zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povodně v povodí Labe na jaře 2006 způsobily škody za čtvrt miliardy eur

07.05.2007
Voda
Povodně v povodí Labe na jaře 2006 způsobily škody za čtvrt miliardy eur

Na přelomu března a dubna 2006 bylo povodí Labe zasaženo povodní, která byla způsobena táním mimořádně velkých sněhových zásob podpořeným dešťovými srážkami. Škody způsobené v povodí Labe byly odhadnuty na 240 milionů eur.

Analýza historických povodní a dlouhodobá hydrologická pozorování ukazují, že se jednalo o významnou povodeň. Na toku Labe a na všech větších přítocích (s výjimkou Černého Halštrovu) se vyskytovaly dlouhotrvající povodně, přičemž zčásti docházelo ke střetu kulminací povodňových vln.

Kulminační průtoky na Labi dosahovaly doby opakování 5 až 50 let a na některých přítocích dokonce překročila doba opakování průtoků 100 let. Povodeň lze na horním toku Labe charakterizovat jako extrémní především z hlediska proteklého objemu vody. V posuzovaných stanicích byly, s výjimkou Neu Darchau, hodnoty dob opakování objemu větší než doby opakování kulminačních průtoků. V několika stanicích (na Lužnici a Sázavě) byla dosažena či překročena doba opakování objemu 100 let.

V hydrologickém vyhodnocení povodně na jaře 2006 zpracovaném Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL) jsou analyzovány a zdokumentovány příčiny a průběh této povodně, které se výrazně lišily od katastrofální letní povodně v roce 2002. Dokumentace je k dispozici v digitální podobě na internetových stránkách MKOL (www.ikse-mkol.org) a v tištěné podobě v sekretariátu MKOL. Vyhodnocení ukázalo, že se jednalo o významnou, nikoliv však mimořádnou povodeň.

TZ Mezinárodní komise pro ochranu Labe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí