zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nízkoenergetický dům ušetří majiteli peníze

27.06.2007
Energie
Nízkoenergetický dům ušetří majiteli peníze
Je prokázáno, že snižováním energetické náročnosti budov v České republice lze uspořit i polovinu spotřebované energie na vytápění. Tato možnost se týká až 80 procent všech užívaných objektů u nás.
AUTOR: Karel Žítek

Ceny paliv a energie rostou a zdá se, že trvale. Je proto v zájmu každého stavebníka a hlavně uživatele, aby dnes stavěné budovy i rodinné domy spotřebovávaly energie co nejméně. Vyplatí se zateplit i ty stávající.

Zateplení představuje trvalý zdroj úspor

Vzhledem k tomu, že náš bytový fond dnes spotřebuje zhruba pětačtyřicet procent energie, úspory při masovějším zateplení objektů a výstavbě těch nových jako nízkoenergetických by byly rozhodně nemalé. Snížení energetické náročnosti budov lze dosáhnout zateplováním. Zateplování budov patří mezi stavební technologie, které jsou velmi přátelské k investorovi. Patří k malé skupině stavebních technologií, jež jsou finančně návratné. Přitom s rostoucí cenou energie se doba investiční návratnosti zkracuje. To znamená, že získáme trvalý zdroj úspor energie, a příjemné na tom je, že se tyto úspory projeví při očekávaném nárůstu cen energie v budoucnu ještě výrazněji než dnes.

Zahraniční zkušenosti ukazují, že je možné běžně uspořit 20 až 30 procent z celkové současné spotřeby paliv a energie na vytápění. Stávající domovní fond je tedy největším dostupným tuzemským zdrojem úspor energie, větším než stávající obnovitelné zdroje. Takové množství energie potom není nutné ani vyrobit, takže jde o energii nejlevnější.

"Není nic lepšího, než investovat do energeticky úsporných stavebních úprav v době, kdy jsou stavební materiály a výrobky relativně levné a trh stavebních prací není přeplněný ani příliš drahý. Proto lze zateplování budov označit za nejlepší způsob důchodového pojištění," tvrdí ing. Jiří Šála, CSc., člen Sdružení EPS ČR, které se úsporami paliv a energie zabývá.

Úniky tepla odhalí termovize

Úniky tepla z domu může odhalit termovize. Měří povrchovou teplotu těles a zjistí závady v tepelné izolaci pláště budovy, takzvané tepelné mosty. Jde například o neizolované konstrukční prvky z oceli nebo železobetonu, které pak fungují jako chladiče, a také o závady v uložení konstrukčních prvků, jako jsou okna. Z teplotních poměrů lze určit, zda plášť budovy vykazuje koeficient prostupu tepla a jak rozsáhlé jsou plochy, kde požadovaný koeficient není dosažen.

Velikost ztrát tepla závisí na velikosti plochy, kde je izolace nedostatečná. Pravděpodobně největší ztráty jsou v případě železobetonového nebo ocelového skeletu, který se nedaří tepelně izolovat. Právě zde mohou být tepelné mosty. Vzhledem k rozsahu a velké hmotnosti takové konstrukce se jedná vždy o významné ztráty. Pracovníci odborné firmy SLUVIS a. s. v Praze hledali například příčiny, proč v novostavbě rodinného domku dochází k výskytu plísní. Odhalili, že stavbaři neizolovali betonovou konstrukci stropu. Proto docházelo k vychlazení stavby hluboko do interiéru pod rosný bod a ke kondenzaci vodní páry. Podobný problém se opakovaně vyskytl u novostaveb administrativních budov, kde hledali příčinu kondenzování vody v místnostech. To všechno dokáže termovize odhalit.

Domy, které umějí spořit

V souvislosti se stále rostoucími náklady na energie a s tím spojenou ochranou životního prostředí se v poslední době mezi odborníky stále častěji hovoří o nízkoenergetických a pasivních rodinných i bytových domech stavěných moderní, ekologickou a cenově dostupnou stavební technologií s maximální tepelnou ochranou. Jedná se o kombinace stavebního systému s novými způsoby vytápění tak, aby stavba byla provozně co nejekonomičtější a šetrná ke zdraví svých uživatelů.

Energetická spotřeba objektu se posuzuje podle spotřeby kilowatthodin na metr čtvereční obytné plochy za rok. Starší nezateplené domy mají spotřebu tepla na vytápění kolem 200 kilowatthodin na metr čtvereční za rok, ty novější v průměru 115 kWh/m2, nízkoenergetické zateplené budovy však jen 50 kWh/m2 a ještě méně pasivní domy - pouze 15 kWh/m2. Pokud nízkoenergetické domy spotřebují pouze 50 kWh na metr čtvereční, je to pro podporu jejich výstavby opravdu silný argument.

Možnosti úspor energie zateplením budov však u nás stále nejsou dostatečně využity. Přes nesporný nárůst počtu zateplených objektů zůstáváme za sousedními zeměmi pozadu. V Německu, Rakousku a dalších osvícených zemích dnes staví z celkového počtu nových domů 60 procent nízkoenergetických, to znamená se spotřebou pod 50 kWh na metr čtvereční ročně. U nás většinou stavíme nové domy se spotřebou přes 100 a někdy i 200 kWh na metr čtvereční ročně.

Zájem o nízkoenergetické domy roste

Jak nás informoval František Macholda z neziskové organizace EkoWATT, která je energetickým konzultačním a informačním střediskem České energetické agentury, zájem o výstavbu nízkoenergetických domů u nás v poslední době roste. "Objevil se v posledních dvou nebo třech letech. Ze začátku to byly jakési první vlaštovky. Dnes to vypadá tak, že téměř každý, kdo uvažuje o výstavbě domku, se soustředí na nízkoenergetickou výstavbu. V podstatě zájem roste raketovým tempem a vypadá to, že se tady vytváří nový trh," řekl Macholda.

Pracovníci EkoWATTu mají dnes více práce, protože se hodně lidí zajímá o optimalizaci projektů. Optimalizace spočívá v tom, že pokud dostanou běžný projekt, jsou v něm schopni odhalit některé závady. Jejich odstranění může vést k úspoře například až 20 procent pozdějších provozních nákladů. Často se jedná o vytápění nebo ohřev vody. Nemusí to vůbec navýšit investici, dům stavebník postaví za stejné peníze nebo jen s malým navýšením, ale na jeho provozu poté může hodně ušetřit.

Občas jsou zákazníci klamáni

Jak jsme se dozvěděli, pracovníci EkoWATTu pomáhají lidem, kteří si chtějí nízkoenergetický dům postavit. Jednak optimalizacemi jejich projektů, jednak spolupracují s architekty. Pokud někdo přijde s architektonickým návrhem nebo přímo se samotným architektem, jsou schopni společně nalézt mnohem lepší řešení, které se určitě stavebníkovi vyplatí.

Při projektování a výstavbě domů dochází někdy ke klamání zákazníků. Domy jsou vydávány za nízkoenergetické a přitom takové nejsou. "Bohužel tato praxe existuje. Dnes mnoho firem inzeruje, že staví nízkoenergetické domy, ale tyto domy často takové parametry nemají. Takže je nutné si velmi pečlivě všímat, kdo domy staví a jakým způsobem. Zpravidla je dobré využít služeb nějakého konzultanta, který se specializuje na nízkoenergetickou problematiku a je schopen říci, zda návrh, projekt nebo dům je nízkoenergetický nebo ne. Odborník na nízkoenergetické domy by to měl poznat," vysvětlil František Macholda.

I zateplení staršího domu se vyplatí

Podle člena Sdružení EPS v ČR Jiřího Šály bývají pořizovací náklady na stavbu nízkoenergetických domů proti těm běžným vyšší zhruba o 10 procent. Vzhledem k tomu, že topení a provoz domu stojí méně, počáteční investice se vrátí za sedm až 10 let.

Také starší objekty mohou být rekonstruovány na nízkoenergetické nebo jim blízké. Vyplatí se zateplovat je jen komplexně. Zateplit musíme zejména střechu nebo půdu, nahradit je třeba špatné výplně oken a dveří. Neměli bychom zapomínat ani na zateplení soklové a podzemní části domu. Konstrukce domu je zateplením chráněna proti vlivům povětrnosti, čímž se prodlužuje její životnost. Definitivně se odstraní problémy s promrzáním stěn, které se často projevuje růstem plísní na povrchu vnitřních zdí. Podle pracovníků Sdružení EPS v ČR jsou náklady na zateplení u starších domů sice vyšší než u novostaveb, avšak úspora energie je zejména u hůře tepelně chráněných objektů také výrazně vyšší. Při vhodném výběru úprav jednotlivých konstrukcí je proto jejich ekonomická návratnost obdobná jako u novostaveb - také obvykle sedm až deset let

Vzniklo nové poradenské centrum

Začátkem února 2007 bylo v Českých Budějovicích v sídle občanského sdružení Energy Centre České Budějovice (ECČB) otevřeno konzultační centrum. Sdružení ECČB se stalo partnerem projektu Síť center pasivního domu financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Do projektu, který je koordinován Centrem pasivního domu v Brně, je celkem zapojeno 13 partnerů z celé republiky. V jeho rámci vznikla v některých regionech České republiky centra zaměřená na poradenství v oblasti výstavby pasivních domů. Jedno z nich funguje od února také v Jihočeském kraji v ECČB.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí