zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ministři životního prostředí V4 v Praze: K ochraně klimatu je třeba jednat ihned

28.05.2007
Ovzduší
Ministři životního prostředí V4 v Praze: K ochraně klimatu je třeba jednat ihned

Na dvoudenním jednání se 24. – 25. května 2007 sešli v Praze ministři životního prostředí Visegrádské skupiny (V4). Vedle Gábora Fodora z Maďarska, Jaroslava Izáka ze Slovenska, Jana Szyszka z Polska pozval ministr životního prostředí České republiky Martin Bursík na jednání také Iana Pearsona, státního ministra pro klimatické změny a životní prostředí Velké Británie.

Ministři jednali především o změně klimatu a o energetické politice, zaměřili se ale také na připravovaný nový návrh Směrnice o odpadech, na přípravu pro konferenci EHS OSN „Životní prostředí pro Evropu“ [1] a hodnocení průběhu 6. akčního plánu EU pro životní prostředí [2]. 

Ministři se shodli na tom, že je nezbytné přijmout okamžitá opatření na ochranu klimatu Země. Sem patří zejména ekonomické nástroje (emisní obchodování, projektové mechanismy Kjótského protokolu, ekologická daňová reforma, apod.), pomocí nichž lze zajistit nákladově efektivní dosažení redukce emisí skleníkových plynů. Ekonomické nástroje by měly v budoucnu hrát klíčovou roli z hlediska opatření na snižování emisí skleníkových plynů. Svoji roli mají ale také další mechanismy, například zavedení limitu pro emise CO2 z automobilů, rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie a zejména opatření ke zvyšování energetické účinnosti v průmyslu, v domácnostech i veřejných budovách. Ministři se také shodli, že je třeba více pozornosti věnovat vysvětlování klimatických změn veřejnosti, včetně možností, jak se každý svým dílem může na ochraně klimatu podílet. Shodli se proto na potřebě intenzivní spolupráce i v oblasti osvěty v problematice změn klimatu.

V oblasti odpadové politiky si ministři připomněli výhrady, které společně vznesli vůči připravovanému návrhu Směrnice o odpadech na své minulé schůzce v Košicích – především výhradu k překlasifikování spaloven komunálního odpadu ze zařízení na odstraňování odpadu na zařízení k jeho využívání. Ministři V4 zdůraznili, že chtějí naopak posílit možnost členských států omezit nebo zakázat dovoz odpadů za účelem spalování. Tento společný cíl pokládají za zvláště důležitý pro nově přistoupivší země EU. Ty teprve budují svou síť zařízení pro nakládání s odpady a snaží se tak dosáhnout vyšší recyklace odpadů, aby naplnili  cíle národních i evropské odpadové politiky. Bez kontroly nad přeshraniční přepravou odpadů by to nebylo možné. Směrnice o odpadech bude projednána na Radě EU pro životní prostředí 28. června 2007.

 

Další informace:

http://www.visegradgroup.eu

http://www.efe-belgrade2007.org

http://www.unece.org/env/efe

 

Poznámky:

[1] 6. ministerská konference EHS OSN „Životní prostředí pro Evropu“ se bude konat v Bělehradě od 10. do 12. října 2007 a má  jednat o vývoji a budoucnosti životního prostředí v Evropě. Podle ministrů V4 by se konference měla vedle jihovýchodní Evropy zaměřit na problematiku zemí východní Evropy, oblasti Kavkazu a střední Asie. Životní prostředí pro Evropu je proces, který zahájil v roce 1991 v Dobříši tehdejší federální ministr životního prostředí Československa Josef Vavroušek.

[2] 6. akční plán pro životní prostředí (6. EAP) byl přijat v roce 2002. Plán definuje hlavní priority budoucích politik v oblasti životního prostředí na léta 2002-2012. Program právě doběhl do svého poločasu a očekává se zpráva, která vyhodnotí dosavadní pokrok v jeho plnění.

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí