zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomie se potkává s ekologií

27.03.2007
Obecné
Ekonomie se potkává s ekologií
Změna klimatu i narůstající omezenost zdrojů staví naši společnost před velké výzvy. Firmy, které zde nabízejí řešení, si mohou být jisté velkou poptávkou.
Udržitelný rozvoj - v tom jsou prognostici zajedno - má potenciál stát se budoucím megatrendem.

S certifikáty lze do tohoto sektoru investovat. Přesvědčivý koncept nabízí Sal. Oppenheim s certifikáty na rodinu indexů Dr. Höllera.

DĚSIVÝ SCÉNÁŘ

To, že se nějaký renomovaný ekonom dostane celosvětově v nejlepším vysílacím čase do hlavních večerních zpráv, se nestává každý den. Zřídka se to podařilo někdejšímu šéfovi americké centrální banky Alanu Greenspanovi. O to víc je s podivem, jak obrovský mediální zájem vyvolal nedávno ekonom, do té doby známý jen expertům. Nicholas Stern, britský sir a někdejší hlavní ekonom Světové banky, předpověděl lidstvu celosvětovou krizi jako ve 30. letech minulého století, pokud nedojde k zastavení globálních klimatických změn.

Ekonom v hávu ekologů - to byla novinka a zpráva působila jako bomba. O globálním oteplování se sice už léta kontroverzně diskutuje, ale Brit dokázal jako první nějakým způsobem číselně identifikovat skleníkový efekt - na plných 3 680 000 000 000 britských liber.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PAPÍR ZA BLAIROVA ÚŘADOVÁNÍ

Tyto náklady (v přepočtu asi 5,5 bil. EUR) Stern vyčíslil. Dopadly by na lidstvo, kdyby proti změně klimatu nebylo nic podniknuto a globální průměrná teplota by vzrostla do konce století o pět stupňů Celsia. Enormní reakce na Sternův report (britský premiér Tony Blair například označil studii za nejdůležitější dokument, který za svého úřadování obdržel) ukazují působivě, že témata "životní prostředí" a "udržitelný rozvoj" dostala úplně novou dimenzi.

Již několik týdnů předtím se o rozruch postaral Al Gore se svým "eko-drasťákem" An Inconvenient Truth (Nepříjemná pravda). Dřívější americký viceprezident "vydělal" se svým dokumentárním filmem o možných následcích změny klimatu celosvětově na kasách kin skoro 40 mil. USD. V USA je drama o životním prostředí třetím nejúspěšnějším dokumentaristickým počinem v dějinách kinematografie.

HROZIVÝ ÚBYTEK ZDROJŮ

Ovšem nejen narůstající vypouštění skleníkových plynů typu oxidu uhličitého (CO2), ale i úbytek přírodních zdrojů staví lidstvo před velké výzvy. Rostoucí počet obyvatel na Zemi i narůstající blahobyt v rozvíjejících se ekonomikách jako Čína a Indie vedou nevyhnutelně ke kapacitnímu problému. "Lidstvo už nežije z úroků, ale z kapitálu naší planety," konstatuje ve své zprávě "Living Planet Report 2006" Mezinárodní fond pro ochranu přírody (World Wildlife Fund, WWF). "V roce 2050 by bylo potřeba mít zdroje ze dvou planet, aby se pokryly potřeby," hovoří zpráva.

Extrémně zvýšené ceny takových surovin, jako jsou ropa, měď nebo hliník, působí tady jako neblahé proroctví. Především hlad po energii u nové hospodářské supervelmoci Číny nechal pádit ceny komodit do horentních výšin. Paralelně s tím rostou v "říši středu" emise CO2 především kvůli spalování fosilních paliv. Klimatologové vycházejí z toho, že Čína za několik málo let vystřídá na pozici hlavního původce skleníkových plynů Spojené státy.

TRVALÁ UDRŽITELNOST ZDROJŮ, NA BURZE TOP-TREND

Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají kvůli změně klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení poptávána. Jednou z možností by bylo vzdát se konzumu. To je ale v globalizovaném světě iluze. Firmy tudíž musí samy na věc. A ony tak i činí. Neboť zcela podle principu Adama Smithe "ziskuchtivost jednotlivce podporuje blahobyt" se ekonomie a ekologie nevylučují.

Kdo využívá nerostné suroviny efektivněji, šetří náklady. Kdo sází na alternativní zdroje energie, činí se nezávislým na cenách ropy. Kdo redukuje emise škodlivin, předchází pokutám. Kdo vyvíjí alternativní materiály nebo nabízí techniky pro efektivnější produkci, otevírá si nové trhy.

Burza (známá tím, že na nové trendy obzvlášť dobře slyší) rozpoznala budoucí vývoj. Ochrana životního prostředí, ekologie, trvale udržitelný rozvoj, etika - pod tímto označením vznikla unikátní a především na šance velmi bohatá třída investic. Nicholas Stern vypočítal, že s investicemi kolem jednoho procenta celosvětového HDP lze změně klimatu čelit. To odpovídá přibližně 270 mld. EUR - ohromný růstový trh.

STRATEGICKY INVESTOVAT S CERTIFIKÁTY

Investoři, kteří investují do tohoto sektoru, odměňují v něm činné firmy nejen ve formě přísunu kapitálu, ale odměňují také sami sebe ve formě atraktivní investiční "story". Problém však má jinou povahu. Kdo má vědomosti a čas na to, vytvořit koš s "akciemi zaměřenými na životní prostředí", které mají slibné vyhlídky, a kdo sází jenom na jednotlivé tituly, přibírá si do portfolia riziko, že zrovna pečlivě vybraný podnik vybočí z řady (klasické riziko spojené s investicí do jediné akcie).

Alternativou jsou opětovně certifikáty. Umožňují investorům - v závislosti na produktu - napodobit s pomocí jednoho cenného papíru určitý tržní výklenek nebo kompletní téma. Není překvapením, že emitenti byli pilní. V neposlední řadě i kvůli přibývající atraktivitě "Sustainable Investments" (jak bývají eko-investice v angličtině někdy nazývány) uvedli na trh řadu produktů. Ale ne všechny certifikáty jsou stejně dobré. Záleží na detailech.

NE VŽDY JE "EKO" TAM, KDE JE "EKO" NAPSÁNO

K nejznámějším evropským benchmarkům pro ekologicko-etické investice se řadí index "DJ EURO STOXX Sustainability". U basketu, vyvinutého poskytovateli indexů, společností Dow Jones, STOXX, resp. curyšskou skupinou SAM (Sustainable Asset Management), probíhá výběr firem na bázi jejich oceňování, které se orientuje na trvale udržitelný rozvoj.

Rozhodující pro přijetí je Sustainability-Performance. Ta je definována jako schopnost firmy vytvořit jak ekonomickou, tak ekologickou a sociální přidanou hodnotu. "Sin Stocks" - akcie firem, které vydělávají peníze prostřednictvím tabáku, hazardních her nebo alkoholu - jsou při výběru vyloučeny.

HRANICE SPLÝVAJÍ

Německá zemská banka WestLB uvedla na trh už na konci předminulého roku "open end"-certifikát na Sustainability-Index (ISIN DE 000 WLB 508 0). Produkt je v téměř 12% plusu. Vyvíjel se tím pádem jen nepatrně hůře než EURO STOXX 50, který dokázal ve stejné fázi vytvořit přírůstek 15 %. Podobný vývoj neudiví, neboť v indexu jsou zastoupeny především známé firmy jako Renault, RWE nebo BMW.

Zarytým eko-investorům se mohou při zaznění těchto jmen ježit vlasy. Zároveň se ukazuje, jak mohou splývat hranice u ekologických investic. Jistě. Energetický koncern RWE provozuje i solární parky, ale nikdo nepřišel na nápad, označit tento energetický titul jako klasickou ekologickou akcii. Produkt WestLB proto nepovažujeme za vhodný, aby se dostatečně profitovalo z tak poutavých témat jako ochrana klimatu nebo šetření energetických zdrojů.

ZÁLEŽÍ NA SPRÁVNÉ VOLBĚ

Podstatně cílenější postup umožňuje "Ökoinvest Index"-certifikát od ABN Amro (ISIN NL 000 009 395 3). Jak už název naznačuje, stojí v popředí jasně ekologická myšlenka, ačkoli firmy musí při výběru splnit i etická kritéria. Zohledňovány jsou podniky s více než 50% podílem obratu v sektorech obnovitelných energií, úpravy a zásobování vodou, biopotravin, homeopatických léků, ekologické přepravy a produkce, která šetří zdroje.

V protikladu k barometru "DJ EURO STOXX Sustainability" se v indexu Ökoinvest nezohledňují společnosti, které obchodují s atomovou energií nebo fosilními palivy, anebo vyrábějí produkty způsobující škody na životním prostředí či zdraví. Vyloučeny jsou také akciové společnosti s vysokými emisemi škodlivin do ovzduší. Odborné know-how při výběru přebírá vídeňská burzovně informační služba ÖKO-INVEST.

VÝKONNOST JE VELMI SLUŠNÁ

Z firem, které překonaly všechny překážky, vstupuje nakonec do indexu 16 akcií s největší tržní kapitalizací. Všechny zohledněné společnosti pak mají v indexu stejné váhové zastoupení. Prověřování indexu probíhá jednou ročně. Slova o konceptu zní přesvědčivě. A skutečně: Ökoinvest-certifikát od své emise zhruba před rokem a půl zhodnotil přes 25 %, čímž si vedl dvakrát tak lépe než "Sustainability-produkt" od WestLB. Manažerský poplatek 1,5 % p.a. je při pohledu na nákladný proces výběru ještě akceptovatelný.

Jedinou vadou je u tohoto produktu vyšší váhové zastoupení solární branže. Nyní je zastoupena osmi společnostmi, mezi něž patří známá jména jako Solarworld, Conergy a Q-Cells. Vzhledem k aspektům diverzifikace to jistě není optimální. Přesto patří Ökoinvest k nejlepším certifikátům, se nimiž lze co nejšířeji pokrýt témata ekologie a životní prostředí.

PŘESVĚDČIVÝ ČTYŘPILÍŘOVÝ KONCEPT

Rozsáhlý a velice promyšlený koncept na téma trvale udržitelného rozvoje nabízí Sal. Oppenheim. Kolínská privátní banka si v poslední době položila otázku, v čem vlastně vězí výzvy pro hodnotný život v budoucnosti. Sal. Oppenheim je přitom podporována renomovanou švýcarskou skupinou Dr. Höller-Gruppe. Majetkové poradenství se sídlem v Curychu disponuje dlouholetými zkušenostmi s etickými investicemi a počítá se v tomto směru k vůdčím subjektům v německy mluvících zemích.

Výsledkem analýzy bylo rozčlenění pole do čtyř oblastí, které se zdály vzhledem k růstovému potenciálu jako mimořádně atraktivní. Byly to "ochrana klimatu", "obnovitelné zdroje energie", "čistá voda" a "nové materiály". Pro každý z těchto segmentů se následně společně vytvořil reprezentativní index. Ani zde nebylo nic ponecháno náhodě. Všechny čtyři "S-BOX Dr. Höller"-indexy jsou zaměřeny globálně a zahrnují po 15 firmách z každého prioritního segmentu.

I MALÉ TITULY JSOU ZOHLEDNĚNY

Vzhledem k přísným výběrovým kritériím, resp. pololetnímu prověřování, je vybírán roční správní poplatek ve výši 1,5 %. Za to je zajištěno, že každý sektor je uspořádán striktně podle ekologicko-etických kritérií a je trvale přizpůsobován aktuálním tržním poměrům. Největší výhoda však spočívá v tom, že index se neskládá výhradně podle velikosti firmy, ale jsou zohledněny i malé a střední firmy s přiměřenými kvótami, byť s odstupňovaným váhovým zastoupením. Jak známo, malé a střední firmy vyvíjejí značnou inovační dynamiku a disponují tak i vyššími růstovými šancemi.

Kolínští vydali na každý ze čtyř "S-BOX Dr. Höller"-indexů jeden certifikát. Produkty mají neomezenou dobu trvání a participují na pohybu toho kterého podkladového barometru v poměru 1:1. Pomocí čtyřpilířového konceptu si může investor sám rozhodnout, zda se koncentruje na jedno nebo více témat, anebo zda si do portfolia dodá jejich celou paletu. Certifikáty byly ve fázi upisování do 18. prosince 2006. A pak se začaly na burzách obchodovat.

PRIORITNÍ OBLAST "OBNOVITELNÉ ENERGIE"

Segment "obnovitelné energie" je v konceptu Sal. Oppenheim reprezentován certifikátem na "S-BOX Dr. Höller Clean Energy Index" (ISIN DE 000 SCL 3J1 5). Zde investor participuje na kurzovním vývoji 15 firem, které vyvíjejí nebo nasazují technologie, případně výrobní metody, zaměřené na úspěšné alternativy fosilních paliv. Podle této specifikace se jedná o firmy z oblasti vodní energetiky, geotermie, solární energie, biomasy a větrné energie. Na jadernou energii, která nezpůsobuje rovněž žádné emise CO2, bylo rezignováno z etických důvodů. Vedle obvyklých zástupců jako Solarworld nebo Repower se nacházejí v koši i méně známé, ale o to zajímavější společnosti jako americký specialista na biomasu Biofuels nebo Ormat - britská firma, zabývající se geotermií.

Pozadí certifikátu je velice zajímavé, protože spalování fosilních paliv jako ropa a uhlí se řadí nejen k největším původcům skleníkového efektu, ale přispívá i ke ztenčování zásob nerostných surovin. Význam alternativních energií by proto měl v budoucnu narůstat. Rovněž v USA, které nepodepsaly Kjótský protokol o redukci emisí CO2, se smýšlení podstatně mění. Prezident George W. Bush osobně, ale také kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger ohlásili iniciativy k podpoře obnovitelných zdrojů energie.

JEMNĚJŠÍ SEGMENTACE V OBLASTI ENERGIÍ

Ten, kdo chce oblast energie segmentovat ještě přesněji, by si měl podrobněji prohlédnout paletu produktů Société Générale. Zatímco Sal. Oppenheim společně s Dr. Höller-Gruppe jde na životní prostředí a etiku globálně a rozsáhle, vybírají si Francouzi specifická energetická témata. Přitom při eko-investicích spolupracují rovněž velmi úzce s vyhlášenými experty, se Sustainable Asset Management Group.

Srovnatelný přístup jako "Clean Energy"-index od Sal. Oppenheimu razí také index ERIX. Od emise v říjnu 2005 posílil o 55 %, nachází se však pořád ještě dobrý kus pod absolutním maximem z května (177,00 EUR). K tomu se ERIX omezuje na Evropu. Do indexu vstupuje jenom deset evropských firem ze sektoru obnovitelných energií. Naopak za tuto limitaci požaduje Société Générale u open-end certifikátu (ISIN DE 000 SG1 ERX 7) manažerský poplatek ve výši pouhých 0,85 %.

Výhradně solární energii pak postihuje certifikát na index s názvem SOLEX, který zahrnuje rovněž deset titulů. Mezi členy indexu se nacházejí staří známí jako Solarworld, Q-Cells, Conergy, Ersol, Solon a Sunways. Certifikát na méně diverzifikovaný SOLEX (ISIN DE 000 SG0 SUN 4) od emise poklesl o asi 18 %.

Další produkt s názvem BIOX se konečně zaměřuje čistě na bio-energii. Vybírá adekvátně jen deset firem, které vydělávají peníze s bionaftou. V poslední době mu ale došla síla. Oproti úrovni při emisi na konci května zaostává certifikát na BIOX (ISIN DE 000 SG9 BEX 4) asi o 20 %.

PRIORITNÍ OBLAST "OCHRANA KLIMATU"

Emisím oxidu uhličitého nelze předejít nebo je redukovat jen pomocí "sluneční energie & co.", ale i technologiemi a výrobními postupy, které váží skleníkové plyny, nebo jejich uvolňování rovnou úplně zamezují. Do firem, které takové postupy nabízejí, lze investovat prostřednictvím "S-BOX Dr. Höller Cool Climate Index"-certifikátu (ISIN DE 000 SCL 3J2 3). K nim se řadí například finská firma Kemira nebo britská společnost Johnson Matthey, které se obě věnují moderní katalyzační technice. Jsou zastoupeny stejně jako americké firmy Rentech nebo Syntroleum, nabízející postupy pro přeměnu plynů obsahujících uhličitany. S Dexií a Sojitz jsou navíc zohledněny dvě akciové společnosti, činné v obchodování s emisními povolenkami.

Certifikát napodobuje sektor, který je díky mediální prominenci subjektů, nabízejících solární a větrné elektrárny, úmyslně přehlížen. Neprávem, neboť skleníkové plyny, zodpovědné za oteplování klimatu, vznikají nejen při získávání energie, ale ve značné míře i při průmyslové produkci a dopravě. Bylo by tedy chybou upřít pohled při ochraně klimatu pouze na obnovitelné zdroje energie. "S-BOX Dr. Höller Cool Climate Index"-certifikát tomuto aspektu vyhovuje a poskytuje dobrou bázi k tomu, aby se v doplnění s "Clean Energy"-certifikátem profitovalo z celé šíře, kterou téma "ochrana klimatu" skýtá.

PRIORITNÍ OBLAST "ČISTÁ VODA"

Narůstající nedostatek přírodních zdrojů nepotkává jen nerostné suroviny typu ropy nebo kovů. I "čistá" voda je stále vzácnější. Bývalý generální tajemník OSN Butros Ghali měl jednou říci, že války v budoucnosti už nebudou vedeny o ropu, ale o pitnou vodu. Na tom by mohlo být něco pravdy, neboť v uplynulých 100 letech vzrostla celosvětová spotřeba pitné vody o sedminásobek, zatímco globální rezervy kontinuálně ubývají. Od roku 1970 se například množství vody, které je k dispozici na hlavu, snížilo o 40 %. Dva z pěti obyvatel zeměkoule jsou konfrontováni s těžkostmi se zásobováním.

Přeměna klimatu by mohla problém ještě vyostřit. Záplavy, sucha, narušení fungování četných ekosystémů by zřejmě byly následky. Spojené národy vycházejí z toho, že spotřeba sladké vody se v příštích 30 letech ještě ztrojnásobí; při tenčících se zdrojích. Řešení jsou žádána.

MEZITITULEK: VODA S I BEZ ETIKY

"S-BOX Dr. Höller Pure Water Index"-certifikát podchycuje téma "čistá voda". Index napodobuje kurzovní vývoj vybraných firem, které vyvíjejí nebo dodávají technologie, produkty či služby v oblasti čištění a managementu zásobování vody. Vodárenské společnosti jsou ale zohledňovány jen tehdy, když vyvíjejí nebo dodávají adekvátní technologie pro trvalé řešení ve vlastní režii.

Rovněž doporučeníhodný produkt z tématu budoucnosti "voda" má v nabídce Société Générale. Její "open-end"-certifikát na "World Water Index" (WOWAX; ISIN DE 000 SG1 WWX 9) se vztahuje na 20 firem (se stejným váhovým zastoupením) ze segmentů vodárenská infrastruktura, distribuce a čištění vody. Rozdíl od produktu Sal. Oppenheim - WOWAX-akcie nepodléhají žádnému eticko-ekologickému postupu výběru.

PRIORITNÍ OBLAST "NOVÉ MATERIÁLY"

Postupující industrializace a narůstající blahobyt rozdmýchává poptávku po výrobních materiálech a surovinách. Následkem jsou výrazně rostoucí ceny. Aby se bránilo nedostatku surovin, je stále důležitější recyklace již použitých látek. Typickým příkladem je měď. U tohoto materiálu je kryta celosvětově asi desetina potřeby přes recyklaci, v Německu dokonce téměř polovina. To šetří zdroje, energii a brzdí cenový vývoj.

Ale i firmy, které vyrábějí materiály, představující alternativy k neobnovitelným zdrojům, by mohly profitovat z nedostatku nerostných surovin. Takové látky vykazují například zlepšené vlastnosti jako nižší váha nebo speciální povrchy.

V tom připadá důležitá role hlavně na nanotechnologii, ale i na chemický průmysl. Recyklace a nové materiály - na těchto dvou kritériích trvale udržitelného rozvoje bazíruje čtvrtý a poslední produkt z konceptu Sal. Oppenheim "S-BOX Dr. Höller New Materials Index"-certifikát (ISIN DE 000 SCL 3J3 1).

K nejznámějším firmám v rovněž patnáctihlavém indexovém "kmeni" patří američtí specialisté na recyklaci Waste Management a Allied Waste Industries. Ale i přátelé high-tech by měli mít radost - v nanotechnologickém basketu jsou zohledněny i americké firmy Harris & Harris Group a Fei Company.

Tento článek byl převzat z elektronického ZertifikateJournalu (č. 3/2007 ze dne 5. 2. 2007), který je informačním servisem firem ZertifikateJournal AG a Schwingel Partner s.r.o. (info@zertifikatejournal.cz, www.zertifikatejournal.cz).

Doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., je autorem knih "Asset Guide", "Indexové investice", "Jak investovat aneb anatomie burzovních lží" a "Jak ovládnout trhy". Díky svým více než 18letým zkušenostem zná finanční a kapitálové trhy ze všech možných perspektiv - portfolio manažera, analytika, finančního poradce, žurnalisty a přirozeně i z pohledu investora, který na trzích investuje vlastní prostředky. Od roku 2002 je vydavatelem finančního časopisu ZertifikateJournal, předního informačně-poradenského média pro investování s certifikáty, strukturovanými finančními produkty. Svůj odborný zájem zaměřuje na problematiku vývoje nových finančních produktů a jejich využití při správě investičního portfolia. Působí na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí