zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyřeší splouvání Vltavy v Bruselu?

14.05.2007
Voda
Příroda
Vyřeší splouvání Vltavy v Bruselu?

Nevládní neziskové organizace dnes podaly stížnost k Evropské komisi a to kvůli režimu splouvání Vltavy v Národním parku Šumava. Ekologové už totiž nevidí jinou možnost  k záchraně unikátních dnových porostů horního toku Vltavy.

 

Jihočeští ekologové dnes odeslali svoji stížnost na nedostatečnou ochranu dnových porostů Vltavy v Národní přírodní rezervaci Vltavský luh. Jsou totiž znepokojeni dlouhodobým postojem Správy NP a CHKO Šumava, která nebere na vědomí závěry odborné studie a nechystá v letošní sezóně žádné změny v režimu splouvání horního toku Vltavy. Studie vlivu splouvání v NPR Vltavský luh vypracovaná Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka však uvádí, že minimální výška hladiny, která umožňuje splouvání řeky bez ničení dnových porostů je 58 centimetrů namísto současných 45-ti cm. „V této souvislosti je nutno zmínit, že již mezní limit 45 centimetrů jako hranice pro splouvání nebyl navržen podle odborných kritérií, ale spíše v důsledku obav před nevolí podnikatelů  zainteresovaných na zisky ze splouvání. Již v minulém roce byly známy předběžné výsledky pozorování  Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.Masaryka, které hodnotilo navrženou výšku vodního stavu jako příliš nízkou a navrhovalo limit 55 centimetrů. Správa NP a CHKO Šumava však při rozhodování k této studii nepřihlédla“ říká Zdeněk Čihák, zástupce Dětí Země.

 

Možnost splouvání při nedostatku vody prosazují podnikatelé zainteresovaní na zisky, které jim z vodáků plynou. Snaha Správy NP a CHKO Šumava této skupině vyhovět vede k poškozování unikátních ekosystémů. Uvedená studie ale také prokázala, že i při vodním stavu v Lenoře 12 cm nad současný limit dochází k významnému poškozování dna Vltavy při denním počtu 200 lodí za den.  „Počet lodí, které v sezóně projedou horním úsekem Vltavy za den bývá často i vyšší než uváděných 200.V loňském roce Správa NP a CHKO Šumava argumentovala, že studie vlivu splouvání na ekosystémy dna Teplé Vltavy není zcela dokončena a případnou změnu režimu splouvání stanoví po jejím dokončení. Nyní však tuto studii již má více než rok k dispozici a nic se neděje. Reálně tedy hrozí, že nečinností Správy NP a CHKO Šumava, bude devastace dna Vltavy pokračovat i letos“ uvádí Ondřej Spisar z ČSOP Volary.

 

Ekologické organizace na tyto skutečnosti upozorňovaly již v loňském roce a to jak Správu NP Šumava, tak i Ministerstvo životního prostředí a Českou inspekci životního prostředí, avšak bez výsledku. „Letos bylo jednání o problematice splouvání na jednání Rady NP Šumava zablokováno zástupci obcí a špatná pravidla tedy zůstávají platná i v této sezóně. Nevidíme tedy jinou možnost, jak se domoci důsledné ochrany unikátních ekosystémů než touto cestou“  uzavírá Dagmar Kjučuková, zástupce Okrašlovacího spolku Zdíkovska              

 

V  NPR Vltavský luh se nachází nejméně 31 druhů chráněných rostlin, bylo zde zjištěno 114 ptačích druhů, z toho 101 hnízdících a jedná se o unikátní území evropského významu.

 

 

Kontakt:  Děti Země – Klub Bohumilice – Zdeněk Čihák – tel.: 412 332 200

               Okrašlovací spolek Zdíkovska – Dagmar Kjučuková – tel: 388 426 962

               ČSOP Volary - Ondřej Spisar - tel. 739202585

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí