zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mze má široký záběr v dotacích na ochranu životního prostředí

31.05.2007
Zemědělství
Mze má široký záběr v dotacích na ochranu životního prostředí
Ministerstvo zemědělství ČR se prezentuje na Ekologických veletrzích v pavilonu D, kde mimo jiné představuje financování vodohospodářských projektů v působnosti svého rezortu, která spravuje několik programů pro národní dotační podpory na odkanalizování a čištění odpadních vod, rozvoje vodovodů a také péče o zkvalitnění ochrany proti negativním účinkům vod.

Vodní sekce Mze současně rozvíjí významný informační systém veřejné správy, který propojí systémy jednotlivých správců vodních toků. Součástí jsou mimo jiné i informace o průtocích, které plní významnou funkci v období povodní. Ocení je především široká veřejnost nejen v ČR, ale i v sousedních státech. Informace jsou předávány v šesti jazycích, přičemž se údaje aktualizují v intervalech po jedné hodině.

Na podporu prevence před povodněmi vyčlenil stát na období 2007-2012 deset miliard korun a na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukci rybníků a na výstavbu vodních nádrží 14,2 miliardy korun. Žadateli o tuto podporu jsou subjekty podnikající v rybářství – fyzické osoby, rybářské firmy, Školní rybářství Protivín, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech i organizační jednotky rybářských svazů. V tomto programu je možné opravovat a rekonstruovat rybníky bez ohledu na jejich rozlohu, rybníky o výměře jeden až 30 hektarů pak za podmínky, že vrstva sedimentu převyšuje průměrnou výšku 40 cm.

Novinkou tohoto programu je podpora výstavby rybníků nebo jejich soustav, jejichž hlavním cílem bude ochrana před povodněmi a suchem. Tyto nové vodní nádrže budou každoročně v období od 15. listopadu do 31. března vypuštěny a budou sloužit jako suché nádrže s částečným stálým nadržením do 35 procent z celkového prostoru. Po každé akci musí bezpečnostní přelivy a zařízení rybníka bezpečně převést průtok odpovídající stoleté vodě. Dotace na tyto stavby budou poskytovány do výše 80 procent, u odbahnění do 210 korun na kubík bahna. Každý projekt či akci prověří environmentální expert OP z hlediska jejich dopadu na životní prostředí. Vyžádala si to EIB, která poskytla na tento program ČR úvěr.

Ministerstvo připravilo také program na financování vodohospodářské infrastruktury vodovodů a kanalizací. Žádat o prostředky z něj mohou města a obce, svazky měst a obcí pouze v případě, že budou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji. Mezi možné žadatele se řadí i vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti, které mají více než dvě třetiny kapitálové účasti měst a obcí. Předmětem podpory mohou být například výstavba veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, výstavba a rekonstrukce vedoucí ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody. Dále sem patří výstavba čistíren, kanalizačních sběračů a sítí a konečně zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod v aglomeracích menších než 2000 obyvatel.

Předmětem podpory nejsou mj. rekonstrukce vodovodů, výměna azbestocementového potrubí, rekonstrukce stávající kanalizace, kanalizační přípojky a dešťová kanalizace.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí