zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lanovka je nejekologičtější způsob dopravy

19.05.2007
Obecné
Lanovka je nejekologičtější způsob dopravy
Nápad vystavět lanovku na Svatý Hostýn vznikl před dvěma lety. Nositelem této myšlenky se stal ředitel Ski Areálu Troják Jakub Juračka, který nyní poskytl Deníku jako vůbec prvním novinám argumenty, jak a proč projekt zrealizovat. "Velmi si vážím toho, že starostové obcí Chvalčov a Bystřice pod Hostýnem vzali projekt jako myšlenku pozitivní a usměrňují projekt do velmi korektních kolejí. Považuji jejich partnerství a slovo za klíčové," říká o pokračující spolupráci Juračka.

Nejdříve si, prosím, zrekapitulujme, kdo vlastně za projektem lanovky na Hostýn stojí a kdo by byl investorem?

Investorem by byla společnost, která v současné době provozuje lyžařské středisko Troják. Lanovka na Hostýn je podle našeho názoru něco, co může do oblasti přilákat více turistů, kteří zde prožijí třeba vícedenní dovolenou a utratí zde peníze, nemyslím však jen za lyžování, ale v návazných službách, jejichž boom následně očekáváme, což i regionu přinese nemalé peníze.
Lanová doprava jako taková totiž není jen lyžování, spíše naopak. Provoz na Hostýně by měl být celoroční, podpořil by vznik dalších, věřím, že atraktivních akcí, nabídl by větší zájem mladých o místo samé a tak dál. Přitáhl by turistu do oblasti a udržel by ho tady.
Konečný záměr je pak sdružit v zimě v oblasti tři střediska dohromady pod jednu kartu, nabídnout možnost změny rodinám při dovolené jako atraktivní aktivní dovolenou, a to jak letní tak zimní. Bohužel se nám zatím nepodařilo najít společnou řeč s Maticí svatohostýnskou, která výstavbu tvrdošíjně odmítá. Vedli jsme několik diskuzí, ale i když si myslíme, že všechny obavy zástupců Matice se dají dopředu eliminovat a některé jsou dokonce liché, Matice své stanovisko nezměnila.

Matice je pro vás tak důležitý partner, že byste bez ní lanovku nepostavili?

Ano, Matice je významný partner a jejich účast v projektu považujeme za klíčovou, i když neplatí, že bychom bez nich lanovku nepostavili. Její předseda pan Dufek jedná velmi korektně, nezaujatě a musímříct, že si vážím jeho postoje. Nadruhé straně nepřijal, nebo k tomu neměl mandát, to nedokážu posoudit, v podstatě žádné naše argumenty a ani nenabídl to, co jsme chtěli, což znamená "jak na to společně". Další, kdo odmítl spolupráci, je TJ Sokol Chvalčov, která provozuje středisko Tesák. S nimi neproběhla ani žádná další jednání, zaznělo prostě ne.

Co si lze představit pod pojmem "jak na to společně"?

Řekli jsme, kudy povede trasa a kde končí. Je to asi 150 m pod rozhlednou, tudíž by nebyla z Hostýna vůbec vidět, a nabídli jsme tento návrh Matici. Dokonce pan Stodůlka, starosta Chvalčova, našel cestu, jak bychom jednak zbývajících 150mna Hostýn zmírnili výšlap a navíc nenarušili křížovou cestu, což byla jedna z obav Matice.

Jaké jsou podle vašich informací hlavní obavy Matice?

Noje jich hodně, ale pokud jsem tomu dobře porozuměl, především představitelé Matice mají obavy, že lyžař, případně turista, uživatel lanovky, zničí duchovní podstatu klidu Hostýna a naruší prostor pro rozjímání věřících. Myslím, že v tomto je řekněme světovnímání představitelů Matice výrazně odlišné od našeho. Je jasné, že rozvoj turistického ruchu přinese více turistů na Hostýn a do jeho oblasti.
Hostýn přece není oplocen, není tam turniket, který separuje věřící a nevěřící či mírní počet turistů, a lanovka je jen jeden z prostředků, který je přiláká a dopraví nahoru. Navíc z úst Matice zaznívá, že se nebrání větší návštěvnosti. Sámpro sebe si kladu otázku, zda je návštěvník Hostýna jedoucí lanovkoumíň přijatelný než návštěvník jedoucí autobusem a proč

Když jste zmínil trasu, proč by vedla zrovna z Říky na Chvalčově a ne z parkoviště v Bystřici pod Hostýnem? Byl to, myslím, jeden z prvních projektů v 90. letech minulého století.

To je velmi jednoduché. Je to nejkratší možná trasa a tedy nejlevnější, nejmíň narušuje přirozený vzhled krajiny, umožňuje vznik i lyžařského střediska, což by při začátku lanovky z Bystřice bylo zcela nemožné.

V jaké fázi se tedy nyní projekt nachází, nezastavila vaše úvahy o projektu špatná zima nebo zamítavý postoj Matice svatohostýnské?

Na projektu se pracuje stále dále. Jsou uzavřeny výsledky ankety z obou obcí, tedy Chvalčova a Bystřice pod Hostýnem. V červnu se uskuteční veřejné setkání s občany v obci Chvalčov, připravujeme informační webové stránky a jednáme s dalšími potenciálními partnery. Hledáme taky samozřejmě cesty, jak přesvědčit Matici, aby jednala v duchu nabídnuté spolupráce. To je teď priorita.

O jaké partnery jde?

Tak hlavními partnery jsou samozřejmě obec Chvalčov a město Bystřice pod Hostýnem. Dále jde především o odborníky na lanovou dopravu jako takovou a odborníky na cestovní ruch, poradenské agentury. Vpodstatě jsme nabídli a stále nabízíme partnerství v projektu komukoliv, kdomá co nabídnout v rámci jeho zkvalitnění a zvýšení jeho hodnoty a přínosu pro region.

Z posledních informací zaznělo, že byste ustoupili od lyžařského areálu a postavili lanovou dráhu jen jako dopravní cestu. Je to pravda?

Ano, byl to de facto poslední ústupek při jednáních s Maticí, kdy argumentovali strachem z lyžařů na Hostýně, a proto jsme nabídli záložní variantu, že postavíme napřed lanovku a následně se teprve pobavíme o lyžařském areálu. Jestliže i tuto variantu Matice zamítla a přichází s nápady, jak zvýšit počet autobusů a rozšířit kyvadlovou dopravu na Hostýn, pak musím říct, že něčemu nerozumím. Jestli na jedné straně nechci turisty na Hostýn a odmítám lanovku, na druhé straně usiluji o více autobusů, pak to není o tom, že mám strach z více lidí na Hostýně, ale o tom, že ideově odmítám lanovku. Víc autobusů jenom zhorší ovzduší na Hostýně, o utrpení, které snášejí ti, co supícím autobusem jedou nahoru, či ti, kteří na Hostýn putují po cestě pěšky nebo na kole a autobus je předjede, ani nemluvě. Na druhé straně téměř nehlučná, elektrická lanová dráha, která nepotřebuje parkoviště na Hostýně, nemá exhalace a končila by 150mpod Hostýnem, je odmítána. Je to pouhé malování čerta na zeď.

Takže byste autobusovou dopravu omezil nebo zrušil?

To není naše pozice, něco rušit nebo omezovat, myslím, že by to udělal sám návštěvník. Rozšířily by se určitě autobusové linky k lanovce, čímž by se zlepšila celková dopravní obslužnost obce Chvalčov, a zájem turistů by potom určil počet autobusů na Hostýn.

Předpokládaná výše investice je údajně odhadována na 110 milionů korun. Je to opravdu reálná částka?

Ano, podle našich předběžných cenových kalkulací, praxí z jiných středisek a zkušeností dneska již velmi vyspělých jak stavebních, tak technologických dodavatelů je reálná. Sedačková lanovka s bublinami je kompromis cenový a zahrnující možnost přepravit nejširší věkovou skupinu návštěvníků na více než kilometr dlouhé lanovce.

Nezdá se vám to hodně?

Odpověděl bych otázkou. Je investice dvě stě třicet milionů korun do rekonstrukce

Kulturního domu v Kroměříži, která se nevrátí, nevygeneruje zisk, nezvýší potenciál cestovního ruchu a nezvýší zaměstnanost ve městě, hodně? Představte si tuto sumu investovat do rozvoje cestovního ruchu v Kroměříži s podtextem zaměstnanosti, zisku z cestovního ruchu a dvou nádherných zahrad s˙překrásným zámkem s˙puncem UNESCO

A lanovka na Hostýn zaměstnanost zvýší?

Ano, jsem o tom přesvědčen. Lanovka je základní kámen zvýšení atraktivnosti regionu nejen pro českého, ale i zahraničního turistu. K ní se velmi rychle navážou doprovodné služby, které se místním, kteří budou mít zájem tyto služby provozovat nebo rozšířit, velmi rychle rozběhnou a budou jim generovat nemalý zisk, zejména se zvýší poptávka po ubytování. Tím se zvýší počet lidí, co poskytují služby, generují se pracovní místa, stoupne kvalita služeb v obcích. Tím rozhodně nechci říct, že je špatná, ale vždycky je co zlepšovat a pro obyvatele obce se nabídnou další možnosti přímo u nich. Lanovka v případě lyžařského areálu nabídne až čtyřicet pracovních míst v zimě, přes léto bude třeba asi deset pracovníků. V neposlední řadě přiláká další investory a umožní vzniknout dalším atrakcím.

Vraťme se k anketám o lanovce. Jak hodnotíte výsledek 50 pro a 50 proti?

K anketě jsme já i oba starostové přistoupili tak, že ji jenom vypíšeme a uvidíme, co se stane. Zodpovědně říkám, že jsme ji nezkoušeli nijak ovlivnit, protože bychom tím snížili její relevantnost, což je pravý opak toho, co dělali odpůrci lanovky, myslím tedy, že objektivně převažuje pro. Věřím, že další diskuzí s občany Chvalčova a Bystřice pod Hostýnem se tento poměr přesune ještě více do kolonky "pro" realizaci.

Když jsme u těch téměř 50 proti, co ekologové?

Tak zatím nás nekontaktoval nikdo s relevantním ekologickým pohledem na věc. Tento projekt si samozřejmě povinně vyžádá studii EIA, což je posudek dopadu projektu na ekologii v oblasti a je závazný pro všechny strany. Potom budeme jasně vést diskuzi nad jasným materiálem. V každém případě se vrátím k tomu, že pokud se někomu zdá více autobusů na Hostýn ekologičtější než nejekologičtější doprava na světě, jakou bezpochyby lanová dráha je, pak jsem zcela opačného názoru. Navíc cestovní ruch přece staví na tom, že příroda je čistá, upravená, svým způsobem nedotčená, což je jeden z artiklů, proč turista přijede. Takže každý provozovatel takového centra o ni maximálně dbá a patřičně o ni pečuje.

Vyšly z ankety i podnětné návrhy?

Nevím, jestli podnětné, ale rozhodně mne zaujaly nápady typu zubačka či trolejbus jako způsob dopravy na Hostýn. Asi bych s nimi nesouhlasil, ale je tyto nápady potřeba vyzdvihnout jako konstruktivní pohled na situaci.

Proč ne třeba trolejbus?

Pokud se podíváte na náklady a zásah do krajiny, je lanovka pořád daleko levnější, nejméně náročná na výstavbu a nejmíň zasahující do životního prostředí. Umíte si představit každých padesát metrů sloup podél cesty na každé straně?

VERONIKA KLÍMOVÁ
Název zdroje: Kroměřížský deník

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí