zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cenu ministra životního prostředí získala nezisková organizace Pavučina

08.06.2007
Obecné
Cenu ministra životního prostředí získala nezisková organizace Pavučina

Světový den životního prostředí je již tradičně příležitostí pro ocenění jednotlivců, firem
a nekomerčních neziskových organizací, které každodenní praxí, vědeckým výzkumem, vzděláváním a  osvětou nebo uměleckou tvorbou přispívají k udržitelnému rozvoji. Cenu ministra životního prostředí za rok 2006 převzala i Pavučina – Sdružení středisek ekologické výchovy, a to „za každodenní soustavnou práci v ekologické výchově a osvětě, kterou odvádí v souladu s myšlenkami trvale udržitelného rozvoje."

Pavučinu založilo v roce 1996 osm organizací z různých koutů republiky, které pociťovaly nutnost vzájemně se podporovat při získávání aktuálních informací, posílit svůj hlas při jednání s veřejností a s veřejnou správou. Dnes je Pavučina silnou celostátní sítí specializovanou na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Počet jejích středisek stále vzrůstá i při vysokých nárocích na odbornost, profesionalitu a prokazatelnou dlouhodobou systematickou činnost uchazečů o členství. V současné době má Pavučina 37 členů. Jak řekla ředitelka sdružení Mgr. Lenka Daňková, „setkávají se zde  organizace, pro něž je ekologická výchova jednou z řady různých aktivit – základní organizace Brontosaura, Českého svazu ochránců přírody, domy dětí a mládeže, a  organizace od počátku specializované pouze na ekologickou výchovu. Pavučina je pro všechny servisním centrem. Dbá na kvalitu činnosti svých členů a podporuje jejich rozvoj.“    

Pavučina se však zdaleka neomezuje jen na servis pro své členy. S veřejnou správou,  veřejnými institucemi, s firmami a dalšími neziskovými organizacemi spolupracuje na projektech celostátního významu. Prostřednictvím programu Národní síť středisek ekologické výchovy, který administruje spolu s Českým svazem ochránců přírody, podporuje své členské i další neziskové organizace zaměřené na ekologickou výchovu. Zástupce ředitelky Václav Broukal považuje za zásadní zejména finanční a  metodickou pomoc a podporu při vzdělávání pracovníků těchto organizací. Hustá síť kvalifikovaných, veřejností akceptovaných a profesionálně fungujících organizací, je tím, co pomůže rozvoji ekologické vzdělanosti.

Podle Lenky Daňkové jsou stejně významné i projekty, které pomáhají zavést ekologickou a environmentální výchovu do základních a středních škol. „Environmentální výchova se od školního roku 2007/8 stává povinným průřezovým tématem, které prochází výukou v základních školách. Připravit učitele na roli „ekopedagogů“ je jedním z úkolů Pavučiny.“ Stranou však nezůstávají ani specifické výukové programy, např. o významu lesa pro život na Zemi, na kterém Pavučina dlouhodobě spolupracuje se státním podnikem Lesy ČR.

Více o Sdružení ekologických středisek Pavučina, nositeli Ceny ministra životního prostředí, najdete na webových stránkách www.pavucina-sev.cz. Zde jsou zveřejněny i informace o Měsíci ekologické výchovy, který Pavučina zahájí 3. září 2007.

 

Kontakt: Lenka Daňková, 721 133 108; Václav Broukal, 776 687 411
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí