zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Briketování kovových odpadů

26.03.2007
Odpady
Briketování kovových odpadů
BRIKLIS, spol. s r.o. Malšice vyrábí dva konstrukčně odlišné typy briketovacích lisů pro lisování kovových třísek.

Briketovací lisy BrikStar CM vychází z konstrukce lisů pro zpracování dřeva a jsou určeny pro lisování měkkých kovů. Dosahují výkonu až 170 kg/hod při zpracování hliníkových třísek. Lisování probíhá ve válcové raznici. Na materiál se působí tlakem až 140 MPa. Vysoké komprese materiálu je dosaženo lisováním proti pevné závoře, která uzavírá lisovací komoru. Specifická hmotnost briket z hliníkových třísek se pohybuje v rozsahu od 1 500 do 2 200 kg/m3. Brikety jsou kompaktní schopné transportu k místu jejich dalšího zpracováni. Briketovací lisy BrikStar CM se používají pro zmenšení objemu třísek před jejich přepravou.

Pro ekonomické hodnocení provozu briketovacích lisu BrikStar CM zatím nemáme přesné údaje. Lisy jsou zatím převážně využívány ve Francii a Německu. Jejich výhodou je podstatně nižší cena při srovnatelném výkonu než je cena lisů HLS METAL.

Referenční pracoviště – CAV Aerospace LLantrisant , Wales – letecký průmysl, odpad z výroby nosníků křídel, Lucas Varity s.r.o. Jablonec, automobilový průmysl.

Briketovací lisy HLS METAL byly vyvinuty pro lisování kovových třísek z obrábění litiny, oceli nebo barevných kovů a brusných kalů. Lisování probíhá ve válcové raznici uzavírané z obou stran lisovacími nástroji o průměru 90, 80 nebo 60 mm. Unikátní způsob lisování materiálu v raznici, kdy tlak působí na obě podstavy válcové brikety, zajišťuje dokonalé prolisování materiálu v celém objemu brikety. Lisovací tlak až 400 MPa je zárukou dobré kvality briket. Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Výkon briketovacího lisu je úměrný specifické hmotnosti lisovaného materiálu. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách.

Referenční pracoviště – Slévárna SEZ Krompachy, Haná Metal, s.r.o. Prostějov – kovošrot, Orlické odpady, s.r.o. Týniště.

Výsledky zkoušek ze Slévárny a modelárny Nové Ransko, s.r.o.

Ve Slévárně a modelárně Nové Ransko, s.r.o. byl uveden do zkušebního provozu briketovací lis HLS METAL 500. Cílem bylo ověření využitelnosti zbriketovaného hliníkového odpadu vzniklého při obrábění odlitků pro přetavení ve slévárně.

Slévárna je vybavena kelímky s hmotností náplně 600 kg, které jsou ohřívané plynem. Při zkouškách bylo zpracováno 10 768 kg hliníkových třísek ve formě briket, které měly specifickou hmotnost 2300 - 2 400 kg/m3 a obsah emulzí nižší než 2,7%. Po roztavení a metalurgickém ošetření bylo použito k odlévání taveniny do forem 9 446 kg kovu. Výtěžnost byla 87,7%. Spotřeba chemických prostředků na čištění taveniny byla o 10% vyšší než při tavení suroviny v houskách, prodloužil se čas ohřevu. Spotřeba plynu byla 106 m3 na 600 kg briket.

Tavenina z recyklovaných materiálů se v současné době používá pro odlévání méně náročných odlitků na čistotu kovu. Pro použití v náročných odlitcích bude nutné taveninu filtrovat a to i po následném přetavení. Obsah emulsí z obrábění způsobuje i zvýšení exhalací při tavbě těchto briket.

Ekonomické zhodnocení zkoušek:

Cena nové suroviny                                                                64,00 Kč/kg
Prodejní cena AL třísek                                                            24,00 Kč/kg
Výtěžnost suroviny                                                                  87,70  %
Dodatečné náklady na roztavení včetně ošetření taveniny             8,00 Kč/kg
   (pouze zvýšení nákladů proti tavení housek)
Cena recyklované taveniny    24,00/0,877 8,00                         35,40 Kč/kg

Recyklovaná tavenina je tedy levnější o 28,60 Kč/kg než tavenina z nové suroviny (housek). Tento hrubý zisk musí pokrýt náklady na výrobu briket.

 

V následující tabulce jsou vypočteny náklady pro jednotlivé typy briketovacích lisů HLS METAL za následujících podmínek.

Pracoviště je vybaveno briketovacím lisem s dávkovací násypkou o objemu 1 m3, materiál se vysypává z beden od obráběcích strojů přímo do této násypky. Obsluha jeden pracovník, který není nezbytně nutný po celou pracovní dobu, mzda 80 Kč/hod, náklady na údržbu 200 Kč/t. Leasing – koeficient navýšení 1,08. Fond pracovní doby 2000, 4000, 6000 hod za rok. Cena elektrické energie 4 Kč/kW.

 

HLS 200   2000 hod 4000 hod 6000 hod
Výkon 65 kg/hod pro hliníkové třísky        
CENA bez DPH 1 500 000 Kč leasing 270,00 Kč 135,00 Kč 90,00 Kč
Příkon 16 kW mzdy 80,00 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč
  opravy 13,50 Kč 13,50 Kč 13,50 Kč
  energie 48,00 Kč 48,00 Kč 48,00 Kč
Náklady na 1 hodinu provozu   411,50 Kč 276,50 Kč 231,50 Kč
Náklady na 1 kg vyrobených briket   6,33 Kč 4,25 Kč 3,56 Kč
         
         
HLS 350   2000 hod 4000 hod 6000 hod
Výkon100 kg/hod pro hliníkové třísky        
Cena bez DPH 1 940 000 Kč leasing 349,20 Kč 174,60 Kč 116,40 Kč
Příkon 23 kW mzdy 80,00 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč
  opravy 20,00 Kč 20,00 Kč 20,00 Kč
  energie 92,00 Kč 92,00 Kč 92,00 Kč
Náklady na 1 hodinu provozu   541,20 Kč 366,60 Kč 308,40 Kč
Náklady na 1 kg vyrobených briket   5,41 Kč 3,67 Kč 3,08 Kč
         
         
HLS 500   2000 hod 4000 hod 6000 hod
Výkon150 kg/hod pro hliníkové třísky        
Cena bez DPH 2 330 000 Kè leasing 419,40 Kč 209,70 Kč 139,80 Kč
Příkon 27 kW mzdy 80,00 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč
  opravy 30,00 Kč 30,00 Kč 30,00 Kč
  energie 108,00 Kč 108,00 Kč 108,00 Kč
Náklady na 1 hodinu provozu   637,40 Kč 427,70 Kč 357,80 Kč
Náklady na 1 kg vyrobených briket   4,25 Kč 2,85 Kč 2,39 Kč

Z uvedených propočtů vyplývá, že i pro nejméně výhodné řešení, tj. lis s malým výkonem a relativně vysokou pořizovací cenou, jsou výrobní náklady zanedbatelné ve srovnání s poskytovaným přínosem.

Použití briket při tavbě může přinést ve slévárně úsporu nákladů 20 – 25 Kč na 1 kg vyrobené taveniny. O tento zisk realizovaný ve slévárně se formou zvýšené výkupní ceny přepracovaných hliníkových třísek do briket dělí všichni partneři. Není tedy podstatné, zda je lis umístěn ve slévárně, obrobně nebo v kovošrotu.

Vysoký zisk je možné realizovat zatím pouze při odlévání méně náročných výrobků na kvalitu taveniny. Při vzrůstající poptávce na hliníkové odlitky a klesajícím zdrojům surovin, je cesta recyklování odpadů velmi perspektivní technologií, která může přinést i významné úspory výrobních nákladů.

www.briklis.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí