zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak legalizovat nepřihlášené studně

20.04.2007
Voda
Legislativa
Jak legalizovat nepřihlášené studně
Odhaduje se, že zhruba 8 % lidí je závislých výhradně na vlastním zdroji podzemní vody.
Těch se může týkat povinnost mít povolení k odběru vody ze studny, říká ředitel odboru vodního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Daniel Pokorný, kterému jsme položili následující otázky.

Podle jakého zákona a jakým způsobem je nutno legalizovat nepřihlášené studně?

Předně bych rád vyvrátil zprávy v médiích o tom, že zavádíme evidenci studní. Tak tomu opravdu není.

Musíme rozlišovat dva případy: Za prvé studny, které byly vybudované před rokem 1955, pro něž není potřeba mít v ruce "papír" a odběr podzemní vody se má za povolený i po 1. lednu 2008. Týká se to fyzických osob mimo rámec jejich podnikatelské činnosti.

Za druhé studny vybudované po 1. lednu 1955, u nichž musí být odběr povolený rozhodnutím příslušného správního orgánu. Povinnost mít platné rozhodnutí u studní vybudovaných po 1. lednu 1955 vyplývala ze zákona o vodním hospodářství (č. 11/1955 Sb.) a byla převzata i pozdější legislativou (dnes vodní zákon číslo 254/2001 Sb.). Není to tedy žádná nová povinnost.

Formuláře žádostí o povolení k odběru podzemní vody existují ve dvojí podobě: zjednodušené pro jednotlivé občany (domácnosti) a základní v případě ostatních žadatelů. Žádosti jsou k dispozici na příslušném vodoprávním úřadu nebo v elektronické podobě na internetových stránkách www.zanikpovoleni.cz.

Co musí žádost obsahovat a kam se podává?

Vše, co má být k žádosti o povolení k odběru podzemní vody doloženo, je uvedeno ve zmíněném formuláři. Vodoprávní úřad s vyplněním i konkrétními dotazy žadatelů pomůže. Fyzické osoby mimo rámec své podnikatelské činnosti podávají žádosti u pověřeného obecního úřadu, ostatní žadatelé u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V případě odběrů z tzv. hraničních vod je příslušným krajský úřad.

K žádosti o povolení k odběru podzemní vody pro vlastní potřebu není třeba dodávat doklad o rozboru vody.

Občan či podnikatel má na svém pozemku studnu a nemá k ní žádný stavební doklad? Musí si dodatečně zařídit kolaudaci?

Pokud vodoprávní úřad prokazatelně zjistí, že studna byla postavena bez stavebního povolení, anebo vlastník sám tento fakt úřadu sdělí, musí vodoprávní úřad zahájit řízení o odstranění takové studny. V tomto řízení lze k žádosti vlastníka dodatečně takovou stavbu povolit za zákonem stanovených předpokladů. Pokud vodoprávní úřad neprokáže, že studna byla postavena bez stavebního povolení, řízení o odstranění studny nezahájí.

Podle stavebního zákona se studna považuje za povolenou v případě, kdy dokumentace studny nebyla vůbec pořízena, nedochovala se, nebo není v náležitém stavu. Vlastník stavby je pouze povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení, popřípadě tzv. pasport stavby studny.

Do jakého termínu je nutné mít povolení k odběru podzemní vody?

Ten, kdo povolení k odběru podzemní vody již dnes má a zaniká mu k 1. lednu 2008, může buď do letošního 1. července požádat o prodloužení jeho platnosti, nebo může kdykoliv požádat o vydání povolení nového, které by mělo nabýt právní moci do 1. ledna příštího roku. Kdo žádné povolení dosud nemá a mít by ho měl, smí požádat o vydání nového povolení příslušný vodoprávní úřad kdykoliv.

Jaké jsou sankce?

Ten, komu by byl prokázán odběr podzemní vody bez platného povolení, se může jako fyzická osoba mimo rámec svého podnikání vystavit pokutě až 50 tisíc korun a jako fyzická osoba podnikající či právnická osoba pokutě až do 10 milionů korun. Důkazní břemeno je vždy na správním orgánu, kterým je buď obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo Česká inspekce životního prostředí. Ministerstvo zemědělství opakovaně upozorňovalo na to, že se žádné plošné kontroly nechystají a že kontrolní činnost bude stejně jako doposud namátková.

AUTOR: Monika Kábová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí