zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Mezinárodním labském fóru Arnika upozornila na problémy Labe

01.04.2007
Voda
Na Mezinárodním labském fóru Arnika upozornila na problémy Labe

ÚSTÍ NAD LABEM – V Ústí nad Labem včera skončilo dvoudenní Mezinárodní labské fórum, které bylo vůbec prvním setkáním odborné i laické veřejnosti, na němž odpovědné instituce a zástupci zájmových skupin diskutovali o budoucí podobě správy Labe. Fórum pořádala Mezinárodní komise pro ochranu Labe. Sdružení Arnika na něm spolu s německou organizací BUND představilo nejzávažnější problémy, s nimiž se řeka v současné chvíli potýká.

„Život vodních živočichů v Labi komplikují četné příčné překážky, nedostatek úkrytů a také nedostatek klidových zón. Řeka je špatně průchodná a její koryto podléhá nadměrné erozi. Dalším vážným problémem je nedostatek vody, které podle odborných studií bude v budoucnu nadále ubývat. Příčinou většiny těchto problémů je lidská činnost a nevhodné zásahy do struktury řeky a jejích ekosystémů,“ upřesnila Kateřina Hlavatá ze sdružení Arnika.

Organizace Arnika i BUND na mezinárodním fóru prosazovaly, aby se do centra pozornosti dostala řeka samotná a její přírodní bohatství namísto ryze ekonomických zájmů. „Přírodě blízká řeka má nesmírnou hodnotu. Její další kanalizace by znamenala jednak zbytečné poškození přírody, ale i prohloubení dalších problémů – např. nedostatek sedimentů a zahlubování řeky,“ vysvětlila Kateřina Hlavatá.

„Stojíme na prahu klimatických změn, které značně změní možnosti využití Labe. Dají se předpokládat delší období sucha i vyšší a častější povodně, tedy jevy, které znemožňují celoroční plavbu. Pokud budeme brát vážně cíle Rámcové směrnice o vodách – dosáhnout dobrého ekologického stavu vod, musíme začít spravovat řeku tak, abychom zachovali její unikátní ekosystém a přizpůsobit tomu její další využívání,“ uvedla Iris Brunar z německé nevládní organizace BUND.

Mezinárodní komise pro ochranu Labe stanovila tři oblasti problémů Labe: morfologické změny toku, včetně příčných překážek zabraňují přenosu sedimentů a zhoršují erozi; znečištění škodlivými látkami a živinami, které jsou transportovány až do Severního moře a příliš velké odběry vody z řeky. Tyto problémy by správci povodí z obou států měly řešit a posuzovat na mezinárodní úrovni. „Doufáme, že mezinárodní plán povodí Labe bude dostatečně odrážet potřeby ochrany Labe jako vzácného ekosystému. Zájmy jiných odvětví, např. plavby nebo průmyslu nesmí být upřednostňovány před vlastní ochranou řeky,“ dodala Hlavatá.

První část mezinárodního plánu povodí – tzv. Seznam významných problémů nakládání s vodami, má být zveřejněn do 22. prosince 2007.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí