zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologické veletrhy Brno: Přijedete?

10.05.2007
Obecné
Ekologické veletrhy Brno: Přijedete?
Po loňské úspěšné premiéře, kdy se pod hlavičkou Ekologické veletrhy konaly ve stejném termínu, se letos ve dnech 29. až 31. května opět společně uskuteční mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE a mezinárodní veletrh technologií pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO. Součástí veletrhů znovu bude projekt Ochrana před povodněmi. Vedle tradičních osvědčených partnerů - Sdružení vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK) a České protipovodňové asociace, se tentokrát na přípravě projektu podílí i Česká asociace odpadového hospodářství.

Stěžejní akcí odborného programu se stane třídenní konference k aktuálním tématům životního prostředí a vodního hospodářství. Okruh financování na ní obsáhnou mj. semináře Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni a Možnosti čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013. Tuto část konference by si neměli nechat ujít zejména představitelé obcí a měst, ale ani podnikatelé, investoři a další zájemci.

Velký prostor bude patřit v tomto roce zvýrazněnému oboru - odpadovému hospodářství. Na konferenci se objeví témata jako Biologicky rozložitelné odpady či Skladování odpadů. Je připraven i seminář k uplatňování evropské směrnice o vodní politice, která má přímou návaznost na problematiku povodí.

V Brně se také poprvé společně představí Ministerstvo zemědělství (MZe) ČR, státní podniky Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Odry a Ohře, Zemědělská vodohospodářská správa ČR a s. p. Lesy ČR. Vrchní ředitel MZe RNDr. Pavel Punčochář slibuje, že ti všichni tam podají řadu praktických informací. "Především půjde o informační systém s údaji o vodních stavech, záplavových územích atd. Dále o informace o vodohospodářské legislativě a její aplikaci v praxi. Zaznějí první pokyny pro různé dotační tituly směřované ke zlepšení kvality života obyvatel (infrastruktura vodovodů, kanalizací, čištění odpadních vod ) a také k ochraně před nepříznivými účinky vod," uvedl vrchní ředitel.

Za pozornost také stojí 6. ročník praktických ukázek protipovodňových opatření Ochrana před povodněmi Brno. Letos hlavním tématem budou Dynamické účinky vody. Ukázky se budou denně odehrávat ve speciálně konstruovaném bazénu, zatímco v přilehlém kontaktním centru proběhnou odborná školení a přednášky na dané téma.

Podrobnosti o Ekologických veletrzích Brno včetně možnosti využít on-line objednávkový systém pro návštěvníky jsou na internetové adrese www.bvv.cz.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí