zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společný mezinárodní studijní obor Biological Chemistry byl slavnostně zahájen

16.04.2007
Příroda
Chemické látky
Společný mezinárodní studijní obor Biological Chemistry byl slavnostně zahájen

Dne 10. dubna byl v Linci slavnostně zahájen přeshraniční bakalářský obor Biologická chemie připravený díky intenzivní spolupráci Jihočeské univerzity a Keplerovy univerzity v Linci. Biological Chemistry je interdisciplinárním a přeshraničním oborem z oblasti věd o živé přírodě (Life sciences), který nabízí široké vzdělání v chemii, biochemii, biologii, biofyzice a příbuzných moderních disciplínách. Představení oboru se zúčastnili rektoři obou univerzit, prof. Václav Bůžek a prof. Norbert Ardelt, reprezentanti politického a ekonomického života z obou zemí i garanti oboru.  

Oba rektoři ve svých zahajovacích projevech zdůraznili význam otevřené spolupráce a vzájemné podpory, bez kterých by společně realizovaný obor nemohl vzniknout. „Pouze v atmosféře vzájemné tolerance, respektu k výsledkům vědecké činnosti, podpory a osobního nasazení řady kolegů a kolegyň z Univerzity Jana Keplera a Jihočeské univerzity, jimž patří má slova hlubokých díků, mohl vzniknout přeshraniční studijní program biologická chemie“, řekl rektor JU prof. Václav Bůžek. Zdůraznil rovněž přínos nově vzniklého oboru: „Uskutečňování přeshraničních studijních programů mezi univerzitami v Linci, Pasově a Českých Budějovicích vytváří nové studijní příležitosti nadregionálního významu. Prohlubuje vědecké kontakty mezi univerzitami. Nabízí nové odborné a jazykové kompetence i praktické zkušenosti posluchačům a posluchačkám bez ohledu na jejich státní příslušnost. V neposlední řadě přináší řadu nových impulsů do společenské a technologické praxe středoevropských regionů.“

Prezentace nového studijního oboru se ujali děkan Biologické fakulty JU prof. Libor Grubhoffer a prof. Dr. Norbert Müller. Biological Chemistry je bakalářský obor, který vedle vzdělání v profilových předmětech (chemie, biochemie, biologie) nabízí základy matematiky, informatiky a fyziky. Je unikátní svým důrazem na multidisciplinaritu, komplexní myšlení, spolupráci v mezinárodním týmu a komunikační dovednosti. Jazykem studia je totiž angličtina, čeští studenti budou vedeni také k osvojení němčiny. Důraz je kladen i na moderní formy studia - značnou část studia tvoří praktická cvičení, klasické přednášky budou doplněny e-learningem. Struktura studia předpokládá, že první rok stráví studenti v Linci, druhý v Českých Budějovicích, třetí pak na jedné z univerzit podle zaměření svého bakalářského projektu.

Absolventi oboru získají profesní kvalifikaci pro práci ve výzkumných a vývojových institucích (akademických, soukromých a veřejných) či pro práci ve veřejné správě. Další možností je navazující magisterské a poté doktorandské studium. V nabídce navazujícího magisterského studia jsou např. obory Molekulární biologie, Biologická chemie nebo Bioinformatika. Počítá se také s vytvořením magisterského stupně oboru Biological chemistry.

Pro první rok oboru Biological Chemistry, který bude zahájen 1. října 2007, se počítá s přijetím 20 až 30 studentů. Polovina bude z Čech, druhá polovina z Rakouska. Děkan Biologické fakulty JU prof. Libor Grubhoffer vyjádřil uspokojení nad tím, že na české straně se ke studiu přihlásilo již 22 uchazečů. Přitom nároky na ně jsou nemalé – vyžaduje se dobrá znalost přírodních věd, dobrá znalost němčiny a alespoň pasivní angličtina. Předpokládá se rovněž velké nasazení a schopnost pracovat v mezinárodním týmu. Jak shrnul prof. Dr. Norbert Müller: „Wir suchen die besten.“   

11. 4. 2007
Hana Bumbová
tisková mluvčí, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
www.jcu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí