zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

25.04.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná ve středu 25. dubna 2007 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání s rozpravou:

3.
Návrh zákona o předcházení a nápravě ekologické újmy a o změně některých zákonů
č.j. 1878/06 - předběžně rozesláno dne: 12.12.2006; stanovisko Legislativní rady vlády rozesláno 11.4.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

5.
Návrh nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
č.j. 166/07 - předběžně rozesláno dne: 13.02.2007; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády rozesláno 18.4.2007 
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

10.
Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou za rok 2006
č.j. 520/07 - předběžně rozesláno dne: 17.04.2007
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
K bodům 10 a 11 přizvána:
D. Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

11.
Zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006
č.j. 456/07 - předběžně rozesláno dne: 11.04.2007
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

19.
Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. KAZETO a uvolnění finančních prostředků z privatizačních zdrojů dle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. c) bod 3) ve výši max. 70 mil. Kč.
č.j. 500/07 - předběžně rozesláno dne: 16.04.2007
Předkládá: ministr financí

K projednání bez rozpravy:

27.
Návrh na obeslání 15. Světového meteorologického kongresu (7. - 25. května 2007, Ženeva)
č.j. 537/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zahraničních věcí

31.
Národní přírodní rezervace (NPR) Oblík v CHKO České středohoří - vstup a sběr rostlin za účelem zpracování diplomové práce studentky 3.ročníku Přírodovědecké fakulty UK Praha Pavly Stodolové na téma "Rzi v rostlinných společenstvech Oblíku", žadatel Doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., vedoucí katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK Praha 
č.j. 525/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava, za účelem revitalizace Zvěřínského potoka
č.j. 526/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les pro použití chemických prostředků při zimní údržbě komunikací 
č.j. 527/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. j) a odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Správu NP a CHKO Šumava k změně stávajícího vodního režimu, umisťování nových staveb na území I. zón ochrany přírody a k vstupu mimo značené turistické cesty v rámci "Programu revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů".
č.j. 528/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., pro pana prof. RNDr. Miroslava Bartáka, CSc. z České zemědělské univerzity, a to pro vjezd motorového vozidla na Lysou horu za účelem realizace výzkumu řádu Dvoukřídlých
č.j. 529/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Plané loučky v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a to za účelem výzkumu společenstva obojživelníků v rámci diplomové práce
č.j. 530/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., pro MěÚ Valašské Klobouky, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky, na území CHKO Bílé Karpaty
č.j. 531/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek I. zóny Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro realizaci akce "Tůně v Medonosích"
č.j. 532/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a b) zákona 114/1992 Sb. pro Radioklub OK2KDJ Frenštát p. R., a to za účelem vjezdu motorových vozidel a táboření na kótě Radhošť a Vysoká v rámci účasti na národních a mezinárodních radioamatérských závodech
č.j. 533/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery a CHKO Jizerské hory
č.j. 534/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm b) a § 26 odst. 2 písm a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn a Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem za účelem stavby 2. etapy cyklostezky "Po stopách českých králů" 
č.j. 535/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb. pro MěÚ Luhačovice, a to za účelem plánované výsadby geograficky nepůvodních dřevin v zařizovacím obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice, na území CHKO Bílé Karpaty
č.j. 536/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Národní přírodní rezervace (NPR) Novozámecký rybník - žádost o vstup v rámci realizace projektu "Reintrodukce husy velké (Anser anser) na Českolipsku", žadatel Michal Podhrazský, Poštovní 909, 432 01 Kadaň, předseda ČSOP Kadaň "Zelená stopa"
č.j. 543/07 - předběžně rozesláno dne: 18.04.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí