zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Petice občanů ve Vyskytné nad Jihlavou požaduje důkladné zabezpečení skládky

29.03.2007
Odpady
Petice občanů ve Vyskytné nad Jihlavou požaduje důkladné zabezpečení skládky

VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU (pk) –­ Více než 600 podpisů se za čtrnáct dnů podepsalo pod petici, která požaduje, aby nedaleká skládka firmy .A.S.A. byla dostatečně zabezpečena proti znečišťování životního prostředí.

 Firma .A.S.A., která sem sváží tuhý komunální odpad z části kraje, hodlá skládku rozšířit s tím, že stávající kopec odpadu bude rekultivován. Petice občanů, která upozorňuje na znečišťování okolí, požaduje, aby firma neprodleně skládku zabezpečila tak, aby nemohlo dojít k úletům, zápachu, znečištění vod ani příjezdové silnice. Pokud dle petice firma tyto čtyři body nedodrží, požadují, aby s firmou byla ukončena jednání o možném rozšíření skládky.

 "O petici občanů nevíme. Žádná zvláštní opatření přijímat nebudeme, protože skládku ve Vyskytné provozujeme dle platného provozního řádu, který schválil Krajský úřad kraje Vysočina. Rozšířením skládky a jejím dalším provozem nehrozí obyvatelům Vyskytné žádné nebezpečí ani poškození životního prostředí," sdělila nám tisková mluvčí firmy .A.S.A. Gabriela Pánková.

 Dle jejích slov již mají od zastupitelstva obce souhlas a nyní budou záměr o rozšíření skládky podávat na krajský úřad. "Jedná se pouze o souhlas se záměrem," upřesňuje starosta Vyskytné Vítězslav Vyvíjal s tím, že souhlas je nutný, k tomu, aby se vůbec mohlo začít o skládce jednat. "Skládka je věc veřejná a všichni občané se budou moci k možnému rozšíření vyjádřit," upozorňuje starosta.

 I přes ubezpečování občanů o nepoškozování životního prostředí se po silnějším větru občané obce projíždějí krajinou s poletujícími či v keřích a na stromech zachycenými igelitovými obaly. Dle autorů petice se skládka začala výrazněji uklízet až v době, kdy firma .A.S.A. potřebuje souhlas občanů.

 Větší nebezpečí však hrozí z možného znečištění vod. Ze skládky měla počátkem března vytékat silně znečištěná tekutina. Dle tiskové mluvčí firmy G. Pánkové je vytékající voda monitorována a výsledky každoročně předkládány krajskému úřadu. V březnu pak odebrali vzorky, jejichž výsledky budou známy do 14 dní.

 "Z drenážních trubek však vytéká voda pouze po deštích. Jedná se o vodu z obvodových příkopů (okolní pole jsou vyspádovaná právě do těchto příkopů), které zachycují dešťovou vodu. Předpokládáme tedy, že se s největší pravděpodobností jedná o splachovou vodu z polí," sdělila tisková mluvčí.

 Největší obavu však mají občané z možnosti prosáknutí odpadů do spodních vod dané lokality. "U moderních skládek odpadů, mezi které patří bezesporu i skládka ve Vyskytné, toto není možné," tvrdí Pánková. "Tomu slouží celé technické řešení, spočívající v kombinovaném těsnění dna skládky prostřednictvím stabilizovaného a přehutněného podloží s vysokohustotní fólií PE­HD CARBOFOL tl. 2 mm, drenážním systémem, zabezpečujícím odvedení průsakových vod do jímky, odkud jsou vody přečerpávány zpět do tělesa skládky. Těsnost fólie byla dokladována systémem SENZOR Bratislava."

 Skládka je velkým ekonomickým přínosem pro obec. Jen v loňském roce do obecní pokladny díky ní přibylo 4,6 milionu korun. Obecní rozpočet přitom čítá na 12 milionů korun. V roce letošním je předpoklad získat za skládku již více než 6 milionů korun.

 

Petice "Vyskytenský Říp, aby bylo líp?"

Přestože chápeme nutnost provozu skládek jako důsledek vysoké produkce odpadů v naší společnosti, zastáváme názor, že systém provozu těchto skládek je nejen možné, ale především nutné zabezpečit v souladu s platnou a závaznou legislativou tak, aby nedocházelo k ohrožování a znečišťování životního prostřeí.

 Protože jsme se přesvědčili, že skládka provozovaná firmou .A.S.A. Dačice, s. r. o., na katastrálním území obce Vyskytná nad Jihlavou tento základní předpoklad nesplňuje, žádáme následující:

 ­- okamžité zabezpečení skládky tak, aby nedocházelo ke znečišťování okolí úlety odpadů ze skládky

 ­- okamžité odstranění stávajícího mechanického znečištění okolí skládky i příjezdových komunikací

 ­- okamžité zabezpečení skládky tak, aby systém shromažďování a zneškodňování průsakových vod neohrožoval životní prostředí a dále provedení sanace znečištěných ploch v okolí skládky

 ­- okamžité zabezpečení skládky tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí zápachem ze skládky

 Pokud nebude firma .A.S.A. Dačice, s. r. o., schopna splnit tyto čtyři základní požadavky při provozu současné skládky, tak rozhodně trváme na ukončení všech jednání ze strany zastupitelstva obce Vyskytná nad Jihlavou a ze strany Krajského úřadu kraje Vysočina s touto firmou o dalším rozšíření skldáky a o vydání integrovaného povolení dle Zákona o integrované prevenci a omezování znečištění č. 76/2002.

 Tato petice vznikla ve Vyskytné nad Jihlavou 7. března 2007.

Zdroj: http://www.jihlavske-listy.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí