zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závery konferencie ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE A ICH VYUŽÍVANIE V ZHODNOCOVANÍ ODPADOV

14.05.2007
Odpady
Závery konferencie ENVIRONMENTÁLNE TECHNOLÓGIE A ICH VYUŽÍVANIE V ZHODNOCOVANÍ ODPADOV

Konferencia hodnotila, ako zabrániť skládkovaniu odpadov, ako podporiť recykláciu odpadov a ako podporiť výrobu energie z  tých odpadov, ktoré sa už súčasnými metódami nedajú materiálovo alebo látkovo zhodnotiť.

Na konferencii odznelo množstvo nových informácii. Získali sa poznatky o tom, aká je na Slovensku podpora inovatívnych technológií na zhodnocovanie odpadov, aký je vývoj v oblasti energetického zhodnocovania odpadov a ako sa zhodnocujú vybrané druhy odpadov a s čím sa už môžeme pochváliť, čo môžeme ukázať ako vzor.

Konferencia vyzdvihla podporu inovatívnych technológií na zhodnocovanie odpadov na Slovensku; konštatovala, že vo viacerých oblastiach sme realizovali špičkovú techniku a za nesporne kratší čas sme v oblasti techniky recyklácie odpadov fakticky dobehli staré krajiny EU.

Na druhej strane vo viacerých prednáškach a diskusiách odznelo, že máme nedostatočnú mieru zhodnocovania PET fliaš a iných plastových odpadov.

Odbornou verejnosťou je očakávaná úprava existujúcej legislatívy smerom k odstráneniu pretrvávajúcich nedostatkov (napr. existencia tzv. „free-riderov“, chýbajúca definícia oprávnených organizácií či kolektívnych systémov).

Bolo konštatované, že najslabším miestom celého systému zhodnocovania odpadov je zabezpečenie separovaného zberu. Máme vybudovanú sieť recyklačných zariadení, ktoré majú problém s pravidelným prísunom suroviny, teda separovaných prúdov odpadov. K tomu je potrebné podporiť separáciu odpadov v mieste ich vzniku.

Ďalším problémom odpadového hospodárstva v SR je nedostatočná kontrolná činnosť (inšpekcie životného prostredia, príslušných úradov životného prostredia, samoprávy obcí, verejnosti) napr. drobných stavebníkov, ale aj veľkých stavebných firiem a  producentov iných odpadov.

Pri vypracovávaní novej legislatívy odpadového hospodárstva a pri využívaní aplikovaného výskumu v oblasti recyklácie odpadov odporúčame Ministerstvu životného prostredia realizovať predstavy, ktoré načrtli štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Ing. Jaroslav Jaduš a predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček.

Prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.

Ing. Elena Bodíková, CSc.

odborní garanti konferencie
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí