na poslední zbytky zachovalé přírody kolem města.

 

„Nelíbí se nám, že nebyly předloženy další varianty, které by zbytečně nelikvidovaly stávající rekreační zázemí obyvatel Bíliny za Pražským předměstím a v Žižkově údolí,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země.

 

Proto budou ve svém vyjádření požadovat vyhodnocení i varianty modernizovaného průtahu, který byl už doporučen firmou Ateliér T-plan, s. r. o. Praha při posouzení vlivu konceptu územního plánu Ústeckého kraje na životní prostředí v září 2005. Různé varianty chce porovnat i odbor životního prostředí v Bílině.

Rizikovým místem je podle Dětí Země předpolí Národní přírodní rezervace Bořeň, kde mají být hluboké zářezy a hloubený tunel délky 550 metrů. Lze zde proto očekávat výrazný pokles hladiny podzemních vod a oživení sesuvů. Má se zde také bourat několik zahrádek, takže dojde k narušení této rekreační oblasti.

„Nedovedu si také představit, jak bude zajištěna bezpečnost řidičů při haváriích v uvažovaném směrově neděleném dvoupruhovém tunelu, jejichž ošklivé následky známe z Alp,“ připomíná Patrik další riziko.

Závažným problémem je také negativní ovlivnění krajinného rázu stavbou velké mimoúrovňové křižovatky v údolí řeky Bíliny pod Bořněm a také na horizontu nedaleko křížení se silnicí z Bíliny na Louny a na Razice a dále estakády délky 650 metrů a výšky 26 metrů nad Žižkový údolím na svahu přírodní rezervace Trupelník.

Výstavba obchvatu Bíliny délky 7,7 kilometrů a šířky 11,5 metrů s krátkým tunelem za sídlištěm Pražské předměstí má probíhat v letech 2010-2. Jeho trasa je součástí schváleného územního plánu Bíliny z roku 2002 a má nahradit stávající průtah délky 5 kilometrů, kde jsou nyní překračovány limity emisí a hluku.

V roce 2005 projelo přes Bílinu kolem 23.000 automobilů denně, v roce 2030 by to mohlo být již asi 31.000 aut. V případě výstavby východního obchvatu by dopravní intenzity na průtahu v tomto roce měly poklesnout o 57 %, takže by po něm za dvacet tři let mělo jezdit jen asi 13.300 automobilů denně.

Internetové stránky o podkladech ekologického posouzení obchvatu Bíliny:

eia.cenia.cz

Zdroj: Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí