zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co s nimi, když doslouží?

23.03.2007
Odpady
Co s nimi, když doslouží?
I když současná legislativa neukládá obcím povinnost zajistit zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů, značná část obcí již pochopila, že se tomuto problému nelze vyhnout
Navíc se do obcí, které jsou v rekreačních oblastech, přesouvá i nemálo starších, sice ještě funkčních elektrospotřebičů, které však na chatách a chalupách časem doslouží a představují pak riziko, že budou odloženy na místa, kde nemají co dělat.

Odpověď na otázku, jak se s problémem elektroodpadu vypořádat, spočívá v uzavření smlouvy s kolektivním systémem pro zpětný odběr elektrozařízení. Jedním z těchto systémů, který byl na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR zapsán do Seznamu výrobců jako provozovatel kolektivního systému pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nářadí a nástroje), je Elektrowin. Jeho snahou je uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se jejich sběrné dvory stávají místy zpětného odběru. Obce pak mohou bezplatně předávat tomuto smluvnímu partnerovi zpětně odebraná elektrozařízení, což umožňuje šetřit náklady za odvoz a recyklaci. V obcích bez sběrného dvora se zpětný odběr řeší prostřednictvím mobilních svozů.

ÚSPORY I BONUSY

Obce, které takovou smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely, již ušetřily nemalé finanční prostředky. Převedeno do řeči čísel to pro obce za dobu fungování kolektivního systému znamená celkovou úsporu více než 80 milionů korun. Než vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, elektrospotřebiče byly součástí běžného komunálního odpadu, případně tříděného odpadu ve sběrných dvorech, jehož svoz a recyklaci plně hradily obce. Ty nyní mohou - kromě bezplatného odvozu a recyklace - získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru. Novinkou v roce 2007 je zavedení tzv. motivačního příspěvku (viz rámeček), jehož účelem je podpora zpětného odběru velkých (vyjma chlazení) a malých spotřebičů a nářadí a nástrojů. K poslednímu lednu roku 2007 mělo s kolektivním systémem Elektrowin uzavřenou smlouvu 255 obcí s celkem 356 sběrnými dvory.

V PLZEŇSKÉM KRAJI VĚDÍ, JAK NA TO

Plzeňský kraj může v tomto směru jít příkladem. Vznikl tam Účelový svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje, jehož členové společně vybudovali a loni na podzim v regionu otevřeli osm moderních sběrných dvorů. Předsedou svazku je starosta obce Bělá pod Radbuzou Ing. Libor Picek. "Tím, že občané dostávají možnost zbavit se elektroodpadu, který nepatří do sběrných nádob na komunální odpad, dojde ke snížení výskytu nepovolených skládek v okolí našich měst a obcí, jejichž následné ekologické odstraňování stojí obce nemálo peněz," říká. Rovněž upozorňuje na to, že podle ekonomických rozborů, které svazku obcí poskytla Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, tam, kde smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení neuzavřeli, náklady za odstraňování elektrických a elektronických odpadů činí až 48 % veškerých nákladů na odstraňování odpadů ze sběrného dvora. "Proto jsem přesvědčen o tom, že smlouva s kolektivním systémem je pro obce velmi výhodná," dodává Ing. Lubor Picek.

Obdobně hodnotí spolupráci s kolektivním systémem i primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek. Kladno bylo jedním z prvních měst, které smlouvu s Elektrowinem podepsalo. "Tato smlouva nám velmi zjednodušila práci. Na jejím základě se o elektroodpad postará Elektrowin, a město tak spoří nemalé částky na náklady spojené s likvidací," říká primátor Kladna.

KDYŽ SE OBEC ROZHODNE...

Úspora v rozpočtu obcí, které mají uzavřenu smlouvu s kolektivním systémem Elektrowin, znamená nezanedbatelnou položku použitelnou pro jejich další rozvoj. Odevzdá-li obec ke zpětnému odběru jako elektroodpad 100 tun elektrozařízení, ušetří až 700 tisíc korun za jejich ekologické odstranění.

Pro představu - za tuto částku může obec například vybudovat 350 metrů nové kanalizace, 110 metrů dlážděného chodníku či 50 metrů asfaltového povrchu silnice anebo oplocené dětské hřiště se šesti až osmi herními prvky a lavičkami.

V současné době je budována síť sběrných míst ve sběrných dvorech měst a obcí tak, aby byla pro občany co nejsnadněji dostupná. Občané také mohou odevzdat vyysloužilé spotřebiče poslednímu prodejci při koupi nového podobného typu a funkce. Kolektivní systém Elektrowin tímto způsobem spolupracuje už s bezmála 890 posledními prodejci.

Fungující systém bezplatného odběru použitých elektrozařízení si klade za cíl, aby již nevznikala "potřeba" některých obyvatel či firem odkládat nefunkční elektrozařízení do lesa, do parku nebo na chodník. Novela zákona o odpadech z května roku 2006 navíc umožňuje obcím udělovat pokuty až do výše 20 tisíc Kč těm občanům, kteří odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa zpětného odběru.

AUTOR: TEREZA ULVEROVÁ
Elektrowin, a. s.


Jaké výhody obci přináší smlouva s Elektrowinem

Při uzavření smlouvy s kolektivním systémem Elektrowin obec obdrží příspěvek 2000 Kč na administrativu spojenou se zprovozněním místa zpětného odběru. Dále dostává 0,15 Kč za každý kilogram zpětně odebraného elektrozařízení (pokud nevede podrobnou evidenci o ZOE) nebo 0,30 Kč (pokud vede podrobnou evidenci o ZOE).

Novinkou na rok 2007 je zavedení tzv. motivačního příspěvku (podpora sběru velkých - vyjma chlazení, a malých spotřebičů a nářadí). Výše tohoto bonusu se určuje podle výtěžnosti zpětně odebraných elektrospotřebičů na obyvatele obce v kilogramech za rok:


Motivační příspěvek pro obce

Výtěžnost zpětně odebraných velkých a malých spotřebičů Roční výše bonusu za zpětně odebrané množství na obyv. v kg/rok

do 0,5 kg 0 Kč/kg

0,51 až 1 kg 0,15 Kč/kg

1,01 až 2 kg 0,40 Kč/kg

2,01 až 4 kg 0,60 Kč/kg

nad 4,01 kg 1,00 Kč/kg

Informace a rady k uzavření smlouvy obec najde na webu společnosti Eletrowin (www.elektrowin.cz) nebo na tel. čísle 420 241 091 835. Uzavření smlouvy se neřídí tím, jak velká je obec, kolik má obyvatel, ale zájmem obce o spolupráci. Elektrowin nabízí spolupráci každému, kdo projeví zájem o vytvoření místa zpětného odběru, či kdo má sběrný dvůr. Kde sběrný dvůr není, může být zpětný odběr realizován mobilními svozy.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Ekologický institut Veronica
28
8. 2017
28.8-3.9.2017 - Ostatní akce
Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86
E-expert, spol. s r.o.
26
10. 2017
26-27.10.2017 - Konference
Hotel SOREA MÁJ, Liptovský Ján, Slovensko
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
28
11. 2017
28.11.2017 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí