zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Doprava a životní prostředí: cesta k nové dopravní politice

31.05.2007
Obecné
Doprava a životní prostředí: cesta k nové dopravní politice
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala první letošní zprávu (Report No1/2007), která se týká problematiky dopravy a životního prostředí.

Obsah lze shrnout do těchto základních tezí:

Objem přepravovaného zboží se zvětšuje rychleji, než stoupá ekonomika.
Zboží je přepravováno častěji a na delší vzdálenosti. Posuzování celkové poptávky po dopravě je důležité kvůli vazbě mezi objemem dopravy a jejími dopady na životní prostředí. Změna struktury tržních vazeb může přispět ke snížení dopadů dopravy na životní prostředí.

Objem osobní dopravy nadále roste.
Objem osobní dopravy v členských zemích EEA (a hlavně mezi nimi) vzrůstá. Například letecká doprava zaznamenala obrovský nárůst. Pro příští desetiletí se počítá s dalším růstem objemu osobní dopravy, především v členských státech EU přijatých v roce 2004 (tzv. EU-10).

Zvyšují se emise skleníkových plynů z dopravy.
Zvýšení relativní energetické účinnosti všech druhů dopravy a zavedení obnovitelných paliv není dostatečné vzhledem k růstu objemu dopravy. Tato tendence ohrožuje splnění cílů Kjótského protokolu. Proto je zapotřebí dalších nástrojů v rámci politik týkajících se této problematiky.

Nebezpečné emise klesají, ale problémy týkající se kvality ovzduší nadále vyžadují naši pozornost.
Doprava, především silniční, vzhledem k zpřísňujícím se emisním standardům vykazuje menší znečištění, ale přesto kvalita ovzduší ve městech nesplňuje limitní hodnoty stanovené evropskými předpisy a má nadále negativní vliv na lidské zdraví. Emise SOx se spíše přesunuly z pevniny na moře, ale ke skutečnému snížení nedošlo.

Zlepšování účinnosti vozidel se sice zpomaluje, ovšem motorová nafta může být čistší.
Zlepšování účinnosti osobních vozidel bylo pomalejší, než se očekávalo, především kvůli vývoji trhu. Evropská komise oznámila novou politiku týkající se emisí CO2 pocházejících z osobních vozidel. Technická opatření snižující emise NOx a tuhých částic rychle zlepšují kvalitu nových dieselových vozidel z hlediska životního prostředí a nabízejí další možnosti řešení této problematiky.

Roste podíl alternativních paliv a použití čistších paliv.
Cíle týkající se biopaliv jsou implementovány většinou členských států. Přes nízkou počáteční úroveň produkce biopaliv každoročně roste. Nicméně produkce biomasy musí splňovat předpoklad udržitelnosti, aby nedocházelo ke ztrátě biodiverzity.

Dotace na dopravu a externí náklady.
Dotace na dopravu jsou významné: nejméně 270-290 mld. EUR ročně. Externí náklady dopravy dokonce převyšují objemy dotací na ni. Internalizace externích nákladů by proto měla nadále zůstat hlavním tématem dopravní cenové politiky, přičemž snížení dotací na dopravu je jednou možnou alternativou řešení.

Úplné znění zprávy naleznete na: reports.eea.europa.eu.

Kontakt:
Ing. Barbora Šumberová, MSc.
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Kodaňská 10, 100 10 Praha 10
tel.: 267 225 214, e-mail: barbora.sumberova@cenia.cz

Verze pro stažení:
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí