zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů

22.05.2007
Odpady
Legislativa
Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů
S účinností od 12. července 2007 se přeshraniční přeprava odpadů začíná řídit novým přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství a zrušuje se dosavadní nařízení (EHS) č. 259/93.
Tímto novým právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (dále jen „nařízení č. 1013/2006“).
Za tímto účelem byla připravena adaptace nařízení č. 1013/2006 zákonem o odpadech, jehož novela byla v dubnu 2007 předložena vládě.

Z hlediska pravidel pro přepravu odpadů do ČR, z ČR a přes ČR jsou zásadní zejména následující změny:

 • Odpady určené k využití jsou rozděleny do dvou seznamů, tzv. „zeleného“ a „žlutého“. „Zelený“ seznam tvoří příloha III nařízení č. 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy (odpady označené kódem B a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady zeleného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem G). „Žlutý“ seznam tvoří příloha IV nařízení č. 1013/2006, která obsahuje odpady uvedené v přílohách II a VIII Basilejské úmluvy (odpady označené kódem A a čtyřciferným číslem) a další „zbytkové“ odpady žlutého a červeného seznamu (označené kódem začínajícím písmenem A nebo R). Odpady určené k využití bude po 12. 7. 2007 pro účely přeshraniční přepravy nutno označovat kódy podle přílohy III nebo IV nařízení č. 1013/2006.
 • K přepravě odpadů určených k využití uvedených v „zeleném“ seznamu v rámci EU nadále obecně není třeba písemného souhlasu. Toto pravidlo má však mnoho výjimek: Podle přechodných ustanovení uvedených v čl. 63 nařízení č. 1013/2006 je písemný souhlas třeba k přepravě těchto odpadů do Polska, Slovenska, Lotyšska, Bulharska a Rumunska. Vývoz odpadů zeleného seznamu do třetích zemí podléhá přísným omezením; v současné době EK připravuje seznam zemí a kontrolních režimů, které je nutné aplikovat při přepravě odpadů zeleného seznamu do jednotlivých třetích zemí (není-li tato přeprava zakázána).
 • Nově je v příloze VII nařízení č. 1013/2006 závazně stanovena forma a obsah dokladu, který musí doprovázet zásilky zeleného seznamu, k nimž není třeba souhlasu. Tento doklad musí podepsat osoba, která přepravu zařizuje, a po ukončení přepravy příjemce odpadu. Podle čl. 18 nařízení č. 1013/2006 musí být uzavřena smlouva o využití příslušných odpadů „zeleného“ seznamu a o zajištění jejich zpětného převzetí pro případ, že přepravu odpadů nebo jejich využití nelze dokončit podle plánu. Smlouva musí být účinná nejpozději ode dne zahájení přepravy a na vyžádání musí být poskytnuta dotčeným příslušným úřadům.
 • K přepravě odpadů určených k využití uvedených ve „žlutém“ seznamu je vždy třeba písemného souhlasu příslušných úřadů ve všech zemích, které jsou přepravou odpadů dotčeny (tzv. „tichý souhlas“ může udělit pouze země tranzitu).
 • Vývoz odpadů, považovaných za nebezpečné, do třetích zemí je zakázán (podrobnosti stanoveny v čl. 36 ve spojení s přílohou V nařízení č. 1013/2006).
 • Z procedurálního hlediska dochází k významné změně v náležitostech oznámení: nařízení č. 1013/2006 stanoví nový Formulář oznámení a Průvodní doklad. Přílohy IA a IB však budou do doby účinnosti tohoto nového nařízení ještě novelizovány (harmonizovány s formuláři Basilejské úmluvy a OECD). Ministerstvo životního prostředí nyní očekává, až EK uveřejní konečnou verzi Formuláře oznámení a Průvodního dokladu, aby mohlo zajistit jejich vydání distribuční společností SEVT, a.s.
  Příloha II nařízení č. 1013/2006 stanoví v části 1 a 2 náležitosti, které mají být v oznámení vždy obsaženy. Část 3 přílohy II obsahuje výčet doplňkových informací a dokumentace, které mohou dotčené příslušné orgány (tedy i Ministerstvo životního prostředí) požadovat navíc. Nařízení č. 1013/2006 přináší i další změny týkající se podávání oznámení a vydávání souhlasů, základní postup však zůstává zachován: český oznamovatel podává oznámení Ministerstvu životního prostředí, v příslušném počtu kopií a v jazycích přijatelných pro všechny dotčené státy. Ministerstvo životního prostředí oznámení postoupí příslušným orgánům ostatních dotčených států.
  K podávání oznámení po datu 12. 7. 2007 je třeba použít formulářů (zakoupených s předtištěným číslem), které budou vydány podle nařízení č. 1013/2006. Oznámení podaná před tímto datem budou ve smyslu čl. 62 nařízení č. 1013/2006 vyřizována jako oznámení podaná podle nařízení (EHS) č. 259/93 jen tehdy, pokud příslušný úřad pro příjem potvrdí do data 11. 7. 2007 přijetí oznámení. V opačném případě bude třeba podat nové oznámení podle nařízení 1013/2006.
  Každá přeprava povolená podle nařízení (EHS) č. 259/93 musí být dokončena nejpozději do 11. 7. 2008.

  Přeprava odpadů k odstranění do ČR je nadále zakázána, z ČR do jiných členských zemí je možné přepravu odpadů k odstranění povolit jen v případě, že v ČR není k dispozici vhodné zařízení. Přeprava odpadů k odstranění do třetích zemí je zakázána.
 • Zdroj: MŽP

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Chystané akce
  INISOFT s.r.o.
  19
  1. 2021
  19.1.2021 - Seminář, školení
  Liberec, hotel Centrum Babylon
  INISOFT s.r.o.
  20
  1. 2021
  20.1.2021 - Seminář, školení
  Praha, hotel Globus
  INISOFT s.r.o.
  21
  1. 2021
  21.1.2021 - Seminář, školení
  Olomouc, Clarion Congress
  21
  1. 2021
  21.1.2021 - Seminář, školení
  Hotel Globus
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí