zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cílem obchodování s emisními povolenkami je snižování znečištění: reakce MŽP na dnešní rozhodnutí Evropské komise o Národním alokačním plánu

27.03.2007
Ovzduší
Cílem obchodování s emisními povolenkami je snižování znečištění: reakce MŽP na dnešní rozhodnutí Evropské komise o Národním alokačním plánu

„Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí Evropské komise uvítalo. Minulá česká vláda zaslala do Bruselu žádost o zvýšení objemu vypouštěných emisí oxidu uhličitého o 23,6 % oproti skutečným emisím CO2 v roce 2005 [1].  Prostě to zkusila, a ono to nevyšlo,“ komentuje ministr životního prostředí Martin Bursík dnešní rozhodnutí Evropské komise [2], která  pro Českou republiku schválila roční objem 86,8 milionu tun emisí oxidu uhličitého.    

„Cílem systému obchodovatelných emisních povolenek je snižovat emise skleníkových plynů, nikoli nechat firmy vydělat na prodeji povolenek, které jim přebývají v důsledku jejich příliš benevolentního  přidělování.  Evropská komise si je vědoma, že při současném rozhodování o národních alokačních plánech pro období 2008 – 2012 určí, zda Evropa bude systém emisního obchodování dále rozvíjet či zda se trh s uhlíkem zhroutí. Přílišná benevolence Evropské komise při přidělování emisních povolenek jednotlivým státům v minulém kontrolním období vedla ke snížení jejich ceny a v jednu chvíli téměř ke zhroucení trhu,“ shrnuje ministr Bursík současný stav.

„Komise měří všem stejně - k seškrtání jednotlivých národních alokačních plánů přistupuje principiálně. Podrží-li tento striktní přístup při projednávání dalších NAPů, naplní se základní motivační cíl emisního povolování – firmám se více vyplatí investovat do moderních technologií s vysokou účinností a nízkými emisemi oxidu uhličitého. A to je cílem nejen českého Ministerstva životního prostředí [3], ale také nové společné energetické politiky EU,“  konstatuje ministr Bursík.

„Dnešní rozhodnutí komise přitom není rozhodnutím, které by omezovalo český průmysl. Přidělené množství povolenek je dokonce o 5 % vyšší než jsou reálné emise českého průmyslu. Je zřejmé, že Komise se rozhodla neopakovat chybu při přidělování povolenek v minulém kontrolním období a jejím cílem je zvýšit cenu emisních povolenek na trhu,“ uzavírá ministr Bursík .

Poznámky:

[1] Ověřené emise oxidu uhličitého v roce 2005 byly 82,5 milionu tun.

[2] http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/412&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

[3] Ministerstvo životního prostředí bude nyní intenzivně pracovat na nové verzi Národního alokačního plánu  a zohlední  všechna doporučení Evropské komise. Upravený návrh zveřejní na webových stránkách MŽP a na Portálu veřejné správy, aby se k němu mohl kdokoli vyjádřit. Po schválení alokačního plánu českou vládou bude znovu předán Evropské komisi.

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí