zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU.

11.06.2007
Příroda
Nevládní organizace navrhují úpravu zákona o ochraně přírody. České republice hrozí sankce EU.

PRAHA – Asociace ekologických organizací Zelený kruh dnes zveřejnila své připomínky 1) k připravované  novele zákona o ochraně přírody a krajiny 2). Změnu zákona vyvolalo řízení pro porušení smlouvy ES, které zahájila Evropské komise 3). Ta kritizuje Českou republiku za špatné začlenění směrnic EU o evropské soustavě chráněných území Natura 2000 do našeho právního řádu 4). Nevládní organizace se obávají, že ani změny, navržené Ministerstvem životního prostředí, problém nevyřeší. Zákon nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Kdy se dostane do parlamentu, zatím není jasné.

 „Je politováníhodné, že ministerstvo vždy jedná až na základě podnětu z Evropské Komise,“ komentuje situaci tajemník České společnosti ornitologické Lukáš Viktora. Nejpodstatnější změnou v zákoně na ochranu přírody a krajiny jsou podmínky pro vyhlašování a ochranu tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 a posuzování vlivů nových záměrů a koncepcí na tyto chráněné oblasti. Právě nedostatečná transpozice evropských směrnic, které Naturu 2000 zavádějí, byla předmětem výhrad Evropské komise vůči České republice.

„Obávám se, že ani novela zákona Evropskou komisi neuspokojují,“ říká Lukáš Viktora. „Ministerský návrh říká, že je nutné kompenzovat újmu, která by vznikla realizací záměrů s výrazně negativním vlivem na chráněné lokality soustavy Natura 2000. Problematické je ovšem to, že zákon vůbec povolení takto škodlivých řešení předpokládá,“ dodává Viktora.

Nevládní organizace kritizují také to, že je Ministerstvo životního prostředí nepřizvalo k novelizaci zákona včas. „Znění některých ustanovení vyžadují upřesnění, některá se jeví dokonce jako nekoncepční nebo matoucí. Byli bychom rádi, kdyby nás ministerstvo napříště považovalo za partnera už ve fázi tvorby legislativy na ochranu životního prostředí,“ řekla vedoucí Legislativního centra Zeleného kruhu Alena Dodoková. „Zatím je situace spíše taková, že ministerstvo reaguje pouze na kritiku Evropské komise a její pohrůžky finančními sankcemi“, doplnila právnička.

Nevládní organizace chtějí využít novely zákona o ochraně přírody také k prosazení přísnější ochrany stromů. „Dlouhodobým problémem je kácení alejí podél cest i likvidace zeleně ve městech. Navrhujeme proto, aby bylo povinné vést správní řízení a kácení bylo možné jen ve výjimečných případech, kdy není možné stromy ošetřit nebo zachovat. Povinnou součástí řízení by měly být i nezávislé expertizy. Bude-li kácení nezbytné, pak by měly úřady povinně nařídit adekvátní výsadbu nových stromů,“ shrnul návrh místopředseda sdružení Arnika Martin Skalský. „Neudržitelná je rovněž praxe, kdy obec povoluje kácení prakticky sama sobě. Proto chceme, aby se rozhodování v takových případech přeneslo na jiný úřad,“ doplnil Skalský.

Druhá verze návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny teď prochází meziresortním připomínkovým řízením. Vedle jednotlivých ministerstev se k němu vyjadřují také kraje a další státní instituce. Kdy se zákon dostane do vlády, zatím není jasné.

 

Poznámky:

1) Celý text společných připomínek nevládních organizací Zelený kruh ČR, Ateliér pro životní prostředí, Česká společnost ornitologická, Ekologický právní servis, Hnutí Duha a sdružení Arnika k novele zákona o ochraně přírody a krajiny Vám v případě Vašeho zájmu zašleme e-mailem (17 stran).

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byl přijat jako jeden z prvních zákonů v oblasti životního prostředí po roce 1989. Vzhledem k jeho vysoké kvalitě zákon nebylo nutné celých patnáct let nijak významně měnit. I když byl tento předpis přijat Českou národní radou ještě v době ČSFR, dodnes tvoří základní kámen v oblasti ochrany přírody a krajiny a poskytuje podmínky pro účast ekologických organizací i široké veřejnosti v jednotlivých správních řízeních.

3) Řízení pro porušení smlouvy ES (tzv. infridgement) v souvislosti s nesprávnou nebo neúplnou transpozicí (začleněním do českého právního řádu) směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“) zahájila Evropská komise ve dvou případech formálními upomínacími dopisy s č. 2006/2130 a č. 2006/2143.

4) Evropská komise zejména kritizuje, že dle české právní úpravy je možné realizovat záměry s negativním vlivem na lokality soustavy NATURA 2000 bez další kompenzace ale i neprovedení dalších článků směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích.  

 

Kontakty:

Zelený kruh – Alena Dodoková, koordinátorka Legislativního centra, tel. 608 313 778, e-mail: alena.dodokova@zelenykruh.cz

Arnika – Martin Skalský, místopředseda, tel. 775 168 026, e-mail: martin.skalsky@arnika.org

Česká společnost ornitologická – Lukáš Viktora, tajemník, tel. 777 579 542, email: viktora@birdlife.cz

 

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu, sdružení Arnika, České společnosti ornitologické, Atelieru pro životní prostředí, Ekologického právního servisu a Hnutí Duha
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí