zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Analýza potvrdila výskyt toxických a zakázaných ftalátů v dětských hračkách

28.03.2007
Chemické látky
Analýza potvrdila výskyt toxických a zakázaných ftalátů v dětských hračkách

PRAHA – V některých hračkách prodávaných na českém trhu byly zjištěny nadlimitní hodnoty toxických ftalátů, jejichž použití ve výrobcích pro děti je zakázané.  Potvrdily to chemické rozbory hraček a jejich obalů, které na žádost sdružení Arnika, Ekologického právního servisu (EPS) a Sdružení obrany spotřebitelů, provedl Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně (ITC). U třech z pěti testovaných výrobků bylo zjištěno vysoké množství  ftalátů neboli esterů kyseliny ftalové (1).

“Z pěti testovaných vzorků (2) byla zaznamenána přítomnost esterů kyseliny ftalové ve třech (vzorky č. 1, 3 a 5) případech a to v rozmezí od 26,12% do 43,54% hmotnosti výrobku. V jednom případě šlo o směs DEHP a DINP – látek prokazatelně reprotoxických, které je od ledna zakázáno používat v hračkách pro děti.  U dalších dvou výrobků byl zjištěn vysoký obsah vyšších esterů kyseliny ftalové, které se však nepodařilo blíže určit. U všech výrobků však existuje  potenciální riziko, že děti, které s nimi přijdou do kontaktu, budou vystaveny zvýšené expozici nebezpečných látek,“ vysvětlila výsledky testů Ing. Mirka Jopková ze sdružení Arnika.

Od ledna letošního roku začala platit vyhláška,  která nedovoluje prodej hraček a předmětů péče o děti s nadlimitním obsahem šesti nebezpečných ftalátů (3). Mezi ně patří i DEHP a DINP, které byly zjištěny u jedné z testovaných hraček. “V souvislosti s plánovaným zpřísněním legislativy týkající se hraček a předmětů pro děti, jsme nechali na konci loňského roku provést analýzu pěti  vzorků hraček z PVC a obalů na přítomnost esterů kyseliny ftalové. Jedna z testovaných hraček (vzorek č. 5 - nafukovací zvířátko zakoupené v Kotvě) obsahovala  30 % zakázaných ftalátů. Podle nové vyhlášky, která je v platnosti od 16. ledna, měla být  stažena z trhu. Přesvědčili jsme se ale o tom, že tato hračka je i nadále v prodeji,” uvedl Mgr. Filip Gregor z Ekologického právního servisu.

Přestože test provedený na zakázku nevládních organizací byl založen na namátkovém výběru několika málo hraček, přinesl znepokojivé výsledky. Občanská sdružení upozorňují, že výskyt zakázaných ftalátů v hračkách či v dětském zboží není ojedinělým problémem.

 “Během posledních tří měsíců upozornila Česká obchodní inspekce hned na několik případů (4) nevyhovujícího dětského zboží, v němž byly objeveny nebezpečné ftaláty. Zákonné normy nesplňovalo 6 výrobků určených pro děti,” sdělila Mgr. Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů.“Problém nebezpečných hraček je samozřejmě mnohem širší, jak ukázalo toto testování. Nicméně nebezpečí ftalátů je o to vyšší, že spotřebitel nedokáže vůbec odhadnout, zda v hračce pro dítě jsou či ne. Což je rozdíl například od hraček, které mají ostré hrany, případně drobné součástky a rodič ví, že by se dítě mohlo poranit či nějakou součástku spolknout. O to jsou zjištění více alarmující,” doplňuje Picková.

Sdružení Arnika informovalo inspekci o výsledcích testů. ”Podali jsme podnět na ČOI (5), aby zakázala prodej vadného výrobku a prošetřila ty, u kterých byl zjištěn vysoký obsah ftalátů,” řekla  Jopková.

Podle jejích slov zdravotní riziko pro dětský organismus kromě ftalátů představují i další látky zjištěné v testovaných hračkách: “Testy prokázaly přítomnost i jiných látek, jejichž používání je z legislativního hlediska sice povoleno, nicméně jsou či mohou být také zdraví škodlivé. Jedná se například o 4-nonylfenol, látku, která negativně ovlivňuje žlázy s vnitřní sekrecí.  Přítomnost této látky byla zjištěna ve třech z pěti testovaných výrobků,“ upřesnila Jopková 

Jelikož spotřebitel sám nepozná zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se vyhnout dětským předmětům z PVC.  Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele.

Testování hraček bylo realizováno v rámci projektu „Posílení ochrany práv spotřebitelů vytvořením právních kapacit spotřebitelských organizací“, který je spolufinancován z programu Evropské unie Transition Facility spravovaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Přílohy:

(1) Ftaláty neboli estery kyseliny ftalové představují skupinu asi 40 látek. V PVC se používají jako změkčovadla. Své uplatnění však našly také v kosmetice či jako insekticidy nebo adhesiva. Z důvodů negativních zdravotních důsledků, bylo používání těch nejrizikovějších omezeno například při výrobě hraček a výrobků pro děti nebo v kosmetice. Jedná se o těchto šest ftalátů:

di-isononyl ftalát (DINP), di-n-octyl ftalát (DNOP), di-iso-decyl ftalát (DIDP), butyl benzyl ftalát (BBP),  dibutyl ftalát (DBP),  di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP). 

(2) Přehled analyzovaných vzorků:

Na přítomnost esterů kyseliny ftalové a v některých případech 4-nonylfenolu bylo testováno celkem pět výrobků z PVC. Fotografie včetně popisu, informací o výrobci, zemi původu a místě nákupu jsou uvedeny ve zprávě dnes publikované na internetové adrese: bezjedu.arnika.org Níže najdete část z těchto informací včetně fotografie hračky, která obsahovala zakázané ftaláty. Testování provedl Institut pro testování a certifikaci, a.s. se sídlem ve Zlíně.

Vzorek č. 1: PVC obal na kostky. Zakoupeno v obchodním

                    domě Kotva v Praze. Dovozce ADC Blackfire

                    Entertainment, vyrobila firma GALT, Anglie.

 

Vzorek č. 2: Hračka Želvička. Zakoupeno v obchodním

                    domě Tesco na Národní Třídě v Praze. Do-

                    vozce Alltoys spol. s.r.o. Praha, vyrobeno v 

                    Číně.

 

Vzorek č. 3: Nafukovací balón – předmětem testování

                     byl uzávěr balónu. Zakoupeno v obchod-

                     ním domě  Kotva. Dovozce  Alltoys spol.

                     s.r.o. Praha, vyrobeno v Číně.

 

Vzorek č. 4: PVC obal  hračky „knížka“. Zakoupeno v 

                    obchodním  domě Tesco na Národní Třídě

                    v Praze. Výrobce Simba Toys GmbH, Ně-

                    mecko.

 

Vzorek č. 5: Nafukovací zvířátko. Zakoupeno v obchod-

                     ním domě  Kotva.  Dovozce   Alltoys  spol.

                     s.r.o. Praha, vyrobeno v Číně.

 

(3) Rostoucí obavy související s nebezpečím zvýšené expozice ftaláty vyústily až v přijetí direktivy Evropské unie 2005/84 o zákazu ftalátů v dětských hračkách a zboží. Na novou direktivu v České republice reaguje vyhláška 284/2006, která vyjmenovává zakázané estery kyseliny ftalové (DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP a DNOP) v hračkách a předmětech pro děti. Vyhláška vešla v platnost 16. ledna 2007.

(4) Přebalovací pult není bezpečný. - Tisková zpráva ČOI ze dne 10. 1. 2007

 Kočárky nevyhověly požadavkům na bezpečnost (duplicitní popiska) – Tisková zpráva ČOI ze  dne 2. 2. 2007

(5) Podnět ČOI

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát

Štěpánská 15

Praha 2

Věc: Podnět k prošetření závadných hraček

Vážená paní, vážený pane,

v rámci chemické analýzy hraček a obalů, kterou na naši žádost provedl   Institut pro testování a certifikaci, a.s. ve Zlíně (ITC) byl u jednoho z testovaných vzorků zjištěn 30 % obsah směsi bis(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononyl ftalátu (DINP). Konkrétně se jedná o vzorek č 5. (viz přiložená studie). Jelikož tento výrobek nevyhovuje  směrnici EU 2005/84 o zákazu ftalátů v dětských hračkách a zboží, na kterou reaguje česká vyhláška  284/2006, žádáme Vás tímto o vydání zákazu prodeje daného výrobku.

U dalších dvou vzorků (č. 1 a 3., viz přiloženou studii) byl ve dvou případech nalezen vyšší ester kyseliny ftalové o molekulové hmotnosti 418 g/mol. Konkrétní druh ftalátů nebylo možné  přesně identifikovat, jelikož nebyly k dispozici příslušné standardy pro konfirmaci. Proto žádáme o detailní prošetření těchto výrobků, zda i ony neobsahují zakázané ftaláty.

Za sdružení Arnika

RNDr. Jindřich Perlík

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí