zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík k novele podporující biopaliva ve druhém čtení

27.04.2007
Zemědělství
Energie
Martin Bursík k novele podporující biopaliva ve druhém čtení
Vystoupení ministra Martina Bursíka dne 25. dubna 2007 v Poslanecké sněmovně.
 
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám ve druhém čtení návrh zákona, který je zaměřen na komplexní úpravu problematiky biopaliv a uplatnění biopaliv v dopravě, a jde o novelu zákona 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Ten návrh je zde ve druhém čtení, řeší nahrazení stanoveného objemu motorových benzínů a nafty biopalivy, a jde o plnění závazku podle směrnice 30 z roku 2003, o podpoře využívání biopaliv nebo obnovitelných paliv v dopravě.

Návrh zákona projednaly celkem tři výbory - výbor pro životní prostředí jako garanční výbor, poté zemědělský výbor a kontrolní výbor. Diskutovala se celá řada témat, především kontrolní mechanismy ve vztahu k možným daňovým únikům, jaká má být výše přimíchávaných biopaliv do benzínu a nafty, a také datum nabytí účinnosti zákona specificky kvůli tomu, že poslanci ve výborech projevili zájem o to, aby datum uvalení povinnosti na přimíchávání metylesteru řepkového oleje do motorové nafty, aby k tomuto došlo v kratším termínu, resp. dříve nežli k 1. lednu 2008, tak jak předkládá vládní návrh zákona.

K tomu dřívějšímu zavedení povinnosti přimíchávat MEŘO do motorového nafty se objevily dva pozměňovací návrhy. Obecně si myslím, že zkrácení toho termínu je věc, která je přínosná a je i možná. Jeden návrh přišel z výboru pro životní prostředí. Ten navrhuje Poslanecké sněmovně, aby tato povinnost byla k 1. září 2007. Druhý návrh zemědělského výboru navrhuje, aby datum zavedení této povinnosti bylo ke dni vyhlášení zákona ve sbírce zákonů. Předpokládám, že tyto dva návrhy budou načteny tady v plénu.

Podle mého názoru je vhodnější, aby ta povinnost byla stanovena k prvnímu dni měsíce, protože s tím souvisí povinnosti vést evidenci, podávat hlášení, kontrolní orgány musí připravit k tomu institucionálně veškeré potřebné mechanismy. Takže já se za předkladatele přikláním k návrhu výboru pro životní prostředí, tedy ke zkrácení té lhůty, ale k 1. září 2007.

Další pozměňovací návrh, ke kterému bych se rád vyjádřil, byl vznesen a uplatněn v zemědělském výboru, a týká se zkrácení období, ve kterém má dojít k tomu plnění povinnosti uvádět do volného oběhu stanovené množství biopaliv, a to z jednoho roku na pololetí.

To znamená, že pro toho, kdo uvádí na trh motorová paliva, lhůta by byla stanovena pololetní a nikoliv jednoho roku. My jsme tohle velmi obšírně diskutovali ve vládě, Ministerstvo životního prostředí to konzultovalo na Ministerstvu životního prostředí ve Spolkové republice Německo, protože v několika ohledech nám německá právní úprava byla inspirací a shodli jsme se na vládě, že ten termín by měl být jeden rok. To z toho důvodu, že nám vyplynulo z analýzy, že zkrácení intervalu na půl roku by nepřineslo žádný efekt, protože to nikterak nezlepšuje možnost kontroly, ale naopak zvyšuje administrativní náročnost celého systému, protože se musí vykazovat namísto jednou ročně dvakrát ročně. To za prvé.

Za druhé. Je to ustanovení, které vlastně nahrává podpoře jednoho typu biopaliv, a to je to povinné přimíchávání biosložky do benzínu a nafty a je mírně diskriminující směrem k vysokoprocentním biopalivům, což my nepovažujeme za příznivé, protože je potřeba si uvědomit, že od prvního čtení zákona mezitím Česká republika přijala na Radě ministrů 8. a 9. března závazek v podobě závazného podílu deseti procent biopaliv na spotřebě benzínu a nafty do roku 2020 a je zcela zřejmé, že tohoto závazku nedosáhneme pouze povinným přimícháváním biopaliv do benzínu a nafty, ale že potřebujeme vytvořit na našem trhu prostor i pro vysokoprocentní biopaliva.

Dalším důvodem pro ponechání ročního období, které navrhla vláda, je i vyzkoušená praxe v sousedních státech. Mluvím o Německu, o Rakousku i o Švédsku, kde jsou biopaliva do motorových benzínů a nafty přimíchávána právě v ročním intervalu a navíc je rozumné tam ponechat tu flexibilitu kvůli tomu, že dodavatelé mají odlišný přístup v zimním období a letním. Rozkládají si vlastně tu povinnost tak, že v zimním období přimíchávají menší množství biopaliv kvůli tomu, že u benzínu a nafty by to mohlo vést k horším parametrům při provozu v zimním období, a proto ta strategie firem je taková, přimíchávat větší objem v letním období a menší objem v období zimním.

Tolik vyjádření předkladatele k závěrům tří výborů, které návrh zákona projednaly. Já jim za to velmi děkuji a vyjádřím se poté konkrétně k návrhům zde načteným ve třetím čtení. Děkuji vám za pozornost.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí