zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozitivní vztah k životnímu prostředí a k udržitelnému rozvoji

03.05.2007
Ovzduší
Energie
Pozitivní vztah k životnímu prostředí a k udržitelnému rozvoji
V březnu letošního roku zveřejnila Skupina ČEZ Akční plán snižování emisí CO2 do roku 2020, jenž předpokládá ztrojnásobení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE).

Výroba elektřiny z OZE by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh, což je třikrát více, než Skupina ČEZ vyrobila v roce 2005 (1,7 TWh). K dalším cílům patří snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TWh ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně 30 milionů tun CO2. Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhrnu více než 17 miliard Kč.

"Akční plán a jeho ambiciózní cíle v oblasti snižování emisí jsou jasným vyjádřením našeho pozitivního vztahu k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji. Potvrzují, že ve Skupině ČEZ klademe velký důraz na společenskou odpovědnost," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Martin Roman. "Již vloni jsme se k odpovědnosti za snižování emisí skleníkových plynů přihlásili veřejnou deklarací. Součástí deklarace byl náš závazek investovat veškerý zisk z prodeje ušetřených povolenek do dalších opatření na snižování emisí skleníkových plynů, do nových technologií a jiných opatření zlepšujících kvalitu životního prostředí," doplnil na tiskové konferenci obchodní ředitel Alan Svoboda odpovědný ve Skupině ČEZ za environmentální agendu. "Akční plán je logickým a konkrétním vyústěním našeho veřejného závazku," dodal.

Cíle a opatření akčního plánu jsou rozděleny na čtyři hlavní oblasti:

1. obnovitelné zdroje energie,

2. snižování intenzity emisí zdrojů ČEZ,

3. úspory energie a

4. zahraniční projekty na snižování emisí.

V oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie se Skupina ČEZ zaměří na využití větru a biomasy. "Potenciál energie větru lze díky dostupnosti technologií využít nejdříve. Ze strategického hlediska však budeme věnovat pozornost též cíleně pěstované biomase a zajištění její dostupnosti v průmyslovém měřítku," vysvětlil Alan Svoboda. "Cílem je vyrábět v roce 2020 třikrát více energie z obnovitelných zdrojů než v roce 2005," dodal. Skupina ČEZ plánuje do roku 2012 dosáhnout celkem 100 MW instalované kapacity větrných elektráren a 500 MW instalovaného výkonu do roku 2020. Souhrnné náklady představují 20 miliard Kč.

Vedle spoluspalování biomasy s uhlím ve stávajících uhelných elektrárnách (Hodonín, Poříčí, Tisová, Ledvice) plánuje Skupina ČEZ také výrobu z čisté biomasy. Nová elektrárna na spalování čisté biomasy s výkonem 5 MW by měla vzniknout v Hodoníně. Na čisté spalování biomasy by měla být přeměněna také část teplárny Dvůr Králové.

Dále ČEZ hodlá do roku 2020 zvýšit účinnost malých vodních elektráren v průměru o 5 % s celkovými náklady 300 milionů Kč. V případě velkých hydroelektráren chce ČEZ zvýšit efektivitu, a tedy i výrobu, průměrně o 3 %, a to při vynaložení cca 100 mil. Kč do roku 2010.

"Intenzita emisí skleníkových plynů Skupiny ČEZ by měla na základě akčního plánu do roku 2020 klesnout o 15 %, když celkový emisní faktor se sníží z 0,55 t/MWh z roku 2005 na 0,47 t/MWh," řekl Alan Svoboda. Základním opatřením na snižování emisí je urychlení obnovy uhelných elektráren při využití nejlepších dostupných technologií včetně tzv. "Clean Coal" technologií.

Urychlena bude oproti normálnímu dožití obnova Elektrárny Ledvice (o čtyři roky) stejně jako komplexní obnova elektráren Tušimice a Prunéřov (u obou o tři roky). "Ve srovnání s úsporami dosaženými, pokud by k obnově došlo až po dožití stávajících zdrojů, znamená urychlení obnovy úspory emisí navíc," zdůraznil Alan Svoboda. Program obnovy dožívajících uhelných zdrojů, který předpokládá celkovou investici 100 mld. Kč, již ČEZ plně rozběhl. V polovině letošního roku začnou práce v tušimickém areálu.

V dlouhodobějším horizontu plánuje akční plán zapojení Skupiny ČEZ v evropských R&D projektech a uskutečnění pilotního projektu Near Zero Emission Power, který znamená radikální úsporu emisí CO2 v uhelných zdrojích.

Přispět ke splnění národního cíle snížit energetickou náročnost o 23 TWh ročně chce Skupina ČEZ zejména prostřednictvím osvěty orientované na změnu chování spotřebitelů. Půjde o propagaci úsporného životního stylu, popularizaci úspor energie, spolupráci s výrobci úsporných spotřebičů, komplexní přístup k úsporám s ostatními utilitními dodavateli (plyn, voda) či o propojení s projektem Zelené energie. Velký důraz se bude klást na rozvoj služeb a nástrojů poradenství pro zákazníky a na propagaci snižování spotřeby domácností. Vytvořena budou také speciální poradenská střediska Skupiny ČEZ.

K uskutečnění projektů na snižování emisí v zahraničí formou "uhlíkového financování" v celkovém objemu nejméně 30 milionů tun CO2 ekvivalentů realizovaných úspor využije Skupina ČEZ mechanismy Joint Implementation a Clean Development Mechanism kjótského protokolu. "Už jsme podnikli první investice do projektů emisních úspor. Soustřeďujeme se na region střední a východní Evropy, ale počítáme také s investicemi do projektů mimo Evropu. Do konce letošního roku chceme vytvořit základ portfolia takových investic v rozsahu 1 mld. Kč," doplnil Alan Svoboda. Prioritou přitom budou projekty energetických úspor, záměny paliva a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2012 plánuje Skupina ČEZ investice do 5 až 20 projektů, které mají přinést celkovou úsporu 600 tisíc tun CO2 ročně.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí