zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

11.04.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 11. dubna 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

6.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 352/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

7.
Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
č.j. 353/07 - předběžně rozesláno dne: 21.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

8.
Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
č.j. 386/07 - předběžně rozesláno dne: 28.03.2007
Předkládá: ministr zemědělství

17.
Návrh Pravidel Národního programu environmentálního značení
č.j. 443/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

K projednání bez rozpravy:

26.
Návrh na obeslání 59. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise (Anchorage, Spojené státy americké, 5. - 31. května 2007)
č.j. 444/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

32.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro spol. AQUAŠUMAVA, s.r.o. k vjezdu na účelovou komunikaci Čeňkova Pila - Turnérova chata a k stavbě čistírny odpadních vod u objektu Turnerovy chaty
č.j. 412/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona 114/1992 Sb., pro Sportovní klub X – AIR Ostrava za účelem vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci vedoucí na vrchol Lysé hory v rámci pořádáni „Českého poháru v běhu do vrchu“ dne 26. 5. 2007
č.j. 413/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a) a d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras a to za účelem provádění speleologické činnosti
č.j. 414/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Národní přírodní rezervace (NPR) Praděd v CHKO Jeseníky - povolení vstupu a sběru entomologického materiálu - brouků čeledi nosatcovitých, žadatel Ing. Bořivoj Malec, Generála Krátkého 2, 787 01 Šumperk
č.j. 415/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Zvláště chráněná území v CHKO Bílé Karpaty a okolí - výzkum pestřenek, žadatel RNDr. Libor Mazánek, Ph.D., bytem 779 00 Olomouc, Starodružiníků 2
č.j. 416/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Český kras, pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 
č.j. 417/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO České středohoří uvedených v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p., LS Litoměřice, za účelem použití biocidů v I.a II. zóně CHKO České středohoří
č.j. 418/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. e), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žebračka za účelem vysazování nepůvodního druhu ryby - amura bílého do lokality „Laguna I“ a nepovolení výjimky pro lokalitu „Laguna II“
č.j. 419/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro ČSAD autobusy Plzeň a.s. k vjezdu motorových vozidel na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina za účelem přepravy turistů
č.j. 420/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Přírodní rezervace (PR) Kuchyňka a PR Hradec - povolení sběru živočichů v rámci průzkumu společenstva suchozemských a vodních měkkýšů, žadatelka Mgr. Alena Míkovcová, bytem Neumannova 1453/22, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, studentka postgraduálního studia na Přírodovědecké fakultě UK Praha
č.j. 422/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Národní přírodní rezervace (NPR) Brouskův mlýn - inventarizační průzkum brouků čeledí střevlíkovití, tesaříkovití, kovaříkovití, nosatcovití a slunéčkovití, žadatelé František Grycz a Jaroslav Blízek z Českých Budějovic a Dušan Čudan z obce Brloh
č.j. 423/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro paní Janu Soukupovou a pana MUDr. Stanislava Soukupa, bytem Husova 46, Mělník, k vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem pořizování fotografií
č.j. 424/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

44.
Národní přírodní rezervace (NPR) Lednické rybníky a Národní přírodní památka (NPP) Pastvisko u Lednice - žádost pana Vladislava Hájka, bytem Smetanovo nábřeží 30, 690 02 Břeclav, o povolení vstupu za účelem kroužkování ptactva
č.j. 425/07 - předběžně rozesláno dne: 02.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

45.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 v § 34 odst. 1 písm. b, v § 36 odst. 2 a v § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. a II. zóny CHKO Šumava a PR Měsišťské rokle, PR Prameniště, PR Onen Svět, PR Zhůřský lom, PR Kepelské mokřady, PR Amálino údolí, PR Brčálnické mokřady, PR Svobodova niva a PP Královský hvozd, a to za účelem použití biocidů proti kůrovcům na smrku
č.j. 448/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

46.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a § 26, odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero, a to za účelem použití biocidů proti lýkožroutu smrkovému a proti klikorohu borovému a lalokonosci černému
č.j. 449/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

47.
CHKO Litovelské Pomoraví - vstup mimo cesty a sběr rostlin v Národní přírodní rezervaci (NPR) Vrapač, NPR Žebračka a sběr rostlin v Přírodní rezervaci (PR) Litovelské luhy, PR Doubrava, PR Templ, PR Bradlec a PR Hejtmanka pro účely výzkumu v rámci disertační práce, žadatel Mgr. Tomáš Berka, Slavíčkova 22, 586 02 Jihlava
č.j. 450/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

48.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku pro Český svaz kanoistů, sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 - Strahov, k pořádání tradičního závodu ve vodním slalomu, sjezdu a raftingu na horním toku Labe pod přehradou Labská
č.j. 453/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

3.
Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006 a celkově od počátku velké privatizace 
č.j. 437/07 - předběžně rozesláno dne: 04.04.2007
Předkládá: ministr financí

 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí