zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kalendář termínů k REACH

13.06.2007
Chemické látky
Kalendář termínů k REACH
Harmonogram hlavních kroků k nařízení (ES) č. 1907/2006.

Termínové plnění ze strany Evropské agentury pro chemické látky (Agentura), výrobců/dovozců (V/D) látek a meziproduktů

Datum-termín plnění Lhůta** od platnosti nařízení REACH Povinnost
1.6.2007

0

nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost
1.6.2008 - 1.12.2008

1,5

předregistrace
Do 1.12.2010

3,5

registrace zavedených látek a meziproduktů*
  • ≥1 t/rok CMR kat. 1,2
  • ≥100 t/rok    N pro vodní organizmy R50/53
  • ≥1000 t/rok ostatních
Do 1.6.2013

6

registrace zavedených látek a meziproduktů*

≥100 t/rok

Do 1.6.2018

11

registrace zavedených látek a meziproduktů*

≥1 t/rok

* pokud je V/D předregistroval

** míní se tím nejzažší doba, žádost o registraci lze zaslat i dříve

 

Datum Krok
1.6.2007 nařízení (ES) č. 1907/2006 vstupuje v platnost
Od 1.6.2007 bezpečnostní listy podle hlavy IV a přílohy II nařízení REACH
Do 1.6.2008 možnost registrovat (notifikovat) nové látky podle stávající legislativy
Od 1.6.2008 registrace látek podle nařízení REACH (pro látky uváděné na trh v tonáži ≥1t/rok
1.6.2008 zahájí činnost Agentura v Helsinkách
1.6.2008 - 1.12.2008 předregistrace (předběžná registrace)
1.1.2009 Agentura zveřejní seznam předregistrovaných látek

 

Další významné termíny

Termín Krok
Do 1.12.2008 Agentura přidělí registrační číslo látkám oznámeným (podle směrnice 67/548/EHS)
Do 1.6.2009 Agentura poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV
Do 1.12.2010 první žádosti o povolení uvádění na trh nebo použití látky zařazené do přílohy XIV
Od 1.12.2010 povinnost předkládat informace pro účely jednotné klasifikace (pokud tak již V/D neučinil v rámci registrace)
Do 1.6.2013 členské státy si mohou ponechat v platnosti veškerá stávající a přísnější omezení týkající se tab. XVII, jejichž seznam vytvoří EK do 1.6.2009

 

Poznámky a upozornění

Pozn. 1: Registrační povinnost se vztahuje na látky jako takové, obsažené v přípravcích nebo předmětech (u nichž se počítá s jejich uvolňováním) v množství≥1t/rok

Pozn. 2: V, D, následní uživatelé (NU), 3. osoby — mohou do Agentury zasílat informace o látkách a mít tak možnost stát se účastníky Fóra pro výměnu informací.

Pozn. 3: NU se může zapojit do registračního procesu nejpozději 12 měsíců před uplynutím lhůty pro registraci zavedené látky příslušným V/D tím, že mu oznámí své použití a příslušné informace k tomu, aby V/D mohl zpracovat scénář expozice případně kategorii použití.

Tento dokument má výhradně informativní charakter a nelze jej považovat za právně závazný.

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: www.MPO.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí