zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Třídění odpadů ve městě Dvůr Králové nad Labem

12.06.2007
Odpady
Třídění odpadů ve městě Dvůr Králové nad Labem
Rozvoj odpadového hospodářství ve městě má jeden hlavní cíl: musíme se snažit co nejvíce odpadu vytřídit, protože odpad, který občan jednou odhodí do popelnice na směsný odpad, již není možné zpracovat.

Při zavádění kterékoliv nové služby je nezbytnou součástí propagace a reklama. Jde v podstatě o nejúčinnější nástroj pro komunikaci s cílovou skupinou obyvatelstva.

Hlavním úkolem propagace v Dvoře Králové nad Labem je uskutečnit osvětu a informační kampaň mezi obyvateli, seznámit je s možnostmi separace a především zdůraznit fakt, že čím více odpadu zdarma vytřídí, tím méně jim zůstane do domovních popelnic, čímž ušetří na poplatcích.

Byla vydána propagační brožura "Návod pro třídění domovního odpadu ve městě Dvůr Králové nad Labem", která je umístěna i na internetových stránkách města (www.mudk.cz).

Ekologickou výchovu se snažíme zaměřit především na dětíi a mladé lidi, jejichž chování lze účelně ovlivnit. Pro žáky základních škol je organizována "Stezka lesního moudra", na které je jedna zastávka věnována právě třídění odpadů. Zde je dětem vysvětleno, proč odpady do lesa nepatří a jak je správně třídit. Pro názornost zde byl dočasně zřízen "hřbitov odpadků" s vyznačenou dobou jejich rozkladu. Různorodý odpad musí děti v rámci soutěže sesbírat a správně vytřídit podle systému stanoveného městem (kontejnery pro tříděný odpad, sběrna druhotných surovin, mobilní svoz, popelnice). Jsou zde také ukázky výrobků z využitelných odpadů, aby si děti uvědomily, že třídění odpadu má opravdu smysl.

GRANTY A DOTACE

Při akcích spojených s odpadovým hospodářstvím město v maximální možné míře využívá granty a dotace, které lze na třídění a jeho propagaci získat. Od roku 2000 je město zapojeno v systému Eko-kom, který přispívá na separaci papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů. Město od systému zdarma získalo 60 kontejnerů na tříděný odpad.

Od loňského roku je město zapojeno také v kolektivních systémech Asekol, Elektrowin a Ekolamp, které zajišťují odvoz a likvidaci použitých elektrozařízení zdarma. V letech 2004 až 2006 město zdarma získalo celkem 60 kontejnerů pro sběr tříděných odpadů. Dále se podařilo získat dotaci od Státního fondu životního prostředí na vybudování nového sběrného dvora a granty od Královéhradeckého kraje na pilotní projekt zaměřený na separaci bioodpadu, ekologickou výchovu - stezku lesního moudra a na vydání brožury "Návod pro třídění domovního odpadu".

VÝSLEDKY TŘÍDĚNÍ V ROCE 2006

Do speciálních barevných kontejnerů, sběren druhotných surovin, při mobilních svozech a na sběrném dvoře bylo odevzdáno 136 tun plastů, 147 tun skla, 452 tuny papíru, 2 tuny nápojových kartonů, 3083 tuny kovů, 198 tun bioodpadů, 30 tun nebezpečných odpadů a 51 tun elektrozařízení.

Za vytříděný obalový odpad město v roce 2006 obdrželo od systému Eko-kom odměnu 1 495 000 Kč. Náklady na svoz kontejnerů na papír, sklo a plasty činily 1 383 000 Kč, pořízení nových kontejnerů přišlo na 100 000 Kč. Zbylé finanční prostředky byly využity na ekologickou výchovu obyvatel.

Přínosem jsou také smlouvy s kolektivními systémy, které se zabývají zpětným odběrem použitých elektrozařízení. Zatímco dříve muselo město za odstranění elektroodpadu platit nemalé částky (zhruba 150 000 Kč/rok), nyní tyto náklady na sebe převzaly provozovatelé kolektivních systémů, kteří naopak městu přispívají na provoz sběrného dvora (v roce 2006 město získalo 15 000 Kč). Díky této spolupráci mohou na sběrném dvoře zdarma odkládat použitá elektrozařízení i právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání a občané jiných obcí.

V roce 2006 bylo předáno ke zpětnému odběru 806 televizorů, 269 počítačových monitorů, 720 lednic a mrazáků a 3070 kg ostatních elektrospotřebičů (tiskáren, telefonů, rádiových souprav, vysavačů, fénů). Z výše uvedeného je zřejmé, že třídění využitelných druhů odpadů je téměř samofinancovatelné (viz tab.). Nesmíme zapomínat také na to, že náklady za skládkování směsného komunálního odpadu stále stoupají - vloni to bylo 1045 Kč/t, letos je cena dokonce 1220 Kč/t.

V loňském roce se uskutečnil pilotní projekt zaměřený na separaci bioodpadu a jeho využití. V rámci uvedeného projektu byly občanům v pilotní oblasti poskytnuty kompostéry a byl zahájen svoz bioodpadů ve vybrané oblasti města. Aby občané mohli kompostovat i větve z prořezů stromů, je jim v rámci provozní doby sběrného dvora zdarma půjčován štěpkovač. Poskytnutí kompostérů a půjčování štěpkovače mělo velmi kladný ohlas u občanů. O kompostéry mají zájem i občané z ostatních částí města, proto připravujeme rozšíření kompostérů na celé jeho území (město požádalo o grant Královéhradecký kraj).

AUTOR: Eva Šírková
odbor životního prostředí Městského úřadu
Dvůr Králové nad Labem


Náklady na odstranění odpadních elektrozařízení v letech 2000-2006 ( Kč / rok, vč. DPH)

Název druhu odpadu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 41 770 34 630 50 700 62 550 55 120 50 410 3 810 x)

Vyřazená elekrozařízení obsahující nebezpečné látky 58 550 66 310 70 830 67 260 86 540 58 830 8 690 x)

Zářivky 980 760 780 1 020 510 1 180 3 000 x)

CELKEM 101 300 101 700 122 310 130 830 142 170 110 420 15 000 x)

x) příjmy za elektrozařízení odevzdaná kolektivním systémům Asekol, Elektrowin a Ekolamp

Zdroj: MÚ Dvůr Králové
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí