zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

18.06.2007
Obecné
Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 18. června 2007 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

K projednání bez rozpravy:

24.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory pro konání cyklistického závodu "Jizerskohorský muž", dne 7.7.2007
č.j. 830/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky pro vjezd sněžného vozidla, Kässbohrer Pisten Bully 100, za účelem zimní údržby rekreačního areálu a nepovolení výjimky za účelem úpravy lyžařských běžeckých tratí
č.j. 831/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, pro zavedení intenzivního chovu dančí a vysoké zvěře v k.ú. Chudolazy
č.j. 832/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čantoryje a to za účelem botanického výzkumu v rámci diplomové práce
č.j. 833/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava a Národní přírodní rezervace Polabská černava pro vstup, a to za účelem výzkumu 
č.j. 834/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti České středohoří pro povolení vjezdu a stání osobního motorového vozidla 
č.j. 835/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

30.
CHKO Bílé Karpaty, Národní přírodní rezervace (NPR) Zahrady pod Hájem - povolení vstupu a odchytu brouků za účelem zpracování jejich inventarizačního průzkumu, žadatel Jan Habarta, bytem Velká nad Veličkou
č.j. 837/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

31.
Přírodní rezervace (PR) Krvavý a Kačležský rybník - povolení odchytu a kroužkování ptáků v rámci projektu CES, žadatelé Petr Malčák a Miloš Chaloupka z Českých Budějovic
č.j. 838/07 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, a to za účelem provedení hospodářských opatření
č.j. 864/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

33.
Národní přírodní rezervace (NPR) Bohdanečský rybník a rybník Matka - povolení vstupu, vjezdu a odchytu živočichů za účelem provádění monitoringu ptáků a obojživelníků pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, žadatelka prom. biol. Světlana Vránová, bytem Semtínská 288, 533 53 Pardubice - Ohrazenice 
č.j. 880/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro Autoklub Vsetín – město v AČR za účelem pořádání automobilové soutěže „Valašský klobúk 2007“ ve dnech 4. – 5. srpna 2007.
č.j. 881/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pro stavbu systému čištění odpadních vod a kanalizace v k.ú. Houska 
č.j. 882/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

36.
Národní přírodní rezervace (NPR) Mionší v CHKO Beskydy - povolení vstupu za účelem fotografování pro publikaci "Beskydský prales Mionší", žadatel Ing. Česlav Hanzlik, Okružní 931, 735 14 Orlová - Lutyně
č.j. 883/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

37.
CHKO Blanský les, Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce - povolení vstupu za účelem zpracování bakalářské a magisterské práce studentky Zuzany Chlumské z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma expanze zde nepůvodního druhu jasanu ztepilého, žadatel Prof . RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., děkan fakulty
č.j. 884/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a v § 26 odst 3 písm. a), a v § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Adršpašsko-teplické skály a I. zóny CHKO Broumovsko, a to za účelem provedení zásahů řízené obnovy
č.j. 885/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, a § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní památky Čubernice pro odstranění dřevin v prostoru ochranného pásma VN46 
č.j. 886/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 v § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) tohoto zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek a Národní přírodní rezervace Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem provozu sezónní základny pro koně, poníky a kozy na pozemku parc. č. 657 v k.ú. Klentnice
č.j. 887/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) a § 29 písm. a), b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem vybudování protierozních opatření na toku Metuje
č.j. 888/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43 a 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žofínský prales a to za účelem výzkumu lesních porostů
č.j. 889/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

43.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem natáčení pohádkového filmu s názvem "Toastie"
č.j. 890/07 - materiál připojen
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Pro informaci:

2.
Analýza uzavřených smluv státních podniků a připravovaných výběrových řízení na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
č.j. 873/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7.
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2006 
č.j. 847/07 - předběžně rozesláno dne: 08.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

8.
Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise
č.j. 877/07 - předběžně rozesláno dne: 11.06.2007
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí