zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ BIOAKADEMIE 2007

08.07.2007
Zemědělství
SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ BIOAKADEMIE 2007
Na konferenci byla představena řada projektů prezentujících ekologické zemědělství jako nástroj optimalizace využití krajiny.

Lednice, 29.6.07 - Hlavními tématy 7. ročníku Bioakademie, který se konal od 27. do 29.7. v Lednici na Moravě, byly role ekologického zemědělství  ve vztahu k ochraně krajiny a klimatickým změnám, faremní zpracování biopotravin a specifika chovu prasat a ryb v biokvalitě. Čeští zpracovatelé biopotravin opětovně upozornili na příčiny nízké produkce biopotravin v České republice a poukázali na problematiku faremního zpracování biopotravin a jejich následného odbytu.

 

Stávající znění  tzv. „hygienického balíčku“ o hygienických požadavcích při zpracování potravin nezohledňuje specifika malých zpracovatelů a je jednou z hlavních příčin nízkého počtu farem s vlastním zpracováním biopotravin. Objem zpracovaných biopotravin prodaných ze dvora u masa a masných výrobků dosahuje například v Německu až 35% z celkového obratu. V České republice je však zanedbatelný a často bývá, z výše uvedených příčin, realizován formou nelegálního prodeje. Účastníci konference vyzvali Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO a další oborová sdružení, aby o této skutečnosti aktivně jednaly s odpovědnými orgány, a to zejména s představiteli Státní veterinární správy. Bylo upozorněno na malé množství odbytových družstev, které by napomáhaly rozvoji marketingu českých biopotravin.  

 

Prokazatelně nižší produkce skleníkových plynů, šetrnější hospodaření s půdou s minimalizací půdní eroze a celkově vyšší adaptabilita ekologického zemědělství  ke klimatickým změnám – to jsou výsledky výzkumů prezentovaných v rámci plenárního zasedání, zaměřeného na vztah ekologického zemědělství ke změnám klimatu.  

„Se zvyšující se poptávkou po biopotravinách však stoupá i hrozba vzrůstajících nákladů na dopravu  a nebezpečí úzké specializace, které mohou v konečném důsledku celkovou efektivnost ekologického zemědělství výrazně poškodit,“ upozornila na aktuální nebezpečí Isabelle Peutz, ředitelka sekce ekologického zemědělství v DG Agriculture při Evropské Komisi. Jednou z klíčových rolí v této oblasti sehrává spotřebitel, jehož chování by mělo být aktivně směřováno ke změně spotřebních vzorců,  zohledňujících například potraviny lokální produkce.

 

Na konferenci byla představena řada projektů prezentujících ekologické zemědělství jako nástroj optimalizace využití krajiny. Správně fungující zdravá krajina vykazuje vyšší stupeň biodiverzity a její udržování vyžaduje komplexní přístup.“Proto, aby krajina byla skutečně zdravá, nestačí pouze přestat hnojit průmyslovými hnojivy“, podotkl Jiří Urban (Bioinstitut, projekt Ekozemědělci přírodě) a zdůraznil důležitost ekologické infrastruktury a faremního managementu.

 

Byly prezentovány nové evropské směrnice pro ekologický chov ryb, které budou uvedeny v platnost v roce 2008.

 

Sedmého ročníku mezinárodní konference o ekologickém zemědělství v Lednici se zúčastnilo 270 účastníků z 27 zemí. Mezi významné hosty patřili, vedle Isabele Peutz, ředitel výzkumného ústavu FiBL Urs Niggli, president  IFOAM-EU Group Francis Blake či Berhnard Freyer z BOKU Wien – zemědělské univirzity. Součástí konference byly exkurze na modelové farmy v Rakousku, Čechách a na Slovensku.

 

 

Hlavními organizátory Bioakademie jsou tradičně Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO ve spolupráci s BIO Austria, za odborné spolupráce FIBL, Bioinstitutu a UP Olomouc. Akce probíhá pod záštitou IFOAM EU Group, Ministra zemědělství ČR Petra Gandaloviče a Ministra životního prostředí ČR Martina Bursíka, za finančního přispění EU-TAIEX, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouska, Ministerstva zemědělství Slovenska a dalších soukromých sponzorů. Konference proběhla na půdě Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Lednici.

 

 

 

 

Další informace :

 

Kateřina Čapounová

Mob: 602 522 335

katerina.capounova@biospotrebitel.cz

 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Nemocniční 53

787 01 Šumperk

Tel: 583 216 609
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí