zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Neházejte odpady v Brně na černé skládky, využijte síť sběrných středisek!

25.04.2007
Odpady
Neházejte odpady v Brně na černé skládky, využijte síť sběrných středisek!

S jarem v Brně opět tradičně přibývá černých skládek (např. v Obřanech na Bílovické skládka komunálního odpadu a odpadů z oprav automobilů, velká skládka při ul.Uhelná v centru města). Proto již tradičně zveřejňujeme mj. seznam sběrných středisek odpadů po městě.

Co z odpadu lze ve městě Brně vytřídit a kam

 

vytříděný odpad ukládat?

 

sklo bílé a barevné

Zálohované lahve je možno vracet v obchodní síti všude tam, kde výrobky v těchto obalech nabízejí:

 • láhev na víno 1 l (výška 28 cm, průměr 8,8 cm)
 • láhev na minerální vodu 0,7 l (výška 28 cm, průměr 7,8 cm)
 • láhev na limonádu a sodovou vodu 0,33 l (výška 21,5 cm, průměr 6,3 cm)
 • láhev na ovocný sirup (výška 23 cm, průměr 8,4 cm)
 • pivní láhev 0,5 l - NRW (výška 26 cm, průměr 6,7 cm)
 • pivní láhev 0,5 l - ALE (výška 27 cm, průměr 6,8 cm)
 • láhev na minerální vodu 0,33 l (výška 23,3 cm, průměr 6,2 cm)
 • Vratné jsou i skleněné lahve dalších výrobců (např. ZON, MERITO).

menší kusy skla

 • kontejnery rozmístěné na ulici - sběr a svoz pro SAKO, a.s., provozuje firma van Gansewinkel, a.s. Stanoviště a harmonogram svozu na www.sako.cz nebo tel. 548 138 111, 800 139 139, e-mail: sako@sako.cz
 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)

velké kusy skla

 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)

papír

 • kontejnery rozmístěné na ulici - provozuje SAKO, a.s., Jedovnická 2, tel. 548 138 111, 800 139 139, e-mail: sako@sako.cz, www.sako.cz. Stanoviště a harmonogram svozu na výše uvedeném webu či telefonech.
 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)
 • výkupny sběrných surovin (viz seznam)
 • Remat, s.r.o., Pompova 37, tel. 545 233 636, 602 702 088 (p. Hloušek), e-mail: info@remat-trade.cz, www.remat-trade.cz

textil

 • kontejnery rozmístěné na ulici - provozuje E B textil, s.r.o., Znojemská 640, Pohořelice, tel. 519 424 554, zelená linka: 800 100 373, e-mail: ebtextil@ebtextil.cz. Rozmístění kontejnerů je na www.sako.cz
 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam), ve kterých firma E B textil umístila kontejner. Tam, kde tyto kontejnery chybí, končí textilní materiál ve spalitelném odpadu.

kovy

 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)
 • výkupny sběrných surovin (viz seznam)
 • Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 214 999, fax 547 213 117, www.remet.net
 • Brnokov, s.r.o., Kohoutovická 35/13, tel. 546 217 147, e-mail: brnokov@volny.cz, www.volny.cz
 • SD Kovošrot, s.r.o., Kšírova 492, tel. 543 514 111, e-mail: sdkovosrot@sdkovosrot.cz, www.sdkovosrot.cz
 • Milan Ševčík, kovový odpad, Drážní 9, tel. 548 217 099, e-mail: kovovyodpad@sevcikm.cz
 • Miroslav Blaha, Karlova 1, tel. 554 235 228, po-pá, prosinec-únor 7.30-16.00, v létě 7.00-17.00

Kovový odpad odložený do nádob na zbytkový komunální odpad snižuje výhřevnost spalovaného odpadu.

PET-lahve

 • kontejnery pro třídění PET-lahví (viz seznam)
 • sběrná střediska odpadů (viz seznam)

Nezapomeňte PET-lahve před odložením do kontejneru sešlápnout!

pěnový polystyren

 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)

hliníkové fólie

 • sběrná střediska v jednotlivých městských částech (viz seznam)
 • Ekologická poradna Veronica, Panská 9, tel. 542 422 750

Kam s nebezpečnými složkami komunálního odpadu?

Do skupiny nebezpečných odpadů patří baterie všeho druhu, oleje, barvy, ředidla, plechovky od barev, zářivky, výbojky, kyseliny, zásady, znečištěné hadry, pesticidy, léky, lepidla, fotochemikálie aj.

Nebezpečný odpad možno odevzdat:

 • v rámci mobilního sběru, který provádí SITA Moravia, a.s., Holzova 14, podrobné informace o zastávkách mobilního sběru, datech a přesném čase přistavení podají jednotlivé ÚMČ dále OŽP MMB
 • ve sběrných střediscích odpadů (viz seznam)

staré léky

 • přednostně všechny lékárny
 • výše uvedených místa, kam lze dávat nebezpečný odpad

staré autobaterie

 • sběrná místa určená výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží
 • sběrná střediska odpadů (viz seznam)

minerální oleje, zářivky, monočlánky, pneumatiky

S platností zákona č. 185/2001 Sb. patří do kategorie výrobků, které po dosloužení patří mezi odpady s povinností zpětného odběru. Odevzdat je můžete:

 • sběrná místa určená výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží
 • ve sběrných střediscích odpadů (viz seznam)

potravinářské oleje

Kromě výše uvedených míst potravinářské oleje odebere firma Kobylka, s.r.o., Svatopetrská 20, tel. 545 233 500, e-mail: oleje@kobylka.cz, www.kobylka.cz

Co s objemným odpadem?

Příkladem objemného odpadu mohou být koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, sporáky, různé přístroje, zařízení apod. Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad. Pro odkládání využijte:

 • sběrná střediska odpadů (viz seznam)
 • velkoobjemový kontejner přistavený v rámci sběrových dnů pořádaných v místních částech, kde nejsou v provozu sběrná střediska odpadu (Kníničky, Jundrov, Vinohrady)

autovraky

Opuštěný autovrak hlaste:

 • příslušnému ÚMČ
 • Městské policii (viz seznam)

Při odhlašování vozidla na Odboru dopravy MMB je majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku specializovanou firmou.

Co s použitým elektrozařízením pocházejícím z

domácností?

 

Elektrozařízení pocházejících z domácností

 

(televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny,

 

kopírky, rádia, elektromotory, chladničky, elektrické

 

nářadí a hračky atd.) jsou výrobky podléhající

 

zpětnému odběru. Můžete je:

 

 • bezplatně předat v něktrechých sběrných střediscích odpadů (viz seznam)
 • Při nákupu nového elektrozařízení můžete využít povinnosti prodejce, který musí zajistit, abyste mohli použité elektrozařízení zdarma odevzdat ve stejném počtu kusů zařízení podobného typu a použití. Povinnost splní tím, že vám sdělí místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud není schopen toto sdělit (místo zpětného odběru neexistuje), je povinen zajistit zpětný odběr, tj. výrobek bezplatně odebrat.
 •  

Kam je možné odkládat stavební odpad?

Nakládání se stavebním odpadem na území města Brna se řídí částí III. vyhlášky č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území statutárního města Brna.

 • V menších objemech odkládejte do sběrných středisek odpadů (viz seznam). Stavební odpad nesmí obsahovat azbest.

Recyklovatelné materiály můžete nabídnout firmám:

Jak odstranit stavební odpad obsahující azbest?

Mezi stavební odpad obsahující azbest patří například eternit, donedávna používaný jako střešní krytina, proipožární izolace, materiál stupaček  a odpadů v panelácích a rekontruovaných domech, průchodky pro sítě v ulicích, stavebmí materiál (tzv. boletický panel) . Azbest patří mezi karcinogenní látky, a proto je nakládání s ním omezeno řadou předpisů. Odstranění střešní krytiny je třeba proto svěřit jen odborné firmě a zajistit, že se nedostane mezi normální stavební odpad.Nechte si předložit od stavební firmy, zda má povolení k nakládání s tímto druhem odpadů, souhlas hygienické služby a tím pádem zná i příslušné technologie na jeho co nejbezpečnější odstranění. Neriskujte odstranění svépomocí, ohrožujte svoje zdraví a svých blízkých!

 

 Nezapomeňte, že azbestová vlákna jsou nebezpečná zejména pro vás a vaše nejbližší, kteří se v okolí místa, kde probíhá manipulace s azbestem, pohybují a bydlí.

 

Kam je možné v Brně odložit biologicky rozložitelný

 

odpad (bioodpad)?

 

Bioodpad - odpad ze zeleně, dřevní hmota, kuchyňský odpad - je možné odkládat do sběrných středisek odpadů v příslušných městských částech (viz seznam). Jinak doporučujeme všude, kde je to možné, zakládat domácí komposty, v kancelářích likvidovat bioodpad s pomocí žížal (více informací získáte v Ekologické poradně Veronica, tel. 542 422 750).

Kam se starším šatstvem, obuví, hračkami?

Zkuste nabídnout humanitárním organizacím, např.:

 

Vyhazuje firma/živnostník svůj výrobní odpad do

 

veřejného velkoobjemového kontejneru?

Zapište si den, hodinu, druh odpadu, poznávací značku automobilu, barvu a jeho typ, popř. název firmy. Udělejte fotodokumentaci.

 • pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, tel. 156

Případně ohlaste:

 • příslušnému ÚMČ (viz seznam)
 • OŽP MMB, odd. nakládání s odpady, tel. 542 174 501, 542 174 552

 

Objevili jste někde nelegální skládku?

 

Ohlašte ji:

 • na příslušný ÚMČ (viz seznam)
 • OŽP MMB, odd. nakládání s odpady, tel. 542 174 501, 542 174 552
 • SAKO Brno, a.s., odpovědný pracovník p. Doležal tel. 548 138 185, email: dolezal@sako.cz

 

Sběrná střediska na území města Brna

 

Ulice Provozní doba Provozovatel Telefon
Bohunice top
Ukrajinská Út-Pá 9:30-12:30,13:00-18:00, So 8:30-12:30, 13:00-17:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 547 217 066
Bosonohy top
Pražská Po 14:00-18:00, St 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 548 527 345
606 729 000
Brno-jih top
Bratří Žurků Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 732 650 130
Kšírova Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 SAKO Brno, a.s. 602 504 780
Košuličova 1.4.-30.10.:
Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00,
1.11. - 31.3.:
Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 605 509 285
Brno-sever top
Dusíkova Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 721 375 261
Kaloudova Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 SAKO Brno, a.s. 605 717 098
Bieblova Po 14:00-18:00, Út-Pá 7:30-12:00, 14:00-18:00, So 7:30-12:00, Ne 15:00-18:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. 548 221 042
Okružní Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 548 221 041
Útěchovská Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 721 375 724
Jana Svobody Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 737 323 398
736 255 368
Brno-střed top
Křídlovická Po-Pá 8:30-16:00, první So v měsíci 8:30-16:00. STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 543 246 435
Plynárenská Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 604 431 296
Jílová-Vídeňská Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 732 377 828
Veveří Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 604 431 359
Vaňkovo nám. 1.4.-30.10.:
Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00,
1.11. - 31.3.:
Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 728 917 099
Bystrc top
U ZOO od 1.11. do 31.3.:
Po 8:00-12:00, Út 13:00-17:00, St-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 13:00-17:00, Ne 9:00-12:00;
od 1.4. do 31.10.:
Po 8:00-12:00, Út 14:00-18:00, St-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 14:00-18:00, Ne 9:00-12:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 732 359 429
Páteřní Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:30-13:30 14:00-18:00, So 9:30-13:30, Ne14:00-18:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 736 639 463
731 212 593
Černovice top
Blatouchova * od 1.10. - 31.3.:
Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00
od 1.4. - 30.9.:
Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00
.A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Húskova * od 1.10. - 31.3.:
Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00
od 1.4. - 30.9.:
Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00
.A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Mírová od 1.10. - 31.3.:
Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00
od 1.4. - 30.9.:
Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00
.A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Chrlice top
Zámecká Út-So 8:00-12:00, 13:00-17:00, Ne a Po zavřeno STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 737 481 722
Ivanovice top
Atriová Út-So 8:30-12:00, 13:00-17:30 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. 541 229 271
Jehnice top
Plástky Út, Čt 16:00-19:00, So 9:00-13:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 724 145 298
Kohoutovice top
Žebětínská Po 13:00-17:00, Út-Pá 9:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 604 379 021
Komín top
Pastviny Po-Pá 11:00-17:00, So 8:00-14:00 SAKO Brno, a.s. 541 223 108
Královo Pole top
Milíčova od 1.11. do 31.3.:
Po 12:00-17:00, Út-Pá 10:00-17:00, So, Ne 9:30-12:00
od 1.4. do 31.10.:
Po 12:00-18:00, Út-Pá 10:00-18:00, So, Ne 9:30-12:00
SITA Moravia a.s. 603 596 460
Líšeň top
J.Faimonové Po-Ne 8:00 - 19:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 544 234 879
Líšeňská Po-Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-12:00, 14:00-17:00, Ne 14:00-17:00 .A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Maloměřice, Obřany top
Slaměníkova Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 737 972 571
Nový Lískovec top
Oblá od 1.4. do 31.10.:
Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00 a 13:00-17:00, So 8:00-12:00
od 1.11. do 31.3.:
Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 732 906 495
Ořešín top
Drozdí od 1.10. do 31.3.:
So 9:00-12:00
od 1.4. do 30.9.:
Čt 17:00-19:00, So 9:00-12:00
ÚMČ Brno-Ořešín 541 237 257
Řečkovice, Medlánky top
Hapalova Po-So 8:00-12:00, 13:00-17:00, Ne 9:00-12:00, 13:00-15:00 DVOŘÁK comte a.s. 541 227 619
602 710 209
Rysova Po 13:00-17:00, Út-Pá 9:00-17:00, So 8:00-12:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 732 906 591
Slatina top
Mikulčická 1.4. - 31.10.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00
1.11. - 31.3.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 545 216 475
Zemanova-Černozemní 1.4. - 31.10.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00
1.11. - 31.3.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 545 216 475
Černovičky 1.4. - 31.10.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00
1.11. - 31.3.:
Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 545 216 475
Starý Lískovec top
Vltavská Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00 .A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Točná Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00
v dubnu, květnu, říjnu a listopadu:
Ne 9:00-13:00
.A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Tuřany top
Malínská Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 12:30-16:30, So 9:00-12:00, 12:30-16:30 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 545 232 638
Sladovnická Po 13:30-16:30, Út,Čt,Pá,So 8:00-12:00, 12:30-16:30, St 9:30-12:00, 12:30-18:00 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 545 232 634
Útěchov top
Adamovská Po 16:30-19:00,St 14:00-19:00, Pá 16:30-19:00, So 9:30-12:00 ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. 737 512 955
606 117 256
Žabovřesky top
Sochorova 1.5. - 31.10.:
Po 15:00-19:00, Út-Pá 9:00-12:00, 15:00-19:00, So 9:30-12:00, 15:00-19:00, Ne 15:00-19:00
1.11. - 30.4.:
Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00, 14:00-18:00, Ne 14:00-18:00
.A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Korejská Út-So 9:00-12:00, 14:00-18:00 .A.S.A., spol. s r.o. 602 173 308
Žebětín top
Pod Kopcem 1.4.-31.10.:
Po-So 9:00-12:00, 14:00-18:00,
1.11.-31.3.:
Po-So 8:00-12:00, 14:00-17:00
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO 546 217 697
Židenice top
Nezamyslova * od 1.4. do 31.10.:
Po-So 10:00-17:00
od 1.11. do 31.3.:
Po-So 9:00-16:00
TASO - Macháčková 736 675 849
Rokytova * od 1.4. do 31.10.:
Po-So 10:00-17:00
od 1.11. do 31.3.:
Po-So 9:00-16:00
TASO - Macháčková 736 675 849
*OZNAČENÁ SBĚRNÁ STŘEDISKA NEJSOU MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ !!

Na většině sběrných střediscích odpadu v Brně (vyjma Blatouchova, Huskova, Nezamyslova a Rokytova) jsou od občanů bezplatně zpětně odebírána elektrozařízení (tzn. .

ZDROJ: www.sako.cz, www.veronica.cz,Enviweb

 

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí