zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické dny Olomouc 2007

07.04.2007
Obecné
Ekologické dny Olomouc 2007
V letošním roce proběhne již 17. ročník Ekologických dnů Olomouc.

Tento festival se postupně vypracoval na největší akci svého druhu v České republice, která má za cíl zvýšení ekologického povědomí veřejnosti. Festival navštěvuje již noho let více jak 20000 diváků a účastníků jednotlivých akcí.
Ekologické dny Olomouc pořádá Centrum ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, o.p.s. Činnost Sluňákova je zaměřena zejména na ekologické vzdělávání dětí i dospělých. Snažíme se realizovat celou řadu programů na zlepšení kvality prostředí ve kterém žijeme. Ekologické dny Olomouc 2007 jsou pestrou mozaikou pěších i cyklistických výletů do přírody, seznamování se s utajenými podobami našeho města, celou řadou besed o společenských problémech, výstav, programů pro školy a kulturních pořadů. V centru EDO je již tradičně Ekojarmark 1.5. na Horním náměstí s koncertem na kterém letos vystoupí například Peter Lipa, Tom Kočko, Tam Tam Orchestr a další. EDO navštíví opět současný ministr životního prostředí, také Václav Bělohradský a celá řada osobností našeho společenského života. Mezi očekávané akce patří i představení Divadla Sklep na zahájení EDO a varhanní koncert v rámci slavnostního zakončení festivalu.

EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC
EDO 2007
16.4. – 3.5. 2007
Pořádá:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
SLUŇÁKOV
Centrum ekologických aktivit Města Olomouce, o.p.s.
OLOMOUCKÝ KRAJ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PROJEKT PŘÍRODĚ OLOMOUCKÉHO KRAJE
financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR (MŽP ČR): www.slunakov.cz, www.prirodeOK.cz

Setkání lidí, kteří věří, že si mají co říci.
Slavnost, spočívající v tom, že je dost času na společnou poradu, vyslechnout příběh toho druhého.


ROZPOMÍNÁNÍ A ZTRÁTY PAMĚTI NA PUTOVÁNÍ OD HRADEB K HUMNŮM A ZPĚT.
KRAJINA, MĚSTO, VESNICE, LIDÉ, ČAS.

PROGRAM EDO 2007:


Pondělí 16.4.
19:30       Divadlo hudby Olomouc
PIŠ, KAFKA, PIŠ
DIVADLO SKLEP PRAHA
Slavnostní zahájení programu EDO 2007.
„Sklepáci“ poprvé na EDO ve složení David Vávra, Monika Načeva (ta už zpívala na Ekojarmarku), Jan Slovák a Lenka Vychodilová. Originální hra inspirovaná známými i neznámými díly Franze Kafky, dramatickými situacemi popsanými v jeho denících či vzpomínkami životopisce. Vše aromatizováno výňatky z milostných dopisů Felice či Mileně a kolorováno jednak lyrickými písněmi či burácením ochozů, jednak valícím se rytmem zvuků. Představení ukrývá miniaturní rekvizitu i fyzický zápas. Někdy neradostná zpráva o světě není autory pojímána trudomyslně, dle obvyklých cliché, ale má střih kdysi Kafkou zamyšlené absurdní grotesky.


Středa 18.4.
19:30       Sluňákov, Horka nad Moravou
VOLEBNÍM POZOROVATELEM V ZAMBII
TOMÁŠ LINDNER
Demokratické volby v Africe? Západní idea, která na černý kontinent nepatří anebo možný nástroj k řešení afrických problémů? A co si o nich myslí řadoví voliči? O obyčejných volbách v obyčejné africké zemi.

Čtvrtek 19.4.
19:30       Sluňákov, Horka nad Moravou
TŘI MĚSÍCE V JEMENU
LUKÁŠ POLICAR
Život, kultura a rozvojová spolupráce v jedné z nejtradičnějších islámských zemích.

Úterý 17.4. – Pátek 20.4.
Sluňákov – CEA města Olomouce
UDRŽITELNÝ ROZVOJ – NOVÉ TRENDY A VÝZVY.
Konference s mezinárodní účastí
Pořadatelé:
Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (v rámci projektu OP RLZ „Inovace studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia“)
 a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
ve spolupráci s:
Centrem ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. (v rámci projektu OP RLZ „Informační centra environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty“)
Společností pro trvale udržitelný život v ČR a SR
Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Organizační výbor:
P. Nováček, Vl. Ira, M. Bartoš, E. Vavroušková, M. Huba, P. Krylová
Místo konání: Horka nad Moravou
Sluňákov- Centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.                       

     V roce 2007 uplyne 35 let od první konference OSN o životním prostředí ve Stockholmu a 20 let od zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj „Naše společná budoucnost“, která definovala a zpopularizovala udržitelný rozvoj. Uplyne 15 let od konference OSN v Rio de Janeiro, která za účasti delegací ze 178 zemí přijala koncepci udržitelného rozvoje jako možné východisko z prohlubujících se globálních problémů lidstva. V roce 2007 to bude také 5 let od Světového summitu o udržitelném rozvoji v jihoafrickém Johannesburgu, který se pokusil nastínit cestu k prosazování udržitelného rozvoje (Plan of Implementation). Jaké jsou nové trendy a výzvy v oblasti formulování a prosazování udržitelného rozvoje, především ve středoevropském kontextu? Jakou roli mohou sehrát Česká republika a Slovenská republika v boji s chudobou a při naplňování Rozvojových cílů tisíciletí?
     Udržitelný rozvoj má tři základní pilíře: environmentální, ekonomický a sociální. Zdůrazňovaný je často především pilíř environmentální. Jakou roli může při prosazování péče o životní prostředí a udržitelný rozvoj sehrát rozvojová pomoc a spolupráce, především u tzv. nově se objevujících dárců, mezi které středoevropské země patří? Jak učinit středoevropské programy a projekty rozvojové spolupráce jednoznačně kompatibilní s principy udržitelného rozvoje a efektivní při dosahování stanovených cílů?
     Na tyto otázky bude hledat odpovědi tato konference s mezinárodní účastí.


Předběžný program:
Úterý, 17. dubna
9.00 – 10.00: registrace účastníků, 10.00 – 10.15: zahájení
10.15 – 11.00: I. blok: UDRŽITELNÝ ROZVOJ – JAK JSME NA TOM A CO DÁL?
                        (Úvodní referát: Noel N. Lehoko, Ministry of Foreign Affairs,
                        Jihoafrická republika)
11.00 – 12.30: I.a) Teorie a koncepty udržitelného rozvoje
12.30 – 14.00: oběd
14.00 – 15.30: I.b) Etické a duchovní aspekty udržitelného rozvoje
15.30 – 16.00: přestávka
16.00 – 17.30: I.c) Ekonomické nástroje udržitelného rozvoje, ekologická daňová
                                reforma
Středa, 18. dubna
9.00 – 10.30: I.d) Technologie pro udržitelný rozvoj (zejména v oblasti energie, dopravy
                               a zemědělství)
10.30 – 11.00: přestávka
11.00 – 12.30: I.e)Vzorce spotřeby a výroby
12.30 – 14.00: oběd
14.00 – 15.30: I.f) Rozvoj místních Agend 21 v ČR a na Slovensko, indikátory kvality a 
                        udržitelnosti života
15.30 – 16.00: přestávka
16.00 – 17.00: I.g) 15 let prosazování udržitelného rozvoje v České republice
                        a na Slovensku
17.00 – 17.15: přestávka
17.15 – 18.00: II. blok: ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE JAKO NÁSTROJ
                                       PROSAZOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
                                       (Úvodní referát: Frithjof Finkbeiner, Global Marshall Plan
                                       Initiative, Německo)
Čtvrtek, 19. dubna
9.00 – 10.30: II.a) Role mezinárodních institucí při prosazování udržitelného rozvoje
                               - OSN, EU, WTO
10.30 – 11.00: přestávka
11.00 – 12.30: II.b) Environmentální a teritoriální aspekty české a slovenské rozvojové
                                 pomoci
12.30 – 14.00: oběd
14.00 – 15.30: II.c) Rozvojové vzdělávání jako klíčový faktor rozvojové spolupráce 
                                a udržitelného rozvoje
15.30 – 16.00: přestávka
16.00 – 17.30: II.d) Spolupráce univerzit v rozvojovém vzdělávání a při výuce
                         udržitelného rozvoje
17.30 – 18.00: závěrečná doporučení konference
Pátek, 20. dubna
9.00 – 13.00: Litovelské Pomoraví - exkurze
13.00 – 14.00: oběd
Na každé téma je předběžně vyhrazeno 90 minut. Na předem přihlášené referáty bude  k dispozici 15 minut, diskuzní příspěvky do 3 minut.
Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina. Tlumočení nebude zajištěno.
Závazné přihlášky, příspěvky, rezervace ubytování, strava, počet účastníků, do 16.3.2007:
Pavel Nováček, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Křížkovského 8, 77147 Olomouc, E-mail: pavel.novacek@upol.cz
Kontaktní osoba pro jednání (program, ubytování, stravování, doprava, vložné apod.):
Marian Jahoda, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, E-mail:  marian.jahoda@upol.cz, Telefon:  737 813 142

Pátek 20.4.
14:00       UMĚLECKÉ CENTRUM UP, KONVIKT DARWINOVA NOČNÍ MURA.
HUBERT SAUPER (scénář, kamera, režie 2004).
Děsivé svědectví o krutých dopadech globalizace na lidi žijící v okolí Viktoriina jezera. Do Viktoriina jezera byl vypuštěn nilský okoun a z vědeckého experimentu se stala biologická katastrofa: okoun se přemnožil a vyhubil ostatní druhy ryb žijících v tamních vodách. Okouni zaujali evropské obchodníky a stali se výnosným předmětem podnikání.
Zatímco letadla z Afriky vozí do Evropské unie rybí maso prvotřídní kvality, domorodí Afričané žijí ze zkažených zbytků, trpí hlady a umírají na podvýživu. Letadla z Evropy dopravují možná zbraně na podporu krutých občanských válek. Film ukazuje řadu provázaných fenoménů: rozpad biologického ekosystému v jezeře, analýzu ekonomického systému se zahraničními investicemi do továren na zpracování ryb, konzumace odpadků z rybích továren, prostituce a drogová závislost mezi dětmi. Film byl nominován mezi nejlepšími dokumenty na Oskara zvítězil na celé řadě festivalů. Tanzanie patří k nejchudším státům světa, na žebříčku porovnávajícím hrubé domácí produkty států se řadí s 630 americkými dolary na hlavu (odhad 2002) do poslední desítky. Obyvatelstvo je z 80% zaměstnáno v zemědělství. Důležitou komoditou je rybolov, Tanzanie však není v produkci potravin soběstačná. Jak je ukázáno ve filmu, obrovské množství rybího masa pocházejícího z Viktoriina jezera není určeno pro tanzanijský trh, nýbrž se stalo výnosnou exportní komoditou. Evropští investoři vytvořili v Tanzanii rybí průmysl, který natolik zvyšuje cenu rybích produktů, že si je chudé obyvatelstvo nemůže dovolit, a tak se musí spokojit s neprodejnými zbytky ze skládek.
Rakouský režisér Hubert Sauper se narodil v roce 1966 v Rakousku, v malé vesnici v tyrolských Alpách. Než přišel do Francie, kde žije už deset let, pobýval ve Velké Británii, Itálii a Spojených státech. Studoval filmovou režii na Akademii múzických umění ve Vídni a na Université Paris 8. Kromě filmové práce (scénárista, kameraman, režisér, ale také příležitostný herec: Blaue Ferne, režie: Peter Schreiner, Rakousko, 1994). Sauper působí jako pedagog na filmových školách v Evropě i USA. Jeho tvorba obsahuje jak hrané filmy, tak dokumenty. Darwinovou noční můrou natočil dokumentární film o ženách vystavených domácímu násilí Osamocené se svými příběhy.
Na uvedení filmu navazuje seminář s Václavem Bělohradským, který jej doporučil k uvedení. Ve spolupráci s Academia filmem 2007.

17:00       UMĚLECKÉ CENTRUM UP, KONVIKT
VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ
HEGEMONIE A INTERPRETACE: DOKUMENTOVAT V ODPOLITIZOVANÉ DOBĚ
Hegemonem je ten, kdo kontroluje hranice mezi etickým – utilitaristickým, subjektivním – objektivním, univerzálním – partikulárním, faktem – interpretací, normálním – výjimečným, apod. Je mnoho způsobů, jak tyto hranice kontrolovat, ale všechny jsou formou kontroly nad významy, které naše jednání a pozice ve světě “mohou mít”, tedy nad tím, zda jsou interpretovány jako “boj za svobodu”,  kritika, důkaz o  nespravedlnosti společnosti, nebo zase jako pouhý subjektivní názor, úchylka, výjimečná osobní situace nebo projev šílenství. Slovem “politika” označujeme boj o hegemonii, která určuje, v jaké síti interpretací bude naše jednání zavěšeno.  V semináři se Václav Bělohradský pokusí ukázat,že úspěšný dokument je vždy subverzí hegemonie a proto je vždy politický. Komentovaný výběr několika dokumentárních filmů napříč časem, které aktivizují kognitivní schopnosti diváka a probouzející jej k zaujetí postojů. Devalvace obrazu a informací v dokumentu, vytváření simulaker a virtuálních realit.
Václav Bělohradský (1944) vystudoval filosofii na pražské filosofické fakultě (mj. u Jana Patočky). V době normalizace emigroval do Itálie, kde dodnes působí jako profesor politické sociologie na Univerzitě v Terstu. Patří k zástupcům postmoderního myšlení. Česky vydal knihy Přirozený svět jako politický problém  (ČS, Praha 1991) a Mezi světy a mezisvěty (Olomouc 1997, Votobia).

Pátek 20.4. - Sobota 21.4.
      DIVADLO HUDBY OLOMOUC
ECCE HOMO: (NE)MOCNÝ HRÁČ ZÍTŘKA
Konference s mezioborovým dialogem. 
Pá 20.4. Terorismus 13:15–15:00: Ivo Samson, Oldřich Bureš, Ludmila Čírtková.
Pá 20.4. Střet Kultur 15:15-19:00: R. Joch, M. Filo, D. Topinka, P. Černý, P. Papoušek.
So 21.4. Výzvy nové doby. 9:00-11:35: Fr. Petrášek, Václav Bělohradský, Josef Novák.
So 21.4. Diskuse. 12:40: Š. Hrib, V. Bělohradský, R. Joch, R. Brázda, A. Hogenová. 
Pořádá Česká asociace studentů psychologie.
K účasti nutná registrace htpp://www.eccehomo.upol.cz.

Sobota 21.4.
10:00 – 16:00     ZOO OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC
Hravé soutěže pro děti a rodiče. Tajemný Madagaskar. 
Pořádá ZOO Olomouc ve spolupráci s DDM Olomouc.

Sobota 21.4.
cyklisté 8:30    sraz Horní náměstí Olomouc  
pěší 9:30      Cholina, kostel Navštívení Panny Marie
KRAJINA HANÉ POD RAMPACHEM.
KRAJINA UZDRAVENÍ DUŠE A TĚLA.
JÁN KADLEC
Zázračné studánky, zázračné sochy, zapomenuté rituály, poutě a procesí, zaniklé osady. Výlet zaměřený na poznání krajiny Hané a drobných památek v okolí obce Choliny a hory Rampách. Příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Krajina očima básníka Jana Čepa.
Délka trasy bude dohodnuta na místě podle počasí a časových možností účastníků.
Hlídání kol v Cholině zajištěno.
Zahájení akce: Cholina – sraz nad kostelem Navštívení Panny Marie
9.30 Informace o trase výletu, výběr varianty podle klimatických podmínek,
Zastávky :
Cholina, historie vesnice, fara, drobné památky, krajina Hané, zázračná socha Panny Marie, poutní místo. Hřbitov nad kostelem – pomník Jana Čepa. Mlýn, využití vodní síly, lomy, Boží muka. Svatá Voda – kaplička s pověstí. Chata Skalka, kamenný kříž, výhledy do krajiny Hané. Cholinský Dvorek, kamenný kříž, lípy, historie dvora, myslivna. Socha Panny Marie Lourdské, víra a uzdravení. Svatá Voda, místo zázračných uzdravení, studánka, svaté obrazy. Rampách, hora s pověstmi a rituály. Durrbach, zaniklá osada, zaniklé cesty a kříže. Krajina Jana Čepa, vzpomínka na básníka a dobu, v níž žil. Cholina, předpokládaný návrat zpět ve 13.00 hodin.
Program ve spolupráci s organizací Historická Olomouc. Výklad zajišťuje předseda sekce Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní Ján Kadlec.


Neděle 22.4.
9:00  sraz účastníků  HL. VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ, nást.E, MHD 11
DEN ZEMĚ V LESE (SÁZENÍ STROMŮ)
Pomozte zlepšit druhovou skladbu v lesích Sv. Kopečka u Olomouce. Výsadba jedle bělokoré - původní dřeviny přirozené druhové skladby na tomto místě. Zastoupení jedle v lesích je 20x nižší, než by odpovídalo přirozené skladbě lesa. Procházka s lesníkem po loňských výsadbách a pomoc mladým stromům. Akci pořádá Hnutí DUHA Olomouc.

Úterý 24.4.
16:00      DDM OLOMOUC (GALERIE)
VERNISÁŽ DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE LESNÍ SVĚT
Výstava výtvarných prací dětí ze soutěže Poznej a chraň. Pořádá DDM Olomouc.

19:00    Umělecké centrum UP, Jezuitský konvikt, Univerzitní 3
IRÁK ANEB CESTA K PODPOŘE IRÁCKÉ SPOLEČNOSTI
IGOR KLIMEŠ
Další z oblíbených Rozvojových večerů, které pořádá, tentokrát poprvé ve spolupráci s EDO, Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. (www.arpok.cz).

Středa 25.4.
20:00       Sluňákov, Horka Nad Moravou
BESEDA
S VÁCLAVEM BĚLOHRADSKÝM A BEDŘICHEM MOLDANEM
v rámci semináře „Ekologické myšlení“ přístupná veřejnosti
O vzdělávání, o ekologickém vzdělávání a ,jeho podobách. 

Čtvrtek 26.4.
19:30       Divadlo hudby Olomouc
JIŘÍ SMRŽ, koncert
Skladatel a textař Jiří Smrž je rodák z Písku a s výjimkou vysokoškolských studií na zeměměřiče v Praze zde žije už čtyřicátý osmý rok. Tento pobyt v menším městě si vybral dobrovolně a tvrdí, že jistá vzdálenost od centra působí spíš blahodárně, protože znamená větší soustředění, menší kontaminaci tím, co velkoměstské prostředí s jistou přemírou podnětů a kvasu přináší. Začínal ve skupinách Sem tam a Minnesengři, na jejichž repertoáru se vždy významně podílel jako autor. Je rovněž spoluautorem folkového oratoria Královna severních záseků a mnoha dalších písní. V roce 2001 vydal první samostatné CD "Dědičná krev", které vzbudilo zájem odborníků z oblasti folkové hudby, ačkoli pro širší posluchačskou obec zůstal prakticky neznámý. Album však naznačilo, že se na scéně objevuje hudebními nápady obdařený autor, který čerpá z vlastní, mimořádně hluboce prožité zkušenosti, jehož texty nejsou povrchní, často ovšem ani přístupné prvnímu poslechu. O to silnější zážitek ale přinesou vnímavému posluchači. V roce 2005 pak vydává své druhé CD "Poslední láska". Autor na albu pokračuje v silné životní výpovědi podtržené nápaditým hudebním zpracováním. Album vzbudilo mimořádný zájem odborné hudební veřejnosti, takže bylo 9.2.2006 oficiálně nominováno do nejužšího výběru na cenu Akademie populární hudby v kategorii Folk&Country "Anděl 2005" a tuto cenu nakonec získalo.
 „Toužící madona / chtěla by vystoupit / v očích jí hasnou / dvě žhavé svíce // A těch třicet stříbrných / v náhrdelník zavěsit / nežli jich s věkem / přibude více."
„Seděl ve vlastním bytě / plný cizích myšlenek / zda ho opustila / či jen pro něco šla"
 „Skončil jsem s básněmi: srdce a trn / s tajnými výlety do Prah a Brn"; „skončil jsem z žitím a bytím an Sich / skončil jsem s Heideggerem, tolik jsem zpych"
„Slyším zvuk nebeské harpuny / která nikdy nechybí / ale musím vynořit se na chvíli / tak na jeden nádech velryby"
V rámci semináře „Ekologické myšlení“ - přístupné veřejnosti

22:00       Sluňákov, Horka nad Moravou
VLADIMÍR SUCHÁNEK
ANDREJ TARKOVSKIJ
Duchovně estetické zachycení světa člověka a přírody díle filmového tvůrce s ukázkami z jeho filmů. V rámci semináře „Ekologické myšlení“ - přístupné nespavé veřejnosti.

Středa 25.4. – Pátek 27.4.
EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ (nejen) PRO EKOLOGY.
Seminář pro přihlášené.
„Tak usilovně se snažil všechny přesvědčit, až zapomněl o čem“.
Seminář o tom na co ekologům často nezbývá čas. Myšlení o přírodě. Troška teorie v záplavě praxe. Pořád o ní podáváme důkazy, všude o ní svědčíme, víme jak na tom je, víme jak by se kvůli ní měli všichni změnit. Nic proti tomu. Ale jak často se ptáme na povahu přírody? Na vztah přirozenosti lidské a přirozenosti celku? Společná porada lidí, které zajímá vztah člověka a přírody. Místo jasného směru orientace na rozcestích.
Program:
Středa 25.4.:
9:00 Prezence účastníků, ubytování.
10:00 Prohlídka nové nízkoenergetické budovy Centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou (architektura, rekuperace, izolace, materiály, sluneční kolektory, kotle na dřevěné peletky, zemní kolektory, splachování dešťovou vodou, …), rozvoj vzdělávacího biocentra (PP). (Michal Bartoš).   12:00 Oběd
14:00 Za bobry po souši i po vodě. Přírodou lužního lesa Litovelského Pomoraví na kolech i lodích. (Michal Krejčí, Unie pro řeku Moravu).
16:00 Ekologická etika v hravé kostce. Divadelní absurdní hra „Komedie obecní pastviny“ jako podklad pro besedu nad nejznámějšími strategiemi ekologické etiky. Výuka jako vlastní objevování problému.  (Michal Bartoš)
19:00 Večeře
20:00 VÁCLAV BĚLOHRADSKÝ. Pochybnosti nad mocí a podobami ekologické výchovy.
Václav Bělohradský tradičně na Ekologických dnech Olomouc, Poprvé v nové nízkoenergetické budově v Horce nad Moravou. Přístupné veřejnosti.
23:00 O hvězdách a lidech  (na střeše domu) a noční život lesa (Tomáš Bartoníček – MU Brno).
Čtvrtek 26.4.:
8:00 Snídaně
9:00 Biocentrum jako příběh, procházka po-etická. (Ján Kadlec, Michal Bartoš)   12:00 Oběd
14:00 O přírodě jak ji doopravdy neznáme. O ekologickém čarování a kouzlení. Přírodní filosofie jako motivace k diskusi o ekologické osvětě a vzdělání na kterou nemají ekologové čas, o přírodě jen tak, o přirozenosti a moci příběhu a vědy, o chaosu a řádu, o části a celku, o různých možnostech vztahování se k přírodě, o ekologické výchově v mateřské škole, o trvale neudržitelné zdokonalitelnosti, o podivnostech s oceňováním přírody a hodnocením kvality ekologických programů,  povídání že příroda není co, ale když, že nemusíme dělat z ekologické výchovy ještě lepší školu. (Michal Bartoš).
16:30 Jan Křížek – sochy a včely. Filmový dokument Martina Řezníčka o nevšední hloubce lidských příběhů. (Michal Bartoš)   17:30 Večeře
19:30 JIŘÍ SMRŽ (koncert) v Divadle hudby Olomouc. Přístupné veřejnosti.
22:00 VLADIMÍR SUCHÁNEK. Andrej Tarkovskij a duchovně estetické zachycení světa člověka a přírody. Přístupné (nespavé) veřejnosti.
Pátek 27.4.:
8:00 Snídaně
9:00 Filmový záznam z Ekologických dnů Olomouc 2005, kde se pochybovalo o školním vzdělání, dokonce i o jeho alternativních podobách. Památný seminář co mnohé účastníky emocionálně rozladil. Beseda nad ukázkou. (Michal Bartoš, Tomáš Škrdlant v jednání).
11:00 Jarem, lesem, luhem, Sádlem. (JIŘÍ SÁDLO a jeho totální terénní prohlídka smuhů v krajině).        13:00 Oběd
14:00 Konečně Certifikáty a rozloučení.

Pátek – Pondělí 27. - 29.4. 2007

Pátek 27.4.

BESEDY V DIVADLE HUDBY OLOMOUC:

16:00
LIDÉ, KRAJINA? UMĚNÍ. JINDŘICH ŠTREIT, MILOŠ ŠEJN, v jednání BRETISLAV RYCHLÍK a jeho film Kamenolom boží (2005, 88 min.)

18:00
JIŘÍ ZEMÁNEK
O ŘEČI VĚTRU A DECHU.
O významu vzduchu v tradiční kosmologii a spiritualitě, v umění a ekologii 19.-21. století.

20:00
STANISLAV KOMÁREK
K ČEMU JE NÁM DOBRÉ ZAPOMÍNÁNÍ.
Zapomínání je pro jedince i pro společnost naprosto nutné nejen proto, aby se nepřehltili jednotlivostmi o věcech minulých, které už nemají bezprostřední využití a dopad, ale zejména proto, aby si uchovali bazální pocit sebeúcty. Proto nevědomí individuální i společenské neustále vymazává vzpomínky na trapnosti, selhání a pochybení a nechává vyvstávat vlastní obraz v "revidované" podobě, nikoli zcela nepodobné oficiálním životopisům
diktátorů.

Sobota 28.4.

DOPOLEDNÍ PROGRAM: VÝLETY

8:00        Centrum ekologických aktivit Sluňákov (Horka)
RANÍČEK S JIŘÍM ZEMÁNKEM
Přivítání rána a přírody na střeše a v okolí nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou.

10:00        sraz: Horní náměstí (model)
OD HRADEB K HUMNŮM  
JIŘÍ SÁDLO
Procházka geobotanická z města do přírodní rezervace. Urbanizace, suburbanizace a krajina, hrozby a krásy které potkáte cestou. Včetně tajemného a skrytého.


10:00        sraz: Horní náměstí (model)
PROCHÁZKA MĚSTSKOU KRAJINOU
ARCHITEKTURA MEZI VÁLKAMI
JAKUB POTŮČEK
Procházka s hlavami nahoru a s pohledy upřenými na domy a jejich příběhy s pracovníkem Musea umění Olomouc, žákem Rostislava Šváchy, Jakubem Potůčkem.

BESEDY V DIVADLE HUDBY:

14:00
DUŠAN TŘEŠTÍK
CO DĚLAT? ČESKÝ STÁT A NÁROD NA PRAHU 21. STOLETÍ
Současný evropský národ by měl být společenstvím občanů spojujících se za účelem dosažení alespoň minimálních společných cílů. Totéž ale platí o státu. Národy nejsou (nebo by neměly být) něčím "přirozeným", měla by to být "uměle" vzniklá politická společenství, současnost by tu měla hodnotově převažovat nad dějinami. Státy by neměly dějinami zastírat svůj pragmatický účel a smysl. To by mělo být, jenomže samozřejmě není. Národní společnosti jsou na rozdíl od ještě nedávné minulosti roztříštěny, neexistují v nich zřetelné zájmové skupiny, jakými byly kdysi třeba třídy nebo náboženské či profesní skupiny. Velkolepá konstrukce Evropy by byla úplně nesrozumitelná, neměla by žádný jasný pragmatický smysl, kdyby se opírala o tuto beztvarou množinu individuí existujících současně a rovnoměrně v mnoha společenských rolích a majících mnohé často protichůdné zájmy, musí se opírat o ta jejich seskupení, která ještě jakž takž existují - tj. o národy. Jediná možná Evropa je Evropa národních států, ovšem jiných než ty, které tu byly v posledních dvou-třech stoletích. Budování Evropy proto nemůže začínat od shora, od nadnárodních institucí, nýbrž zdola, od národů formujících se okolo společných cílů a vyvažujících je demokraticky na společném evropském fóru. Hlavní otázkou tedy je, jsou-li Čechové takovým národem. Nejsou, ale možná mají celkem reálnou šanci, aby se jím stali.


15:30
PAVEL BARŠA, MARTIN ŠKABRAHA, DUŠAN TŘEŠTÍK
EVROPA: JEJÍ SÍLA, SLABOST, TRADICE.
USA a země „staré“ Evropy mají v poslední době na řadu světových událostí odlišné názory (dění v Iráku, palestinská otázka). Opouští při tom Evropa tradice na kterých byla založena? Ale jaké tradice to jsou? Obhajuje tyto tradice nyní USA? Slabost či síla Evropy?

18:00
FRANTIŠEK SKÁLA
SKUTEČNÝ PŘÍBĚH CÍLKA A LÍDY.
Skutečný příběh Cílka a Lidy v podání výtvarníka (Tvrdohlaví), který proslul svou pěší poutí do Benátek a komiksem Velké putování Vlase a Brady.

20:00
TOMÁŠ ŠKRDLANT
EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ
Potlach nad filmem Ekologické myšlení a sborníkem Krajinou pochybností (oficiální premiéra filmu i prvního sborníku z EDO), Tomáš Škrdlant, Zdeněk Kratochvíl, František Skála, Jiří Zemánek, a další hosté Ekologických dnů Olomouc, …
Neděle 29.4.

10:00 – 12:00 
DOPOLEDNÍ PROGRAM: VÝLETY

9:30        sraz: Sluňákov (Horka)
OD HUMEN K HRADBÁM
PŘÍRODA, KRAJINA, PAMĚŤ
MEZI HORKOU NAD MORAVOU A OLOMOUCÍ
JÁN KADLEC
Vlastivědná vycházka zaměřená na poznání krajiny, archeologických nálezů, drobných památek obce Horka nad Moravou a okolí. Hráze bývalých rybníků, drobné památky a jejich příběhy, osudy lidí i jarní příroda. Krajina očima pravěkého lovce a rybáře, život paleolitického lovce, neolitického pastevce, rybáře i středověkého kováře.
Délka trasy bude dohodnuta na místě podle počasí a časových možností účastníků (5-7 km).
Zastávky: Horka nad Moravou – výklad o minulosti krajiny střední Moravy, Oračín – zastávka u naučné tabule archeologických nálezů, cesta časem do dávné minulosti, Horka n.M. – kostel, hradisko, historie obce, středověk, Mlýn – využití vodní síly, pomník obětem války, Sedlisko – kovárna, dům mužů, kaplička a kamenný kříž, historie osady, rybáři, Chomoutov – kaplička, historie obce, památky, Poděbrady – krajina minulosti, lužní lesy, rybníky a rybnikáři, Mlýnský potok – divočina, voda jako živel, šaman, Řepčín – výroba a zábava, památky a rituály, Hejčín – rybářská osada, král a psanec, zaniklé kříže a šibenice.
Sluňákov ve spolupráci se sekcí Historická Olomouc Vlastivědné společnosti muzejní.

10:00       sraz: Horní náměstí Olomouc (model)
OLOMOUCÍ PO STOPÁCH OSOBNOSTÍ
MILAN TICHÁK, PAVEL MAŇÁK, JAKUB POTŮČEK
Procházka místy, které jsou spojeny s příběhy zajímavých lidí, kteří se zapsali do paměti města a jeho obyvatel. Tak jako například architekt, spisovatel a filosof, olomoucký rodák Paul Engelmann, jehož na počátku 20. století spojovaly přátelské svazky s významnými osobnostmi rakouské moderny (Adolf Loos, Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus, Martin Buber, Max Zweig). "Loos oddělil předmět spotřeby od umění a usmrtil bastarda - ornament. Kraus oddělil život od jazyka a usmrtil bastarda - frázi. Wittgenstein oddělil vědu od mystiky a usmrtil bastarda - filozofů," tak charakterizoval Engelmann podstatu tvorby svých mnohem slavnějších přátel z okruhu Vídeňské moderny.

13:30
JIŘÍ FIALA, PAVEL MAŇÁK
WITTGENSTEIN A OLOMOUC
Slavný filosof Ludwig Wittgenstein sloužil na Hané jako voják a v olomouckých uličkách s Paulem Engelmannem  probírali jeho stěžejní fiosofické dílo Tractatus.

15:00
ZDENĚK KRATOCHVÍL
KRAJINA JAKO PAMĚT A RŮZNÉ POVAHY MÍST
Struktura krajiny není jednorázový odlitek, ale srostlice mnoha odlitků, živých procesů, dějů i záměrných zásahů. Různé krajinné struktury (typy a složky) upřednostňují nebo znesnadňují další možné děje, podobně činí i různá jednotlivá místa. Tak je místo i krajina na jedné straně jakýmsi inspirátorem i mírným cenzorem, na druhé fyzicky realizovanou pamětí. Příklady hlavně z náboženské dimenze krajiny.

16:30
NAĎA JOHANISOVÁ, VÁCLAV ŽÁK
ŽIVOT NA DLUH
Proč se stále více zadlužují občané, firmy i celé vlády? Vznikají nové peníze jako dluh - a co to pro nás znamená? Je nějaká souvislost mezi dluhem ekonomickým a ekologickým? A jak z toho všeho ven?

18:00
HANA KOLÁŘOVÁ a další hosté
HLEDÁNÍ DOBRÉ SMRTI
Stejnojmenný film Tomáše Škrdlanta jako východisko k diskuzi o podobách smrti v životě člověka.

Neděle 29.4.
19:30       Divadlo hudby Olomouc
MINISTERSKÝ POTLACH
SETKÁNÍ S MINISTREM MARTINEM BURSÍKEM
a dalšími hosty
tradičně o aktuálních ekologických a společenských problémech.

Pondělí 30.4.
19:30      Divadlo hudby Olomouc
SEPP MALL
KRAJINA, KTERÁ SE SKLÁDÁ Z NEPŘÍTOMNOSTÍ
Landschaft die aus Abwesenheiten besteht (česko-německé čtení poezie a křest knihy).
Večer poezie Seppa Malla (*1955) současného básníka působícího v Meranu v Jižním Tyrolsku. Merano bude na večeru představeno. Autorské čtení z prvního českého výboru jeho lyriky Nein sagen und andere Gedichte / Říci ne a jiné básně, jenž vychází v překladu Sabine Eschgfäller v dvoujazyčném vydání v Olomouci. 
Sepp Mall píše básně, prózu a rozhlasové hry. Byl několikrát oceněn, mj. v roce 1990 Cenou za poezii města Innsbrucku, v roce 1996 vyhrál mezinárodní Meraner Lyrikpreis. Vydal knihy básní Läufer im Park (1992) a Landschaften mit Tieren unter Sträuchern hingeduckt (1998). Autorova „touha po jednoduchých obrazech“ se obrací k minulosti i současnosti, ke snu i bdění, ohledává vlastní město, venkovské krajiny a také místa, ležící za okny vlaku či za obrazovkou. Mall detekuje terén všedního dne a odkrývá něco, co se nedá uchopit, něco, co vyvolává otázky, co naznačuje směr smyslu, ale nic netvrdí: zříká se snahy konstruovat, konstatovat, hledat konsensus.
 Mězi dvěma nádechy - Venku procházejí zvířata - Lámou se mi tužky / mezi - prsty / bude léto - bude podzim - možná / je slovo - které nepomůže nikomu - Možná taky já budu - psát nožem - a něco zůstane - ze světlých míst - která rok / ještě má - Venku procházejí zvířata / kdo - udrží na uzdě mé ruce.
Večer je pořádán ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák a dvouměsíčníkem Listy.


EKOJARMARK
Občané, ekologická hnutí, humanitární organizace, řemeslníci a umělci. Informace o životním prostředí, tradiční řemesla, alternativní životní styl, netradiční zdroje energie, hudba, divadlo, hry pro rodiče s dětmi. Vyhlídka z radniční věže.
 ● Přírodě Olomouckého kraje – prezentace projšktu pro veřejnost ● TSMO (Ukázka aktivit a her pro děti informujících o třídění odpadů) ● Dům dětí a mládeže Olomouc ● Sagittaria … a další

KONCERT EDO 2007 – 1.5. Horní náměstí Olomouc:
  9:00  A.M.ÚLET
10:00  KOA
11:30  CELTIC CROSS
13:00  TRINI
14:30  TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR 
16:00 TAM TAM ORCHESTRA
17:30  PETER LIPA BAND  
V případě špatného počasí koncert : U KLUB Olomouc

A. M. ÚLET - Adamců múzický úlet
 Počátky prvního hudebního souboru manželů Adamcových se datují do roku 1994. Dvorním textařem a autorem repertoáru skupiny se stává kytarista Honza Adamec. V roce 1995 se basové kytary ujímá Jakub Skřebský. Zvuk skupiny posílil Radim Ilek na bicí nástroje a percussion a skupina v témže roce natáčí své debutové album „Bez bubnů a bez trumpet“ v obsazení 2 kytary, housle , flétny, percussion. Na flétny vystupuje Petra Krmelová, dnešní redaktorka ČT. V letech 1998-2000 skupina vystupuje s klarinetistou Martinem Peřinou, se kterým natáčí v roce 1999 CD „Kamkoli“. Od roku 1999-2003 kapela experimentuje s banjistou Ondřejem Bábkem (bývalý člen bluegrassové Modré půlnoci) a jazzovým baskytaristou Tomášem Kedziorem (současný moderátor ČRo Olomouc). Během své existence se skupina účastní festivalů po celé republice. Skladby z CD jsou dnes mimo jiné možné slyšet na vlnách rádií Proglas, ČRo Olomouc, Rádio Haná, AZ Rádio, atd… Po dvouleté pauze skupina navazuje a od léta 2005 pokračuje v linii moderního folk-rocku v sestavě: Honza Adamec – kytara, zpěv, Blanka Adamcová – housle, flétny, zpěv, Honza Dobiáš – 5-strunná baskytara, Radim Ilek – bicí, konga, percussion. Hudba A.M.Úletu se pohybuje na rozhraní folk-rocku s prvky blues, jazzu i folklóru (akustická autorská tvorba). Aranžmá skladeb je minimalistické s důrazem na texty. V srpnu 2006 odchází z kapely bubeník Radim Ilek, takže stabilní sestava A.M.Úletu se zúžila na tři muzikanty (Honza Adamec, Blanka Adamcová a Honza Dobiáš), se kterými v druhé polovině roku 2006 hostují Pavel Kunčar - percussion a Vladimír Vařeka - bicí.
http://amulet.ic.cz/

KOA
Počátky skupiny sahají do roku 1998, kdy Zuzana Navarová společně s Ivánem Gutiérrezem, kolumbijským písničkářem, rozšířila stávající duo o basistu Františka Rabu, perkusionistu a bubeníka Camila Callera a akordeonistu Mária Biháriho. V tomto obsazení vznikla dvě alba: "Skleněná vrba" a "Zelené album". Obě alba si získala přízeň nejen odborné veřejnosti, ale i širokého publika a zařadila se tak hned po svém vzniku ke špičce české hudby. Dodnes jsou řazena k tomu nejlepšímu co u nás v 90. letech vzniklo. Po odchodu Ivána Gutiérreze v roce 2000 zvuk kapely obohatil kytarista Omar Khaouaj a Koa se vydala směrem k propojování mnoha kulturních vlivů a žánrů. Vznikly desky "Barvy všecky" (Indies Records 2001), která je oceněna Akademií populární hudby hudební cenou Anděl v kategorii folk a dále získává Zlatou desku. V roce 2003 vychází "Jako Šántidéví" (Indies Records 2003). Autorsky se na obou deskách spolupodíleli vedle Zuzany Navarové i Mário Bihári a Camilo Caller. V současné době vystupuje kapela v obsazení: František Raba, Mário Bihári, Camilo Caller a Omar Khaouaj. Na jejím repertoáru se podílejí všichni členové kapely a Koa si získává stále širší obec posluchačů, kteří ji vyhledávají především na klubových scénách, kde tito brilantní a skvěle sehraní hráči mohou v intimním prostředí nejlépe předvést své individuální hráčské schopnosti i souhru celého ansámblu.
www.koa.cz

CELTIC CROSS
Mladá kapela z Ostravy jejímž hlavním inspiračním zdrojem je irská melodika. Hrají tradiční irské reely, jigy, polky a airy v netradičních, aranžích. Ovlivněni též hudbou ostatních keltských oblastí i jinými hudebními žánry. Hrají především instrumentální skladby, občas někdo obohatí melodie svým zpěvem. Marta Kotalová - akordeon. I když to tak opravdu někdy nevypadá, je kapelním smíškem a udržuje v kapele neustále dobrou náladu. Jakub Tengler - bicí, bodhrán, djembe, lžičky. Ač mlád buší do toho velmi dobře. David "Dave" Vysloužil - baskytara, kytara, zpěv. Hraje a vystupuje také jako písničkář. Lucie Mikesková - housle, nejmladší člen kapely. David Valenta - kytara, zpěv. Hraje v kapele Morgána. Veronika Vlčková - příčná a zobcová flétna, djembe. Hraje v kapele Jazzyk a Sherlock's band.
http://www.celticcross.cz/

TRINY
Dívčí skupina TRINY vznikla v roce 1999. Repertoár vychází z romské lidové písně zpracované pro trojhlas. Na koncertech doprovází trio kapela v tomto obsazení: basa, bicí, el. kytara, akustická kytara, housle a klávesy. Iveta Kováčová vystudovala konzervatoř v Praze. Jako host působila ve skupině Bacily a Naima. Vystupovala v muzikálech Hair a Krysař. V současné době je moderátorkou České televize. Jana Procházková (Tyšerová) vystudovala muzikálovou školu. Je častým hostem našich i zahraničních hudebních skupin. Vystupovala v muzikálech Krysař, Kráska a zvíře, Hamleta a Dracula.
Dagmar Podkonická vystudovala konzervatoř v Praze. Nazpívala duet s Karlem Gottem. Dlouhá léta působila jako zpěvačka country skupiny Sally Rose Band. Vystupovala v muzikálech 451° Fahrenheita, Dracula, Krysař a nyní vystupuje v muzikálu Kleopatra.
http://www.triny.cz/

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Tomáš Kočko je pracovitý, precizní, a poctivý propagátor lidové muziky, neúnavný pátrač po nových cestách, souvislostech, způsobech a formách, jak ji interpretovat současným hudebním jazykem a zpřístupnit tak dnešnímu publiku. Doložit by to šlo na mnoha příkladech, jeho čtyřmi dosavadními alby počínaje a účastí či spoluprací na řadě pozoruhodných hudebních projektech konče (viz. například hudební režii písničkového představení Těšínské nebe či produkce alba doommetalové kapely Silent Stream of Godless Elegy, v němž našel uplatnění i pro cimbálovku). Kočkův nejnovější muzikantský počin je album Poplór. Tomáš Kočko na konzervatoři začal studovat violu, po čase přeskočil na muzikálové herectví, které si doplnil ještě studiem operní režie. Inscenuje, skládá, zpívá, hraje a kromě velkých muzikálových scén je ho vidět i v malých klubech. Osou jeho hudby jsou valašská tematika i poezie. Druhou významnou částí repertoáru je původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tematikou, zvláště pověstmi a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár kapely doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy. Zvuk skupiny je akustický, poučený rockem, world music i jazzem.
http://www.kocko.cz/

TAM TAM ORCHESTRA
Vznikl v roce 1999. V současnosti skupinu tvoří kapelník Miloš Vacík hraje na speciálně sestavenou bicí soupravu, etnické bicí nástroje, perkuse a zpěv. Zpěvačka, tanečnice Tereza Petrášová hraje také na perkuse všeho druhu. Perkusista Martin Kreuzberg obohacuje rytmy o velké množství afro-brazilských a kubánských bicích nástrojů. Rytmickou sekci doplňují kytarista Jakub Hlobil a basista Martin Drahoňovský. Etnické, zobcové, a příčné flétny rozeznívá Jakub Klár. Celá tato formace tvoří taneční, groovovou kapelu, která vychází z etnické hudby, world music. Kapela čerpá mimo jiné z brazilských, kubánských a afrických rytmů. Koncerty orchestru jsou strhující zábavou. C roce 2005 vydal TTO CD Rytmikon. Na rozdíl od sambového debutu Tam Tam Orchestra z roku 2000 jde o výrazný příklon od instrumentálních skladeb k písničkám, kde nechybí ani české texty.
http://www.tamtam-orchestra.cz/orchestra.html

PETER LIPA BAND
Peter Lipa – jedna z nejvýznamnějších osobností slovenského jazzu – se narodil v Prešově. Zpěvák, skladatel, organizátor, moderátor, manažer jazzového dění, dlouholetý dramaturg a promotér evropskeho festivalu Bratislavské jazzové dni. V anketě časopisu Mezinárodní jazzové federace Jazz Forum se už v 80. letech pravidelně umísťoval mezi nejlepšími evropskými jazzovými zpěváky. Vychází z blues, soulu i klasického mainstreamového idiomu. Jeho rozpětí sahá od klasických jazzových standardů a dixielandu přes latinskoamerický jazz, jazzový šanson a spirituál až po funky a rock. Netají ovlivnění zpěváky, jako jsou Jimmy Rushing, Ray Charles, Al Jarreau, Joe Cocker či Bobby McFerrin. V současnosti se dopracoval k „nadštylovému" písničkářství. Hrál ve skupinách  tejto skupine hrali študenti architektúry a stavebnej fakulty SVŠT (Daniel Winter gitara, Bruno Beiszetzer - basgitara, Ľubo Dolinský - bicie a gitarista Rasťo Vacho, s ktorým potom Lipa dlhé roky spolupracoval. Istopolitana (1967), Blues Five (1968-69), Orchester Gustáva Offermana (1969-71), Revival Jazz Band (1972-77), Hej (1977-79), Combo Petra Lipu (1977-90), Lipa - Andršt Blues Band (1980-86), Duo s Petrom Breinerom,  T R Band (1986 - 1995), Spirituály, Peter Lipa Band (1997-98), Lipa - Šeban Band (1997-98), Lipa - Tatár Buntaj Gašpar Žáček Band (1999 - dodnes), Gabriel Jonáš feat. Peter Lipa (1999)
s Jurajom Kalászom, Visegrad Blues Band (2004). Spolupracoval s hudebníky: Gabriel Jonáš, Emil Viklický, Ladislav Gerhardt, Milan Svoboda, Peter Breiner, Dežo Ursiny a Pavel Daněk
http://www.peterlipa.com/

DIVADLA PRO RODIČE S DĚTMI NA NÁDVOŘÍ RADNICE:
9,30; 10,30; 11,30 hod. DIVADLO ŠTĚK HRANICE

Čtvrtek 3.5.
20:00      Chrám Svatého Michala
VARHANNÍ KONCERT.
HIROKO INOUE (Japonsko).
Slavnostní zakončení EDO 2007 s výjimečnou varhanicí.
Program: Georg Boehm: Preludium C dur, Johann Sebastian Bach: Chorální předehra "Ich ruf’zu dir, Herr Jesu Christ", BWV 639, Toccata a fuga F dur, BWV 540, Partita g moll "Sei gegrüsset, Jesu gütig", BWV 768, Michail Tariverdiev: Chorální preludium c moll „Podle starých mistrů“, Michio Miyagi-Hiroko Inoue:  "Jarní moře", Jan Grossmann: Introdukce a passacaglia, César Franck: Preludium, fuga a variace, Charles-MarieWidor: Allegro z VI. symfonie pro varhany.


 VÝSTAVY EKOLOGICKÝCH DNÜ OLOMOUC 2006

● 16.4.– 11.5. 2007 >>> DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OLOMOUC, GALERIE
LESNÍ SVĚT (VÝTVARNÁ SOUTĚZ POZNEJ A CHRAŇ)
Výstava dětských prací vybraných porotou soutěže. Vernisáž 24.4. od 16 hodin. Pořádá DDM Olomouc.

● 23.4.– 1.5. 2007 (9:00-17:00, mimo víkend) >>> HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
VÝSTAVA O ODPADECH NA OLOMOUCKU
Aktuální informace o tom, co se děje s komunálním i tříděným odpadem v
Olomouci. Proč není spalování odpadů řešením? A co skládky? Možnost prohlídky meziproduktů recyklace. Víte o možnosti kompostování v paneláku? Přijďte si prohlédnout náš žížalový kompostér!.  Pořádá Hnutí DUHA Olomouc.

● 30.4.– 18.5. 2007 >>> SÍDLO OLOMOUCKÉHO KRAJE (předsálí kongresového sálu)
OSTRAVSKÉ MENHIRY. VOJTĚCH BARTEK.
Fotografická výstava pořádaná ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě a Olomouckým krajem.

● 30.4. – 1.5. 2007 >>> HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
JURTA – MONGOLSKO
Mongolsko představené na fotografiích a také prostřednictvím originálního nábytku. Lidé se budou moci seznámit s činností organizací SPM, INEX a Agentury rozvojové pomoci Olomouckého kraje. Stavba jurty 30.4. od 16 hodin. Pořádají: INEX-SDA a Společnost přátel Mongolska.


VE SPOLUPRÁCI S FESTIVALEM DIVADELNÍ FLÓRA                               1.5. 2007

Téma: Člověk mezi lidmi

11.00   Moravské divadlo / „za oponou“
Witold Gombrowicz
FERDYDURKE
Teatr Provisorium & Kompania Teatr Lublin / PL
Festivalovými cenami (mj. Fringe First na prestižní edinburské přehlídce) ověnčené svébytné zpracování kultovního románu – v osobitém pojetí jednoho z nejrenomovanějších evropských souborů.
Režie: Janusz Opryński & Witold Mazurkiewicz

16.30   Divadlo hudby
Mario Gelardi
ZLOMATKA
Divadlo v Řeznické Praha
První české uvedení hry současného dramatika, scenáristy a režiséra, pojednávající nejen o konfliktu homosexuálního syna a jeho svérázné bigotní matky.
Režie: Peter Gábor

20.00   Moravské divadlo
Božena Němcová
DIVÁ BÁRA (Viktorko! Karlo!! Báro!!!)
Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Poetická koláž – vzniklá na základě scénářů Evy Tálské a Matěje T. Růžičky – mapující pohnuté osudy tří výjimečných žen.
Režie: Jan Antonín Pitínský


 DOPROVODNÉ PROGRAMY EDO 2007Aktivity, které v rámci programu EDO pořádají jiné organizace.O.P.S. Sluňákov je považuje za doplnění programu a názorové pestrosti EDO, neznáme však obsah a scénář těchto programů a neručíme za jejich obsahovou náplň.

Sobota 14.4.
8:00    SRAZ PŘIHLÁŠENÝCH U LETADLA
EKOFARMY NA JAŘE, EXKURZE.
Pečení biochleba v Leštině, ekologický chov slepic v Bílé Vodě a
farma s chovem ovcí, skotu a koní (včetně projížďky pro odvážné). Biosvačina
na cestu. Příspěvek na autobus 200 Kč. Pro předem přihlášené a informace na mobilním telefonu 731 171 893.
Pořádá: Hnutí Brontosaurus Jeseníky.

Čtvrtek 19.4.
18:00    GALERIE U MLOKA, P CENTRUM
POROD JE KRÁSNÝ
Ekologie krajiny ženského nitra. Reakce na stav českého porodnictví s naznačením možnosti změn. Reflexe zkušeností s medicínskými porody a vyprávění žen, které rodily tak jak chtěly. Hosty pořadu budou dula z Olomouce a možná přijde i porodník! Právní hledisko zprostředkuje právnička z organizace Liga Lidských práv. Vítány jsou nejen ženy, ale i jejich partneři, protože ti jsou jak se zdá v záležitosti porodu docela důležití.
http://www.aktivni_materstvi.bloguje.cz.
Pořádá: Hnutí za aktivní mateřství
 
Sobota 21.4.
18:00    BUDDHISTICKÉ CENTRUM GOTAMA
(ulice 28. října 5 naproti vchodu do Prioru v ulici vedoucí na Horní náměstí)
JE MEZINÁBOZENSKÝ DIALOG K NĚČEMU DOBRÝ?
Když máte s někým problém, je lepší si s ním popovídat nebo raději ne? Povídání o mezináboženském dialogu za účasti Mgr. Víta Machálka, odborného asistenta katedry religionistiky a filosofie na filosofické fakultě university Pardubice. Vít Machálek má zkušenosti s dialogem křesťanů a muslimů, momentálně píše doktorskou práci o postojích křesťanů k islámu. K diskusi do maličkého buddhistického centra v centru města vás zvou katolík z Brna a buddhista z Olomóca. http://www.volny.cz/gotama.
Pořádá: Buddhistické centrum Gotama

Úterý 24.4.
18:00    CAFE ART RUSTICO
(u podchodu k autobusovému nádraží, ulice Ostravská 31)
PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU REALITA.TV
Autorské čtení, projekce s povídáním a diskuse na téma ochrana a záchrana zvířat.  
Pořádá Realita.tv. (www.realita.tv)

18:00    BUDDHISTICKÉ CENTRUM GOTAMA
(ulice 28. října 5 naproti vchodu do Prioru v ulici vedoucí na Horní náměstí)
BUDDHISTICKÝ VEČÍREK. DVEŘE STÁLE OTEVRENÉ
Večerní party v buddhistickém centru pro veřejnost i praktikující. Krátká prezentace škol sdružených v centru, potom povídání, pohoštění, video, prostě zábava. Na šakuhači, tradiční japonskou bambusovou flétnu bude hrát Petr Ogurek. Zváni jsou všichni bez ohledu na pohlaví, věk a konfesi.  http://www.volny.cz/gotama.
Pořádá: Buddhistické centrum Gotama.

Čtvrtek 26.4.
17:00 FONTÁNA CENTRUM (EDELMANNŮV PALÁC, Horní n. 5)
ZAHRADA V SOULADU S PŘÍRODOU.
Jak se obejít zcela bez chemických prostředků a při tom nepřijít o celou
úrodu, jak si na zahradu přilákat pomocníky z živočišné říše, jaké jsou
výhody a nevýhody mulčování, jak udržet půdu zdravou, včetně hlavních zásad
pro kompostování a další. Přednáší Ing. Helena Vlašínová (MZLU Brno) autorka
knihy Zdravá zahrada (nakladatelství ERA, 2006), kterou bude možno na besedě
zakoupit. Vstupné 20,-.
Pořádá Hnutí DUHA Olomouc.


 VÝTVARNÁ SOUTĚŽ  EKOLOGICKÝCH DNŮ OLOMOUC 2007

Spolupořadatelé EDO 2007:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, OLOMOUCKÝ KRAJ, MŽP ČR
Moravské divadlo Olomouc - Divadelní Flóra, Divadlo hudby Olomouc,
Česká asociace studentů psychologie, Dům dětí a mládeže Olomouc,
ZO 71/02 ČSOP Upolín, Olomouc historická, Unie pro řeku Moravu,
ZOO Olomouc - Svatý Kopeček, Odbor životního prostředí MmOl,
Odbor vnějších vztahů a informaci MmOl, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Buddhistické centrum Gotama, Realita.tv,
Dvouměsíčník Listy, Technické služby města Ol., Petr Planý.
EDO 2007 podpořili:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
OLOMOUCKÝ KRAJ,
PROFIT, DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLOMOUCE,
OLOMOUC TŘÍDÍ ODPAD.

Mediálními partnery EDO 2007 jsou:
TV MORAVA, s.r.o.,
MF DNES Olomouc,
ČESKÝ ROZHLAS Olomouc

Změny programu pravděpodobné.
Informace: 585 378 345,
info@slunakov.cz
www.slunakov.cz
 
a teletext ČT1 v rubrice Ekologie


 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí