zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajem blanických rytířů - venkovská turistika trochu jinak

21.04.2007
Příroda
Krajem blanických rytířů - venkovská turistika trochu jinak
Cestovní ruch na venkově zasahuje výraznou měrou do kvality života místních obyvatel, ale je také jednou z mála příležitostí rozvoje regionu.
Název projektu: Kraj blanických rytířů

Příjemce dotace: Český svaz ochránců přírody Vlašim

Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi (ČSOP Vlašim), který je příjemcem dotace, se dlouhodobě věnuje ochraně přírody, rozvoji regionu a vlastivědné práci na Podblanicku. ČSOP Vlašim je regionálním centrem Českého svazu ochránců přírody pro střední Čechy a funguje také jako krajské středisko environmentálního vzdělávání a výchovy. Mezi jeho hlavní aktivity patří provozování stanice pro handicapované živočichy, péče o přírodovědně cenná území a historické objekty (prostřednictvím Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka), ale např. také provoz ekoporadny, kde probíhají odborné přednášky a vzdělávací akce pro děti. ČSOP Vlašim je partnerem krajského úřadu Středočeského kraje a zřizuje pozici euromanažera.

MOTIVY A CÍLE

Cestovní ruch na venkově zasahuje výraznou měrou do kvality života místních obyvatel, ale je také jednou z mála příležitostí rozvoje regionu. Vzhledem k rozsahu naší činnosti jsme se rozhodli zahájit propagaci regionu jakožto turistické destinace, ale s aspekty udržitelného rozvoje a šetrného cestovního ruchu.

Cílem projektu tak, jak jsme jej uvedli v projektové žádosti, je vytvoření a realizace koncepční propagace nově definovaného regionu oblasti cestovního ruchu Středočeského kraje - Kraje blanických rytířů - na bázi rozvoje šetrného cestovního ruchu, vlídného k přírodě i místním obyvatelům.

V rámci lokality Podblanicka tak projektem řešíme zejména chybějící službu propagace cestovního ruchu. Cílem projektu je však také vytvoření nové turistické oblasti včetně nových turistických produktů, jako např. napojení regionu do projektu Greenways Praha-Vídeň se Stezkou dědictví, vedenou po nejkrásnějších zámeckých parcích a dalších zajímavostech.

Oblast kolem bájné hory Blaník využívá svůj přírodní i architektonický potenciál ve spojení se známou legendou o blanických rytířích, kteří v této hoře sídlí. Region přijal název vycházející z legendy a propojuje všechny výstupy akce tímto tématem.

Důležitou souvislostí je, že akce navazuje na tři investiční projekty realizované v rámci rozvoje cestovního ruchu ve Vlašimi a Kondraci, podporované ze SROP, jejichž propagace je rovněž součástí Kraje blanických rytířů.

PROJEKT TÉMĚŘ PRO VŠECHNY

Cílovou skupinu projektu jsme ve studii proveditelnosti rozdělili do 4 kategorií, které tvoří základní návštěvnickou strukturu. Členění je v místě působení naší propagace. Primárně se soustředíme na Prahu a střední Čechy, což je z hlediska médií poměrně výhodná pozice. Jsme nedaleko více než milionového hlavního města s jeho satelity a vysokou poptávkou po návštěvě venkova. Právě tímto směrem jsme tak převážně realizovali například nákup médií.

Cílová skupina pro oblast cestovního ruchu je poměrně široká, nicméně jsme si stanovili alespoň základní členění:

- aktivní turisté, cykloturisté - "mladé páry" - víkendové a krátkodobé akce "na kolo",

- aktivní turisté, cykloturisté - "mladé rodiny", "senioři" - dovolená/ víkendovky "do přírody",

- turisté, cyklisté, menší zájmové skupiny, (polo)profesionálové - hromadný trénink, soustředění, klubové akce apod.,

- převážně rodiny s dětmi - jednodenní výlet,

- obyvatelé regionu Podblanicka.

PARTNEŘI PROJEKTU

Celý projekt je postaven na partnerství veřejného sektoru, a to včetně jeho financování. Bez tohoto vztahu bychom nebyli schopni projekt realizovat. Hlavními partnery, kteří se navíc podílejí na nákladech projektu, jsou Město Vlašim a obce Načeradec, Kamberk, Kondrac, Louňovice pod Blaníkem, Pravonín a Trhový Štěpánov. Dalšími partnery jsou instituce (Muzeum Podblanicka, Nadace Partnerství) i podnikatelé v cestovním ruchu.

Právě společné financování propagace regionu je jedinou cestou pro její udržení i poté, kdy se štědré evropské fondy uzavřou. Chápeme situaci jako startovní pozici, kdy máme možnost vytvořit základ a díky médiím o sobě dát vědět. Ve vysoce konkurenčním prostředí ostatních českých regionů je nezbytná neustálá aktivita a prezentace turistického regionu.

Cestovní ruch v kraji jako produkt: odpovídat musí i propagační kampaň

Základním předpokladem pro realizaci projektu - v tomto případě neinvestiční propagační kampaně - byla důkladná znalost způsobů a možností marketingových komunikací. Propagace cestovního ruchu je standardní produktovou kampaní s ověřenými zásadami. Pokud žadatelé nemají zkušenosti, je nutné najmout odborníka, neboť v regionech většinou dochází k nevhodnému mixu využití prostředků, a tím i k jejich velkému plýtvání, jehož důsledkem je i nižší účinnost kampaně a zasažení malého počtu potencionálních zákazníků - turistů. Častou chybou bývá zaměření jen nebo především na výrobu tiskových materiálů, obrazových nosičů nebo CD-ROMů, často zbytečně nákladných, a opomíjí se to zásadní - zviditelnění regionu a jeho atraktivit prostřednictvím médií. Základním pravidlem reklamy je přepočet nákladů na zasažení 1000 osob cílové skupiny (tzv. CPT) a nasazení médií včetně internetu v kombinaci s dalšími podpůrnými aktivitami je zcela nezbytné.

Pro lepší představu o rozsahu projektu uvádíme hlavní aktivity:

- výroba tematicky členěných tiskových propagačních materiálů včetně distribuce,

- účast na veletrhu cestovního ruchu,

- zajištění inzerce a publicity v tisku, na internetu a billboardech,

- vytvoření webových stránek www.blanicti-rytiri.cz.

Práce byla časově i profesně velmi náročná, neboť jsme začínali prakticky od nuly. Nebyly webové stránky, fotografie, texty, téměř nic, o co bychom se mohli opřít. S výsledky jsme spokojeni, ale je nám jasné, že jsme zatím položili jen základní kameny. Rozvoj cestovního ruchu je běh na dlouhou trať a budeme se snažit ve svém úsilí pokračovat.

Vzhledem k tomu, že projekt je již u konce (závěrečnou zprávu budeme odevzdávat v červnu), připravujeme se na jeho pokračování. Projekt bude po aktuálních zkušenostech zase trochu jinak nastavený. Již máme základy, grafiku i texty. Teď nás čeká spíš doba hledání turisticky zajímavých témat.

V každém případě rádi opět využijeme historickou příležitost podpory regionů a budeme společně s rytíři bojovat o dotaci a poté o nové návštěvníky, kterým máme co nabídnout.


Záměr projektu má již několikaletou historii. S partnery v regionu jsme již dříve uvažovali o zajištění propagace regionu s výbornými podmínkami pro venkovskou turistiku, ale větší prostředky na propagaci nebylo možné získat z obecních rozpočtů. Díky možnosti dotace jsme spojili své síly a právě zásluhou společného spolufinancování z obecních rozpočtů bylo možné takto realizovat, alespoň v našich podmínkách, velký projekt.

Oproti jiným regionům máme velkou výhodu ve známé legendě o blanických rytířích, kterou jsme se snažili v propagaci, byť s určitou licencí, uplatnit. Domnívám se, že se velmi zdařila grafika a základní obrazový motiv rytíře na kole, který v našem projektu dobře funguje, je výrazný a ve spojení s fotografiemi krásné přírody a zajímavých turistických cílů zaujme, což je v propagaci cestovního ruchu základní podmínkou.

Nejsložitější a zároveň nejlépe využitelná je interpretace místních pověstí, legend, příběhů. Kolem blanických rytířů je jich několik, a již jsme je využili na nové cyklotrase vybudované v návazném projektu. Hledáme však i další inspiraci v místní historii.

V případě realizace projektu Kraj blanických rytířů je to stejné jako v každé jiné práci. Úspěch a výsledky jsou dílem několika jednotlivců, kteří se rozhodli dosáhnout cíle a měli jasnou vizi. Naštěstí jsme našli porozumění u starostů obcí, kteří cítí smysluplnost propagace regionu, byť je to asi z jejich pohledu a množství problémů jedna z nejméně důležitých oblastí.

Financování projektu

Projekt získal dotaci ve 2. kole Grantových schémat SROP ve Středočeském kraji - 4.1.2 Rozvoj služeb pro cestovní ruch.

Celkové uznatelné náklady projektu 2 979 780,00 Kč

Dotace EU 67,5 % 2 011 351,50 Kč

Dotace SR 22,5 % 670 450,50 Kč

Vlastní zdroje žadatele

297 978,00 Kč

AUTOR: Petr Zapletal

Manažer projektu, o.s. Podblanickem
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
Kongres  STUDIO, spol. s r.o.
22
11. 2017
22-24.11.2017 - Konference
Štrbské Pleso
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v Litoměřicích
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v obci Kurdějov (u Hustopečí)
23
11. 2017
23-24.11.2017 - Konference
v Litoměřicích
ASIO, spol.s r.o.
24
11. 2017
24.11.2017 - Ostatní akce
od 09:30 do cca 11:00, na YouTube
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí