zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropa chce sbírat efektivně

23.04.2007
Odpady
Evropa chce sbírat efektivně
Na začátku března v Praze zasedalo předsednictvo evropské organizace WEEE Forum.
Jeho zástupci se podělili o své zkušenosti a poznatky. Kromě jiného i o to, jak se jim daří dosahovat evropské direktivy sběru 4 kg elektrozařízení na obyvatele a rok. Významným tématem bylo také snižování nákladů a zvyšování kvality jednotlivých systémů.

Evropa chce sbírat efektivně

Ve většině zemí existuje jeden systém pro všechny kategorie produktů, ale v některých jich existuje více, i pro jednotlivé kategorie výrobků.

JEDEN SYSTÉM PRO KAŽDOU KATEGORII

Podle Filipa Geeertse, presidenta WEEE Forum (Recupel Belgie), by ideální situace zřejmě byla, kdyby existoval jeden systém pro každou produktovou kategorii. Takovým způsobem se dá hodně uspořit, protože nedochází k překrývání jednotlivých systémů. Jde o úspory plynoucí z objemu, vše je přehlednější pro spotřebitele a pro stát je snazší dohlížet nad jedním systémem. Další výhodou je možnost finančních záruk.

Z porovnání údajů, které má WEEE Forum k dispozici, vyplývá, že většina existujících systémů má větší zkušenosti a přehled o produktech a jejich sběru. Díky tomu mohou výrazně snižovat náklady na logistiku a zpracování, dojednávat lepší podmínky s provozovateli. Ve většině zemí jsou ale náklady především na dopravu ještě poměrně vysoké. Také proto je nutná vzájemná výměna informací a údajů, jejich analýza a výklad, a následně zlepšovat kvalitu a efektivitu jednotlivých systémů. Platí všeobecný zájem na tom, aby WEEE Forum pomáhalo při vzniku nových systémů a zároveň umožňovalo učit se jeden od druhého.

"Pokud jde o Belgii, kde žije 10 milionů obyvatel, je možné založit druhý systém. Ale úřady a výrobci prosazují jenom jeden. Je to jednodušší, člověk se lépe orientuje a navíc je tu úspora z objemu," popisuje situaci ve své zemi Filip Geeerts.

TÉMĚŘ STOPROCENTNÍ POKRYTÍ

Například ve Švýcarsku neexistuje žádná povinnost účtovat příspěvek. Nicméně výrobci se jej rozhodli účtovat a pokrytí je zde 96 %. Švýcaři nerozlišují mezi historickým a novým odpadem, ani mezi produkty odebíranými od domácností a od firem. Systém je tedy velice jednoduchý a je již poměrně zavedený, fungující a hlavně efektivní. Andreas Röthlisberger, vicepresident WEEE Forum (Sens Švýcarsko), klade důraz na otázku viditelných příspěvků: "Je nezbytné, aby v trojúhelníku prodejce - kupující - příjemce příspěvku byla zajištěna transparentnost."

LEPŠÍ PODMÍNKY, LEPŠÍ CENA

Irsko se 4 miliony obyvatel má naopak rozlišení mezi historickým a novým odpadem zakotveno v zákoně. Existuje zde viditelný příspěvek, který je příspěvkem na recyklaci historického odpadu. Jediné rozlišení spočívá v čase. Do roku 2011 jej lze účtovat ke všem produktům, kromě velkých, kde je lhůta prodloužena až do roku 2013. Takže se pracuje s předpokladem, že většina historického odpadu bude do roku 2011 odebrána zpět.

Leo Donovan, zástupce WEEE Irsko, nabízí konkrétní pohled: "Máme dva systémy a oba pokrývají všechny kategorie. Z geografického hlediska jsme naši zemi rozdělili tak, abychom pokrývali 80 procent území a obyvatel. Pokud jde o viditelný příspěvek, podařilo se nám jej snížit po jednom roce fungování. Právě díky pokrytí jsme měli větší kupní sílu a úsporu z objemu. Byli jsme tak schopni vyjednat pro spotřebitele lepší podmínky, nižší viditelné příspěvky a tím i lepší cenu." Pro doplnění, v roce 2006 jeden systém vykázal odběr 7,8 kg na obyvatele a ten druhý 7,5 kg.

AUTOR: Petr Hříbal

info

WEEE Forum

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Forum je mezinárodní sdružení kolektivních systémů vytvořených výrobci nebo jejich asociacemi pro plnění povinnosti zabezpečit zpětný odběr výrobků. Bylo založeno roku 2002 šesti kolektivními systémy z Belgie, Nizozemska, Norska, Švýcarska, Švédska a Norska. V současné době sdružuje 38 kolektivních systémů z 21 zemí EU a Švýcarska a Norska. Jeho členy jsou od loňského roku i čtyři české kolektivní systémy (Asekol, Elektrowin, Rema a Retela).

Aktivity - projekty pro porovnávání a měření:

> WF RepTool (pro určení zpracovatelských výsledků; umožňuje systémům získat standardizované výstupy porovnatelné s ostatními kolektivními systémy)

> Registrace (webové stránky WEEE Forum; umožňují jednotlivým výrobcům zaregistrovat se u více kolektivních systémů a kolektivním systémům zase umožňuje sledování výrobců z různých zemí)

Celková čísla: v roce 2005 zajistilo 16 členů WEEE Forum zpětný odběr ve výši 428 600 tun v 11 zemích
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí