zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná zakázka: Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

04.04.2007
Obecné
Veřejná zakázka: Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

 

Výzva k podání nabídek

 

Číslo zakázky (bude přiděleno MPSV při uveřejnění):

 

Název programu:

(JPD 3, OP RLZ, CIP EQUAL):

OP RLZ

Registrační číslo projektu:

CZ.04.1.03/4.2.16.3/0005

Název projektu:

Zelená pro Zlínský kraj - environmentální vzdělávání jako cesta k udržitelnému rozvoji

Název zakázky:

Zelená energie

Předmět zakázky (služba nebo dodávka):

služba

Datum vyhlášení zakázky:

3. 4. 2007

Název / obchodní firma příjemce:

Zlínský kraj

Sídlo příjemce:

Tř. Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem příjemce:

Libor Lukáš, Hejtman Zlínského kraje

IČ, DIČ příjemce:

70891320

Kontaktní osoba příjemce, její telefon a e-mailová adresa:

Ing. Jitka Homolková, Ph.D., tel.: 577 043 424, jitka.homolkova@kr-zlinsky.cz

Lhůta pro podání nabídky:

23. 4. 2007 do 10:00

Popis předmětu zakázky:

Předmětem výběrového řízení je realizace:

- 4 pilotních projektů - zaměření na propagaci a informovanost veřejnosti v oblasti praktické aplikace ekoenergetiky - bytové domy, rodinné domy, úspory v municipalitách a v průmyslu,

- 14 dvoudenních odborných - zaměření na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů, na práci s moderními informačními technologiemi při vyhledávání a zpracování aktuálních údajů v oblasti životního prostředí, na teoretickou a praktickou znalost zpracování projektových žádostí, vyhledávání vhodných finančních zdrojů a následné řízení a realizaci projektů,

- 3 jednodenních odborných seminářů - zaměření na podporu práce s webovým portálem Územní energetické koncepce a programů na ochranu životního prostředí a rozvoje území a využívání moderních informačních technologií pro přípravu projektů na území Zlínského kraje,

- 2 odborných konferencí - zaměření na podporu rozvoje ekoenergetiky na území Zlínského kraje.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Doložení základních, profesních a technických kvalifikačních kritérií dle Zadávací dokumentace.

Předpokládaná cena bez DPH:

Kč 1 930 000,--

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:

06/2007 - 12/2007

Místo dodání / převzetí plnění:

Zlínský kraj

Hodnotící kritéria:

kvalita nabízených služeb - 40 %

kvalita osob podílejících se na předmětu plnění - 40 %

nabídková cena - 20 %

Další podmínky pro plnění zakázky*:

Zadávací dokumentace bude na vyžádání zaslána /předána kontaktní osobou.

* Nepovinný údaj

 

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky mohou být uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.

 

Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte elektronicky na adresu esf@mpsv.cz a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.

 

Výzva bude na www.esfcr.cz uveřejněna nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení.

 

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.esfcr.cz:

Jméno:

Jitka

Příjmení:

Homolková

E-mail:

jitka.homolkova@kr-zlinsky.cz

Telefon:

577 043 424

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí